Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2023/12/22 til 2024/01/09.

Bilist kørte galt og endte i cafeteria – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 08.49 skete en soloulykke ved Torkilstrup Rasteplads Øst på Holbækmotorvejen, da en 45-årig mand fra Kalundborg mistede herredømmet over bilen og påkørte cafeteriet. Politi, brandvæsenet og ambulance blev sendt til stedet, hvor den 45-årige var blevet reddet ud af personalet fra cafeteriet, som havde begyndt førstehjælp. Bilistens tilstand blev vurderet kritisk, så han blev hentet i lægehelikopter og fløjet til behandling for et ildebefindende. Ingen af de personer, som opholdt sig i cafeteriet blev ramt ved uheldet.

Politiet afspærrede rastepladsen og en bilinspektør blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet. Bilisten var kørt af motorvejen og videre ind på rastepladsen, hvor han først havde ramt et skilt, og herefter fortsatte videre hen og påkørte den vestlige del af cafeteriet.

I forbindelse med at den tilskadekomne blev hentet i helikopter skete et sammenstød på motorvejen som følge af kiggekø. Ingen personer kom noget til, men bilerne fik skader.

Senere på dagen var meldingen fra sygehuset, at den 45-årige var stabil, og at han var sluppet uden skader i forbindelse med uheldet. Politiet optog rapport for at belyse omstændighederne omkring uheldet.

Brandundersøgelse – Agervang, Holbæk

Kl. 00.16 rykkede brandvæsnet og politiet ud til et garageanlæg i Agervang efter en anmeldelse om, at der var opstået ildebrand i en garage i et garageanlæg med adskillige garage.

Flere garagebrugere fik fjernet deres køretøjer fra det lukkede garageanlæg, idet brandvæsnet indledningsvist havde besvær med at begrænse branden til en enkelt garage i enden af garageanlægget.

Efter knap tre timer lykkedes brandvæsnet at få slukket branden, der havde ramt flere garager. Ingen personer var kommet til skade ved branden.

Politiet skal nu undersøge garageanlægget for at få klarlagt årsagen til brandens opståen. Herunder kunne politiet konstatere sammen med vidner i området, at der forud for brandens opståen var affyret en del fyrværkeri. Eventuel videoovervågning i området vil også indgå i politiets efterforskning for at få klarlagt brandårsagen, herunder om fyrværkeri kan være en medvirkende årsag.

Brandundersøgelse – Jyderupvej, Jyderup, Vig – Odsherred

Kl. 13.08 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en privat adresse, hvor der var gået i en tilbygning til en dobbeltgarage.

Ved brandvæsnets ankomst var der store flammer ved branden, der var ved at brede sig til den tilstødende garage, hvori to biler var parkeret.

Trods brandvæsnets indsats udbrændte tilbygningen, og dele af dobbeltgaragen fik større skader. De to biler i garagebygningen blev også lettere skadet på grund af varmen fra branden.

Ingen personer kom til skade ved branden, hvis årsag nu skal undersøges nærmere af politiet. I undersøgelserne vil brugen af en brændeovn i tilbygningen indgå i politiets undersøgelser af brandårsagen.

Brandundersøgelse – Skriverensvej, Holbæk

Kl. 03.48 var en brandalarm gået i gang på en 70-årig mands bopæl på Skriverensvej i Holbæk. Da der var tale om et bofællesskab med tilsynspersonale, rykkede personalet sammen med brandvæsnet hurtigt ud til stedet. De fandt i en røgfyldt lejlighed den 70-årige i live, men med alvorlige forbrændinger på store dele af kroppen. En lægehelikopter fløj også til området, men ikke benyttet, idet den 70-årige i en ambulance med behandlerpersonale blev bragt til Rigshospitalet til indlæggelse og fornøden behandling.

Lejligheden havde begrænsede brandskader, men omfattende sodskader efter branden, som var begrænset til den 70-åriges bopæl. Ingen øvrige beboere i bofællesskabet var blevet evakueret.

Politiet skal nu undersøge brandstedet i et forsøg på at fastlægge brandårsagen, og seneste melding fra Rigshospitalet tidligt fredag morgen var, at den 70-årige blev vurderet til at være uden for livsfare. Hans pårørende er blevet underrettet.

