Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2023/09/18 til 2023/09/26.

Bekymring for bål – Uglerup, Holbæk

Kl. 00.00 fik politiet en henvendelse via alarm 112 om bålafbrænding, der måske var ved komme ud af kontrol.

Politiet kunne konstatere, at der på en privat adresse blev brændt af i en tønde under kontrollerede former i forhold til ilden, der var rimelig minimal ved politiets ankomst.

Ingen blev sigtet for noget, men anmeldelsen til alarmcentralen kunne måske være udslag af en tvist mellem beboere tæt på hinanden, så politiet vejledte om gensidig hensyntagen ved bålafbrænding og de mulige gener i den forbindelse.

Brand i frituregryde – Ahlgade, Holbæk

Kl. 09.25 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en grillforretning, hvor der var gået ild i en frituregryde. En 19-årig mandlig medarbejder havde råbt op, så en tilfældig forbipasserende kvinde havde slået alarm.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden i fritureolien, uden at der var sket skade på fast ejendom. Politiet foretog ud fra disse omstændigheder ikke yderligere i anledning af branden.

Butikstyv genkendt – Frejasvej, Holbæk

Kl. 13.35 fik politiet en anmeldelse fra Biltema om, at en mand var tilbageholdt som mistænkt for at have stjålet nogle varer fra forretningen.

Politiet fik i forretningen kontakt til en 41-årig mand fra Jyderup, som blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for butikstyveri af varer til ca. 10.000 kr. Personalet havde opdaget tyveriet, da han gik gennem kasseområdet uden at betale for varerne, så personalet låste udgangsdøren, så den 41-årige ikke kunne forlade forretningen.

Politiet fik ved efterforskningen af denne anmeldelse oplysninger om, at den 41-årige også havde været i forretningen dagen før. Han kunne måske derfor også mistænkes for at stjålet varer ved dette besøg i forretningen, hvilket politiet nu undersøger nærmere i samarbejde med forretningens personale.

Den 41-årige blev løsladt efter afhøringen til det seneste tyveri, men kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen og mistanken om endnu et butikstyveri i forretningen.

Færdselsuheld – Gl. Skovvej / Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk

Kl. 19.53 var to bilister stødt sammen i krydset Gl. Skovvej – Ringstedvej, hvorfor politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

Det viste sig, at en 22-årig mand fra København NV i en varebil var kørt ad Gl. Skovvej mod øst frem til krydset ved Ringstedvej, hvor føreren var varebilen fortsatte frem over vigelinjen for at fortsætte videre ad Gl. Skovvej mod øst.

Under passage af Ringsted stødte føreren af varebilen ind i højre side af en personbil, som en 20-årig mand fra Næstved førte ad Ringstedvej mod syd.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som politiet har optaget rapport om ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

 

Færdselsuheld – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 15.13 fik politiet via alarm 112 melding om, at en fodgænger var blevet påkørt ved busholdepladsen på Jernbaneplads i Holbæk, så en ambulance var blevet sendt til stedet.

Det viste sig, at en 79-årig kvinde fra Holbæk var kommet til skade med sit ene ben, og at hun indtil ambulancepersonalets ankomst havde fået hjælp af tililende med sundfaglig uddannelse. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende bragt til skadestuen i Holbæk til undersøgelse og fornøden behandling for alvorlig kvæstelse af det ene ben.

Uheldsstedet blev afspærret, så en tilkaldt bilinspektør kunne foretage undersøgelse af uheldsstedet og den bus, som en 72-årig mand fra Ølsted havde været fører af på uheldstidspunktet.

Den foreløbige konklusion efter politiets og bilinspektørens undersøgelser er, at buschaufføren var kørt ud fra busholdepladsen for at køre ad Jernbaneplads i vestlig retning.

Ved afslutning af svingningen opdagede buschaufføren, at den 79-årige kvinde pludselig lå midt på vejen, hvorfor han standsede bussen.

Politiet har ikke haft mulighed for afhøring af den 79-årige, hvis pårørende er blevet underrettet om hendes indlæggelse på sygehuset.

Bilinspektørens erklæring og muligheden for afhøring af den 79-årige afventes, inden politiet kan tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.

Kl. ca. 16.00 blev der delvist åbnet for trafik i området, men først kl. ca. 18.10 var alle undersøgelser på uheldsstedet afsluttet.

Færdselsuheld – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 22.17 rykkede ambulancepersonale og politiet ud i anledning af et færdselsuheld, idet en bilist var forulykket og havde påkørt bl.a. en hæk på en privat adresse.

Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at der var tale om en personbil, hvori der befandt sig en ukontaktbar person. Bilen havde kun minimale skader efter kørsel ad Kalundborgvej i vestlig retning, idet føreren under kørslen med lav hastighed i tættere bebygget område gradvist var trukket længere og længere mod højre, indtil en hæk med et par mindre træer var blevet påkørt.

Ambulancepersonalet ydede førstehjælp til den ukontaktbare fører og fik tilkaldt en lægehelikopter, hvis læge kunne konstatere, at føreren af personbil var afgået ved døden.

Ingen andre trafikanter var involveret i uheldet, som politiet ud fra de foreliggende oplysninger anså for at være forårsaget af et ildebefindende hos føreren.

Føreren af personbilen blev identificeret som en 68-årig kvinde fra Holbæk, hvis pårørende er blevet underrettet. Den forulykkede personbil blev flyttet fra uheldsstedet, så trafikken ad Kalundborgvej kunne normaliseres kl. ca. 23.30.

Færdselsuheld – Køllevej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 21.18 rettede en 77-årig mand fra Regstrup selv henvendelse til politiet, fordi han var forulykket under kørsel ad Køllevej i østlig retning ved Mørkøv.

Den 77-årige var sluppet uskadt fra uheldet, som skete, da han ved en vejkurve ville undvige et dyr, der sprang på tværs af vejen. Efter en undvigemanøvre kolliderede han med et autoværn og endte til sidst uden for vejen på tværs af et vandløb.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, som politiet registrerede omstændighederne ved.

Færdselsuheld – Omfartsvejen / Stenhusvej / Søstrupvej, Holbæk

Kl. 18.30 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Omfartsvejen – Stenhusvej – Søstrupvej i Holbæk, så en ambulance var sendt til stedet.

Det viste sig, at en 65-årig kvinde fra Holbæk i en personbil var kørt ad Søstrupvej mod nord frem til krydset ved Omfartsvejen, hvor hun kørte frem i krydset i forbindelse med et venstresving.

Under svingningen stødte hun sammen med en anden personbil, som en 50-årig kvinde fra Holbæk førte ad Stenhusvej mod syd og ind i krydset, hvor hun ville fortsætte ligeud.

Den ene af parterne blev bragt på skadestuen til kontrol, men begge var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger på uheldstidspunktet.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 15.50 var to bilister stødt sammen på Ringstedvej i Igelsø, så både ambulancepersonale og politiet rykkede ud til uheldsstedet.

En 59-årig kvinde fra Vig var som fører af en personbil kørt ind i bagenden af en forankørende personbil, som en 28-årig mand fra Ringsted førte i samme retning.

Den 59-årige blev i ambulancen kørt til kontrol på skadestuen, men var ligesom modparten sluppet uden behandlingskrævende skader.

Sammenstødet havde bevirket, at væsker mv. var løbet ud af de implicerede biler, så et bugseringskøretøj medbringende “kattegrus” blev rekvireret til stedet. Bugseringskøretøjet fik flyttet de implicerede biler, så vejen atter var farbar i begge spor kl. ca. 16.45.

Politiet registrerede omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – bilist omkommet – Ringstedvej / Kalundborgmotorvejen, Kvanløse, Holbæk

Kl. 18.35 fik politiet via alarm 112 melding om et alvorligt færdselsuheld i lyskrydset Ringstedvej – afkørsel 2 fra Kalundborgmotorvejen, idet en lastbil og en personbil var impliceret.

Sammenstødet bevirkede, at politiet efterfølgende afspærrede Ringstedvej i begge retning, ligesom afkørsel 2 fra Kalundborgmotorvejen i østlig retning blev afspærret.

En 48-årig mand fra Østjylland var som fører af den implicerede lastbil ikke kommet fysisk til skade, men redningspersonalet arbejdede med at få to personer ud af den påkørte og kraftigt beskadigede personbil.

En 62-årig mand fra Jyderup blev reddet ud fra førerpladsen i personbilen og i en ambulance bragt til sygehuset i Holbæk. Han var dog afgået ved døden formentlig som følge af alvorlige kvæstelser ved påkørslen.

En 42-årig kvinde ligeledes fra Jyderup blev reddet ud i live fra personbilens passagersæde og i en tilkaldt lægehelikopter fløjet til Rigshospitalet til undersøgelse og behandling for alvorlige kvæstelser.

En bilinspektør ankom til uheldsstedet for at undersøge de implicerede køretøjer og selve uheldsstedet.