Forulykket bil lå på taget – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 07.01 modtog politiet en anmeldelse fra en borger om, at en personbil var forulykket og lå på taget i rabatten ved Holbækmotorvejen. Bilen var kommet kørende ad Holbækmotorvejen i vestgående retning, da føreren kom for tæt på autoværnet, hvorfor han kontrastyrede og endte i grøften ved nødsporet, hvor bilen påkørte en vold med det resultat, at bilen rullede rundt og havnede på taget. Føreren i bilen – en 23-årig mand fra Ugerløse – var sluppet fra uheldet uden skader. Han var påvirket af spiritus, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel og var anholdt, mens han fik udtaget en blodprøve. Manden kan forvente at høre nærmere fra politiet i forhold til sagen på et senere tidspunkt.

Fyrværkeri – Ladegårdsparken, Holbæk

Kl 22.20 kørte politiet til Ladegårsparken, hvor der var melding om, at der blev skudt fyrværkeri af mod både personer og parkerede biler. I en bil på stedet traf politiet en 18-årig mand fra Regstrup, og i bilen blev der fundet seks bomberør, som politiet beslaglagde. Den 18-årige afviste, at fyrværkeriet skulle være hans.

Færdsel på usikker is – Holbæk / Roskilde

Kl. 13.56 fik politiet den første af flere henvendelser om personer, der færdes på isen enten på mindre søer eller damme eller ved kysten.

I Holbæk fik politiet en henvendelse om unge, der færdedes på en mindre branddam mellem Stenhusvej og Knudskoven. Dog var der ingen ud på isen, da en patrulje kiggede forbi.

Senere på eftermiddagen var det en anmeldelse om to drenge ca. 50 meter ude på isen på fjorden ved Holbæk Marina, men de var kommet i land, inden politiet nåede frem.

Kl. ca. 16.00 fik politiet to anmeldelser om færdsel på isen på fjorden ud for Frederiksborgvej, hvor flere børn i alderen 8-10 år skulle færdes 20-30 meter ude. Også på Lysalleen i Roskilde skulle flere personer færdes på isen på en sø.

En patrulje fandt ikke nogen børn på isen på fjorden ved Frederiksborgvej, men på en sø ved siden af universitetet formanede og oplyste politiet nogle udenlandske universitetsstuderende om reglerne for færdsel på is i Danmark.

Kommunerne i Midt- og Vestsjællands politikreds er fra politiet blevet bemyndiget til ved opslag eller offentlig bekendtgørelse af forbyde færdsel på isen. Færdsel på isen er generelt forbudt, medmindre kommunerne offentliggør steder, hvor isen er så sikker, at færdsel kan tillades.

Færdselsuheld – Omfartsvejen / Sports Alle, Holbæk

Kl. 11.25 var to bilister stødt sammen i krydset Omfartsvejen – Sports Alle i Holbæk, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Ingen af parterne havde pådraget sig behandlingskrævende skader, men den ene involverede personbil måtte skubbes ind til vejsiden med påsat politistrimmel.

Uheldet skete, da en 48-årig kvinde fra Svinninge i en personbil kørte ad Sports Alle mod sydvest og videre ud på Omfartsvejen i forbindelse med et venstresving i krydset.

Efter fremkørsel over vigelinjen på Sports Alle blev den 48-åriges bil ramt på sin venstre side af en anden personbil, som en 46-årig mand fra Asnæs førte ad Omfartsvejen i nordvestlig retning.

Politiet har optaget rapport for at få klarlagt de nærmere omstændigheder med baggrund i en mistanke om overtrædelse af færdselslovens vigepligtsbestemmelser.

Hærværk på bibliotek – Skarridsøgade, Jyderup, Holbæk

Kl 18.57 kom der melding om, at fire-fem unge havde afskudt fyrværkeri inden for på biblioteket. Biblioteket er ubemandet og man kan få adgang ved hjælp af sit lånerkort. Der var ikke sket skader på stedet, men der var røgfyldt i bygningen, da patruljen kom frem. De unge var muligvis forsvundet gennem et vindue. Patruljen ledte efter dem i området, men uden held.

Kniv kastet ud af bil – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl 19.34 fik en hundepatrulje mistanke til en varevogn før af en 19-årig ung mand fra Høje-Taastrup. Kort før bilen standsede bemærkede politifolkene, at der blev kastet noget ud af vinduet i passagersiden. Det viste sig at være en kniv, og passageren i varebilen – en 16-årig dreng fra Høje Taastrup – erkendte, at kniven var hans. Han blev derfor sigtet for at have været i besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål. Da en del af førerens udsyn var begrænset af store papkasser, der stod på forsædet, blev han sigtet for overtrædelse af færdselsloven pga manglende udsyn.

Knivloven mv. – Skarridsøgade, Jyderup – Holbæk

Kl. 23.00 kontrollerede en patrulje en bil, som holdt med slukket motor på Skarridsøgade, men med en person inde i bilen.

Der var tale om en 22-årig mand fra Jyderup, som blev kontrolleret nærmere, da politiet skønnede ham påvirket af euforiserende stoffer. Det fandt politiet dog ikke i hans besiddelse, men derimod en foldekniv med bladlængde på ni centimeter. Kniven blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af knivloven.

Den 22-årige blev tillige sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han ytrede sin utilfredshed med politiets kontrol af ham ved at tiltale politipersonalet med mindre pæne gloser.

Kvinde frataget sine betalingskort – Holbæk

Kl. 17.20 anmeldte pårørende til en 88-årig kvinde fra Holbæk, at to mænd, der havde henvendt sig ved kvindens bopæl, havde taget hendes betalingskort, som efterfølgende var blevet misbrugt til hævning af 12.000 kr. i pengeautomater.

Politiet fik ved afhøring af den 88-årige klarlagt, at hun tidligere var blevet ringet op af nogen, der havde præsenteret som ansatte i et pengeinstitut. Årsagen til opringningen var problemer med hendes bankkonti, så en medarbejder ville blive sendt ud til hendes bopæl for at afhente hendes betalingskort.

I løbet af eftermiddagen henvendte en fremmed mand sig og kom med indenfor, hvor han på ukendt måde fik narret kvinden til at udlevere betalingskortene med tilhørende PIN-koder. Han fik tillige fuppet den 88-årige til at udbetale sig nogle penge for benzin, hvilket han ville refundere hende på et senere tidspunkt, hvorefter manden forlod stedet.

Den 88-årige blev noget forvirret over hændelsen og kontaktet en pårørende, der fik spærret betalingskortene, som allerede var blevet misbrugt.

Politiet har nu optaget rapport om et bedragerisk forhold, som efterforskes sammen med andre sager med lignende fremgangsmåde, hvor især ældre fuppes af falske bankmedarbejdere til at udlevere betalingskort, så disse kort kan misbruges til kontanthævninger.

Kvinde fuppet af falsk bankmand – Holbæk

Kl. 10.34 fik politiet en anmeldelse om, at en 94-årig kvinde fra Holbæk by onsdag var blevet fuppet af en falsk bankmand, der ved henvendelse på hendes bopæl havde fået udleveret nogle smykker og taget hendes dankort.

Den 94-årige var blevet ringet op af en fremmed mand, der præsenterede sig som ansat i Nordea. Årsagen til henvendelsen var en mistænkelig overførsel af penge til Spanien, hvorfor det var vigtigt, at banken fik hendes smykker i bevaring.

Under samtalen med den falske bankmand i telefonen dukkede en anden, fremmed mand op på den 94-åriges bopæl for at hente hendes smykker, som hun udleverede. Herefter forsvandt manden, og telefonopkaldet blev afsluttet. Den 94-årige opdagede efterfølgende, at også hendes dankort var forsvundet på ukendt måde.

Manden, der dukkede op på kvindens bopæl, blev beskrevet som 180-185 cm høj, dansktalende med accent, iført sort jakke med hætte med pelskant og trukket op om hovedet.

Politiet har efter afhøringen af den 94-årige optaget rapport om et bedragerisk forhold, som efterforskes i lighed med tilsvarende sager, hvor især ældre fuppes af falsk bankpersonale.

Larmende knallert stoppet – Holbækvej, Knabstrup, Mørkøv – Holbæk

Kl. 17.15 kørte to lokalbetjente i Knabstrup, da de passerede en meget larmende lille knallert. De stoppede knallertføreren, en 15-årig lokal knægt, som erkendte, at knallerten nok ikke var helt lovligt. På knallerten sad en trompetlignende udstødning, som larmede noget mere end det tilladte. Patruljen ringede til drengens forældre, som forsikrede, at de nok skulle sørge for, at sønnens knallert blev bragt i orden. Han slap i denne omgang med en påtale og besked om at trække hjem. Men fik også besked på, at traf de ham igen på knallerten i ulovlig stand, så ville der vanke bøder.