Den foreløbige konklusion af undersøgelserne var, at lastbilchaufføren var kørt ad Ringstedvej mod syd og ind i lyskrydset ved afkørselsrampen fra Kalundborgmotorvejen. Ad denne rampe i østlig retning var personbilen kørt ud på Ringstedvej, men blev ramt på sin venstres side med kraftige beskadigelser til følge.

Lastbilens påkørsel af personbilen medførte, at personbilen blev skubbet sidelæns ind i en mast og snurrede rundt, inden den standsede på Ringstedvej.

Politiets arbejdstese er, at lastbilchaufføren kan have kørt frem mod rødt lys i lyskrydset ved motorvejens afkørselsrampe, hvilket politiet prøver at få klarlagt ud fra forskellige vidneforklaringer fra andre trafikanter i området på uheldstidspunktet.

Pårørende til både den omkomne fører og den alvorligt kvæstede passager er blevet underrettet om ulykken. Passageren er fortsat indlagt på hospitalet på grund af sine alvorlige kvæstelser.

En tekniker blev tilkaldt til at foretage nødvendig reparation af lyskrydset, så politiet kunne først kl. ca. 22.00 åbne for al trafik ved uheldsstedet.

Politiet afventer nu bilinspektørens erklæring om de foretagne undersøgelser, ligesom politiet afventer analyseresultatet af den blodprøve, der rutinemæssigt blev udtaget af lastbilchaufføren i anledning af det alvorlige færdselsuheld.

Lørdag – søndag:

Hampplanter fundet – Jyderup, Holbæk

Kl. 09.45 var en patrulje med narkohund forbi en vej i Jyderup by, da der var melding om kraftig hashlugt. Politiet gik en tur i området med narkohunden, som trak ind mod en adresse. Beboeren i huset nægtede kendskab til, at der skulle lugte af hash, men gav tilladelse til at politiet foretog ransagning. I et udhus fandt betjentene to hampplanter, der hang til tørre. Planterne blev beslaglagt, og taget med til destruktion. Politiet har en mistænkt i sagen, som vil høre mere ift til de fundne hampplanter.

Havareret bilist med trailer – Holbækmotorvejen, Holbæk

Kl. 08.03 og i minutterne derefter fik politiet via alarm 112 flere opkald fra bilister, der under kørsel ad Holbækmotorvejen i vestlig undrede sig over en hest ved siden af et køretøj med trailer.

Mens Vejdirektoratet som vejmyndighed fik sendt en skiltevogn mod stedet, kørte en patrulje også til det omtalte sted på Holbækmotorvejen.

Det viste sig, at en bilist med tilkoblet hestetrailer havde fået et havari på hestetraileren, hvorefter hesten var blevet taget ud på en motorvejsstrækning uden nødspor. Bilisten havde også tilkaldt en dyrlæge til at berolige hesten.

Da havaristedet var blevet afspærret, uden at der var sket nogen færdselsuheld, forlod politiet stedet. Ingen kunne umiddelbart mistænkes for at have begået noget ulovligt.

Knivloven – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 00.28 bemærkede en patrulje en bilist, der kørte den forkerte vej rundt i rundkørslen ved Valdemar Sejrsvej/Skagerakvej. Politibilen tændte det blå blink og bilisten kørte ind til siden. Bag rattet sad en 19-årig mand fra Nordjylland, som erkendte at han ville spare tid, og derfor havde dummet sig og taget den korteste vej rundt i rundkørslen mod færdselsretningen. Den 19-årig var iført arbejdsbukser, hvori der lå en foldekniv, som han ikke havde en anerkendelsesværdigt formål til at bære midt på natten, hvor han ikke var på job. Han blev derfor sigtet for at overtræde færdselsloven og knivloven. Kniven blev beslaglagt, og den 19-årige erkendte også denne sag. Han kan forvente at få en bøde i sagerne.

Mand i havnen – Bryggen, Holbæk

Kl. 04.06 fik politiet en henvendelse fra en kvinde, der var bekymret for en mand, der gik rundt nede ved havnen meget tæt på kajkanten. Kvinden havde råbt manden an, men han havde ikke reageret.

Politiet kørte til havnen, hvor en mand blev fundet i vandet et stykke fra kajkanten. Da manden tilsyneladende virkede livløs, slog politiet alarm, så redningsmandskab kunne sendes til området.

I ventetiden fandt politiet en slags tømmerflåde, som blev brugt til at sejle ud til manden, der herefter blev reddet i land. Da han stadig var livløs, blev livreddende førstehjælp iværksat sammen med ankommet ambulancepersonale.