Narkobilist med narko – Agervang, Holbæk

Kl. 22.27 blev en 21-årig mand fra Hvalsø anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i en personbil, som han førte ad Agervang i Holbæk. Politiet kunne nemlig mistænke ham for at have indtaget både kokain og hash inden kørslen.

Efter anholdelsen fandt politiet den 21-årige i besiddelse af tre små poser, der indeholdt godt to gram kokain, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 21-årige blev løsladt efter afhøring til sagerne og udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkobilister – Holbæk, Køge og Roskilde

Kl. 19.18 på Nykøbingvej i Mørkøv. En 41-årig man fra Fyn blev anholdt i en varebil, da en narkometertest viste positiv for euforiserende stoffer.

Kl. 21.00 på Ringstedvej ud for Køge Gymnasium blev en 18-årig mand fra Jystrup stoppet sammen med tre unge mænd i bilen. Han blev testet positiv i en narkometertest, så han blev sigtet og anholdt. I bilen fandt patruljen desuden en hammer liggende i bilen, som ingen havde et anerkendelsesværdigt formål til at besidde. Den 18-årige blev sigtet for at overtræde våbenloven, og hammeren blev beslaglagt. Han erkendte sagerne.

Kl. 21.47 på Skovvejen i Regstrup stoppede en patrulje en 27-årig lokal kvinde, som i en narkometertest viste positiv for kokain. Hun blev sigtet og anholdt, for at få udtaget en blodprøve.

Kl. 00.40 blev en 20-årig mand fra Hedehusene anholdt og sigtet for narkokørsel på Store Valbyvej i Roskilde. Han kørte i en personbil mod syd ud for Store Valby, da han blev stoppet rutinemæssigt.

De anholdte blev alle løsladt efter at have afgivet en blodprøve. Nu afventer politiet resultatet, hvorefter de sigtede vil høre mere i deres sag.

Narkokørsel – Rosen, Holbæk

Kl. 14.30 sigtede politiet en 19-årig mand fra Holbæk for narkokørsel i en personbil, som han førte ad Rosen i Holbæk. Baggrunden for sigtelsen var en rutinemæssig narkometertest, der gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen.

Den 19-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han hører nærmere fra politiet om sagens videre forløb, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Bjergskovvej, Kastrup, Holbæk

Kl. 17.15 standsede politiet en 25-årig mand uden fast bopæl som fører af en personbil, som han førte ad Bjergskovvej i Holbæk.

Den 25-årige havde ikke noget kørekort og deltog rutinemæssigt i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af amfetamin og methamfetamin. Han blev derfor anholdt i forbindelse med sigtelse for de to overtrædelser af færdselsloven, så politiet kunne få udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Da den 25-årige tidligere var blevet sigtet for flere tilfælde af spiritus- og narkokørsel uden førerret, fandt politiet grundlaget til stede for beslaglæggelse af hans personbil med henblik på senere konfiskation. Når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger, vil den 25-årige derfor høre nærmere fra politiet om sagernes videre forløb.

Spirituskørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 15.34 blev en 64-årig mand fra Holbæk sigtet og anholdt for spirituskørsel i en personbil ved Allerup. Han blev stoppet i en rutinekontrol, hvor en alkometertest viste en promille over det tilladte. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Varetægtsfængsling – Sigtet for voldtægt – Holbæk

Fredag den 5. januar 2024 blev en 45-årig mand fra Holbæk fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk og sigtet for voldtægt af en kvindelig bekendt i slutningen af 20-erne.

Overgrebet havde fundet sted på en adresse i Holbæk by torsdag eftermiddag, hvor kvinden ikke havde samtykket i et samleje med den 45-årige, hvilket han gentagne gange verbalt var blevet gjort opmærksom på.

Kvinden anmeldte straks overgrebet til politiet, der godt en time senere kunne foretage anholdelse af den 45-årige.

Retsmødet endte med, at den 45-årige blev varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 30. januar 2024. Han nægtede sig skyldig i sigtelsen, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling.

Indbrud i Perioden

Jernbanevej, Tølløse