Senere landede en redningshelikopter, hvori den livløse mand blev fløjet til Rigshospitalet. Her måtte en læge trods fortsat genoplivningsforsøg konstatere, at manden var afgået ved døden.

Den omkomne blev identificeret som en 48-årig mand fra Holbæk, hvis pårørende er blevet underrettet. Der er umiddelbart ingen oplysninger om, at der kan være foregået noget strafbart i forbindelse med mandens død.

Meningstilkendegivelse medførte sigtelser – Skarridsøgade, Jyderup – Holbæk

Kl. 01.25 bemærkede en patrulje i Skarridsøgade en mand træde ud af en mindre gruppe unge mennesker og tydeligt foran den forbikørende patruljebil tilkendegive sin mening om politiet ved at stritte med en enkelt finger i en knyttet hånd.

Politiet tog herefter kontakt til den unge mand med henblik på sigtelse af ham for den adfærd, men han ønskede ikke oplyse noget om sin identitet til politiet. Den unge mand blev derfor anholdt med henblik på at finde frem til hans identitet.

Anholdelsen medførte diverse mishagsytringer fra den unge mands side over for politiet, der blev tiltalt med diverse nedværdigende ord.

Den unge mand blev senere identificeret som en 15-årig fra Kalundborg, der blev sigtet for overtrædelse af retsplejeloven, da han ikke oplyse sit navn, for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af den strittende finger og sluttelig for overtrædelse af straffeloven på grund af de nedværdigende ytringer over for politiet.

Den 15-årige blev løsladt efter ca. en time i politiets varetægt, og hans værge var i mellemtiden blev underrettet, da værgen kort efter anholdelsen selv henvendte sig til politiet.

Narkokørsel uden førerret – Gl. Ringstedvej, Holbæk

Kl. 14.01 standsede politiet et vogntog bestående af en varebil med en tilkoblet trailer med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og vogntoget.

Føreren var en 23-årig mand fra Svebølle, som ikke havde noget kørekort, fordi politiet i 2022 havde inddraget hans førerret i forbindelse med en verserende sag om narkokørsel.

Den 23-årige deltog efterfølgende i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af narkotika under kørslen. Han blev derfor også sigtet for narkokørsel og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ejeren af det pågældende vogntog vil i en særskilt sag blive sigtet for at have overladt føringen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Nørupvej, Regstrup – Holbæk

Kl. 14.50 standsede en patrulje fra den forebyggende afdeling i Holbæk en personbil på Nørupvej i Regstrup, efter at personbilen var kørt ud fra parkeringspladsen ved et supermarked.

Bag rattet i bilen sad en 30-årig mand fra Regstrup, som ikke havde noget kørekort og derfor indledningsvist blev sigtet for kørsel uden førerret.

Den 30-årige blev endvidere i forbindelse med en narkometertest skønnet påvirket af cannabis under kørslen, så han blev anholdt i forbindelse med yderligere en sigtelse for narkokørsel i bilen.

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, løslod politiet den 30-årige, som dog blev gjort bekendt med, at han måtte finde alternative transportmuligheder fremadrettet.

Ved en nærmere kontrol kunne politiet konstatere, at han alene i 2023 havde mere end tre tidligere sigtelser for kørsel uden førerret og tillige tidligere havde fået beslaglagt et køretøj på grund af gentagne kørsler uden kørekort. Han blev derfor igen gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans personbil med henblik på senere konfiskation i et retsmøde, som han vil blive indkaldt til, når hans verserende sager skal afgøres i retten.

Narkokørsel uden førerret mv. – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 03.11 standsede politiet en personbil, som blev ført ad Valdemar Sejrsvej i Holbæk. Bag rattet i bilen sad en kun 15-årig ung mand fra Hornsherred, som i sagens natur ikke kunne have noget kørekort til bil.

Drengen skønnedes endvidere påvirket af narkotika under kørslen, hvorfor han blev anholdt i forbindelse med sigtelsen for narkokørsel. Ved visitationen fandt politiet ham i besiddelse af en kniv, så han også blev sigtet for overtrædelse af knivlovgivningen.

Den 15-årige fik udtaget en blodprøve og blev herefter afhørt til sagen, hvor politiet også fik mistanke om, at han kunne have stjålet den omhandlede bil.

I bilen var en 14-årig pige passager, og hun forsøgte at skabe så meget uro i forbindelse med anholdelsen af den 15-årige, at politiet også tog hende med på politistationen, så hun kunne afhentes af personale fra det bodsted, hvor hun opholder sig.

Den 15-årige blev efter afhøringen afleveret på det bosted, hvor han opholdt sig. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod ham i forbindelse med nattens kørsel i bilen.

Søndag – mandag:

Skorstensbrand – Sports Allé, Holbæk

Kl. 19.23 opstod brand i en skorsten i en bygning tilhørende Sportsbyen. Bygningen er beliggende bag ved Sportsbyen, og der var ingen risiko for spredning til hovedbygningen. Brandvæsnet fik kontrol over ilden, som blev begrænset til skorstenen. Der var intet mistænkeligt ved branden, og der skete ingen skade på bygningen.

Spiritus-/narkokørsel i frakendelsestiden mv. – Skovvejen, Jyderup – Holbæk

Kl. 02.29 blev en 39-årig mand fra Rødovre præsenteret for flere sigtelser, da politiet rutinemæssigt stoppede den personbil, som han førte ad Skovvejen mod øst ved Jyderup.

Den 39-årige var i forvejen frakendt kørekort og måtte derfor ikke være fører af personbilen, som han førte, også selv om han efter både en alkometer- og narkometertest kunne mistænkes for at være påvirket af både alkohol og narkotika under kørslen.

Politiet anholdt den 39-årige, der i forbindelse med visitationen blev fundet i besiddelse af 0,5 gram kokain. Dette fund medførte yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 39-årige blev løsladt efter udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Spirituskørsel / knivloven – Sønderstrupvej, Sønderstrup, Tølløse – Holbæk

Kl. 16.55 blev en 65-årig mand fra Tølløse sigtet for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Sønderstrupvej i Tølløse. Alkometertesten indikerede nemlig, at han var mere påvirket af alkohol end tilladt.

I mandens bil fandt politiet også en jagtkniv med en bladlængde på 13,5 cm, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af knivlovgivningen, da den 65-årige ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål med at medbringe kniven.

Efter udtagelse af en blodprøve under den kortvarige anholdelse løslod politiet den 65-årige, der nu kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

To biler beslaglagt for vanvidskørsel – Kalundborgmotorvejen, Holbæk

Kl. 13.16 anmeldte en bilist på Kalundborgmotorvejen, at hun kørte bag et noget særligt vogntog. En bilist trak en anden personbil med et slæbetov med en fart på over 80 km/t. Det er ikke lovligt at slæbe en anden bil på motorvejen, så en patrulje blev sendt til motorvejen, hvor begge biler blev stoppet. Det viste sig at stå langt værre til end blot slæbekørsel.

Bilisten som kørte forrest, en 35-årig mand fra Letland, var påvirket af narko. Føreren af den bil som blev trukket, en 50-årig mand fra Letland, havde en spirituspromille på over 2,0. De blev begge anholdt, sigtet for at køre i påvirket tilstand og taget med til en blodprøveudtagelse. Sagen blev vurderet juridisk, hvorefter sagen samlet set blev lagt op til vanvidskørsel for begge sigtede. De blev begge løsladt efter at have afgivet en blodprøve, men de fik inddraget deres førerret i Danmark. Bilerne blev beslaglagt, og nu venter politiet på resultatet af de to sigtede blodprøver. Senere når sagen skal for retten vil det blive afgjort, om begge biler kan endeligt konfiskeres,

To unge begik indbrud i forretninger – Ahlgade, Holbæk

Kl. 01.03 undrede en opmærksom beboer i Ahlgade sig over nogle bankelyde, hvilket viste at stamme fra to unge personers ophold uden for en boghandlerforretning. Anmelderen gav sig til kende og slog alarm, men holdt øje med de to personer, der flygtede kortvarigt. De kom dog retur og begyndte at banke på indgangspartiet ved en anden forretning, så ruden knustes, og hvor det lykkedes dem at komme ind i forretningen.

Politiet rykkede ud til Ahlgade og kunne med baggrund i anmelderens observationer foretage anholdelse af en 15-årig pige og en 15-årig dreng begge fra Holbæk, efter de havde gemt sig i forretningen.

De to unge viste sig tidligere på aftenen at have forladt en institution, hvor de opholdt sig, så efter afhøring til de to indbrudssager blev de begge løsladt og overgivet til personalet på institutionen. Senere vil der kommet et strafferetligt og formentlig også et erstatningsmæssigt efterspil for indbruddet og indbrudsforsøget, hvor det ikke lykkedes dem at stjæle noget.

Politiet har også udfærdiget socialrapporter til underretning af de to unges hjemkommuner om deres færden og straffesager mod dem.

Indbrud i Perioden

Emmabodavej, Jyderup