Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2023/02/01 til 2023/02/14.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Blokvogn med bredt læs ramte bil – Hovedgaden, Ugerløse – Holbæk

Kl. 21.05 rykkede politiet ud for at undersøge omstændighederne ved en materiel skade, som en parkeret bil havde fået på Hovedgaden i Ugerløse.

Det viste sig, at sidespejlet på en personbil, der holdt parkeret i en parkeringslomme på Hovedgaden, var blevet ødelagt af en forbikørende blokvogn med et bredt læs.

En 46-årig mand fra Herning var chauffør på blokvognen, der transporterede et bygningsmodul. Herfra havde noget løsthængende plastmateriale fået fat i personbilens sidespejl, da lastbilchaufføren skulle rundt om vejchikaner på Hovedgaden.

Politiet har optaget rapport om sagen for at få afklaret, hvorvidt blokvognstransporten foregik efter gældende regler.

Brandundersøgelse – Bognæsvej, Markeslev, Holbæk

Kl. 03.01 slog en 70-årig mandlig beboer alarm til brandvæsnet, da han var blevet vækket af sin røgalarm på grund af en brand i boligen.

Den 70-årige fik reddet sig selv ud af den røgfyldte bolig og blev efterfølgende bragt til skadestuen til en rutinemæssig kontrol for eventuel røgforgiftning.

Brandvæsnet gik i gang med slukning af branden, der i mellemtiden havde fået godt fat i boligen. Røgen fra branden steg nærmest lodret til vejrs, så der var ikke behov for at varsko andre beboere i nærheden, ligesom der heller ikke var risiko for, at branden ville brede sig.

Boligens tag faldt delvist sammen på grund af branden, og brandvæsnet måtte i forbindelse med slukningsarbejdet tilkalde en kran til brug for fjernelse af bygningsdele, så branden kunne slukkes.

Tidligt på morgenen var branden slukket, og politiet vil i løbet af tirsdagen kigge nærmere på brandstedet i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen.

Forbud mod at være gæst på diskotek – Nygade, Holbæk

Kl. 04.10 blev en påvirket, 25-årig mand fra Svinninge anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.

Han havde under opholdet på diskoteket i sin påvirkede tilstand været til gene for øvrige gæster i form af tilnærmelser, ligesom han efterfølgende ikke havde fulgt dørmændenes anvisninger.

Efter anholdelsen havde han foretaget et udfald mod politiet sammen med truende udtalelser, hvorfor det også blev til en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den 25-årige fik lov til at sove rusen ud i detentionen på politistationen i Roskilde, som han kunne forlade med et forbud efter restaurationslovgivningen mod at være gæst på diskoteket i de næste to år. Senere vil den 25-årige høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod ham.

Færdselsuheld – Cementvejen / Slagelsevej, Jyderup – Holbæk

Kl. 07.37 rykkede politiet ud til krydset Slagelsevej – Cementvejen, fordi to bilister var stødt sammen, men uden at nogen af dem var kommet til skade.

Det viste sig, at 29-årig kvinde fra Mørkøv i en personbil var kørt ad Cementvejen mod vest frem til krydset ved Slagelsevej, hvor hun fortsatte frem over vigelinjen og ud på Slagelsevej.

Her kom en 63-årig kvinde fra Slagelse kørende i en personbil i nordlig retning og kunne ikke undgå at påkøre den 29-åriges bil.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at undersøge omstændighederne nærmere, herunder hvorvidt færdselslovens vigepligtsregler kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Sports Alle, Holbæk

Kl. 20.03 anmeldte en 68-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge, at hun var blevet impliceret i et sammenstød med en anden bilist på Sports Alle. Ingen af dem var kommet til skade, efter at sammenstødet var sket på en vej med højst tilladt hastighed på 40 km/t.

Politiet fik klarlagt, at en 19-årig mand fra Asnæs var kørt i en personbil ad Sport Alle mod nordvest, da han stødte sammen med den 68-årige kvinde. Hun kørte også i en personbil, men i modsat retning.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få afklaret de nærmere omstændigheder ved, at sammenstødet skete ovre i kvindens kørebanehalvdel.

Færdselsuheld – Sønderupvej, Sønderstrup, Kirke-Eskilstrup – Holbæk

Kl. 11.31 rykkede politiet ud for at undersøge omstændighederne nærmere, efter at en jernbanebom ved en jernbaneoverkørsel på Sønderstrupvej var blevet påkørt og ødelagt.

Den skadevoldende trafikant var forsvundet fra stedet, men der kunne ifølge oplysninger til politiet være tale om en personbil, der havde påkørt bommen, mens den var nede for at spærre for trafikken.

Bane Danmark ankom også til stedet for at foretage den nødvendige reparation af den ødelagte jernbanebom, og politiet har optaget rapport om påkørslen i et forsøg på at få identificeret skadevolderen.

 

Færdselsuheld / spirituskørsel – Kalundborgvej, Tuse, Holbæk

Kl. 11.58 rykkede politiet ud til Kalundborgvej lige nord for rundkørslen ved Tuse, efter at en bil var kørt ind i en lygtepæl.

På uheldsstedet traf politiet en 54-årig mand fra Svinninge, som havde været fører af den forulykkede bil. Der var ikke andre trafikanter involveret i uheldet, hvor en lygtepæl var blevet påkørt og delvist ødelagt.

Den 54-årige, der var uskadt, blev konstateret så påvirket af spiritus, at han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i bilen.

Politiet løslod den 54-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Efterfølgende blev det lokale redningsberedskab tilkaldt til at flytte hans bil, så det kunne blive afklaret, hvorvidt strømførende ledning i lygtepælen var blevet blotlagte som følge af påkørslen. Det var dog ikke tilfældet, hvorfor elselskabet blev underrettet om den ødelagte lygtepæl.

Humanitær eftersøgning – Ugerløse – Holbæk

Kl. 17.25 ønskede pårørende til en 49-årig kvinde fra Ugerløse hjælp fra politiet til at finde hende, idet hun havde forladt sin bopæl i formentlig nedtrykt sindstilstand.

Politiet iværksatte en humanitær eftersøgning med flere patruljer, herunder hundepatruljer, for at lede efter hende relevante steder, herunder steder som hun kunne formodes at søge hen til. Samtidig blev den savnede efterlyst både hos offentlige transportselskabet og via politiets Twitter-profil.

Kl. ca. 20.50 blev den savnede fundet i live af en hundepatrulje i et skovområde, hvor hun havde søgt hen. Da hun var nedkølet efter ophold udendørs, blev hun i en tilkaldt ambulance bragt til skadestuen til undersøgelse og fornøden omsorg i relation til hendes sindstilstand.

Den humanitære eftersøgning blev herefter indstillet, og familien blev underrettet om, at den savnede var blevet fundet.

Kokain på lommen gav forbud mod at komme på diskotek – Nygade, Holbæk

Kl. 03.09 fik en patrulje anmeldelse om, at en gæst på et diskotek havde indtaget narko på toilettet. Patruljen fik udpeget den mistænkte mand, en 20-årig mand fra Svinninge, som blev visiteret. Han havde 1,0 gram kokain på lommen, som blev beslaglagt. Den 20-årige blev sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer. Han blev desuden meddelt et forbud mod at komme på diskoteket i to år, som det er muligt efter restaurationsloven, hvis man tager hårde stoffer med på en beværtning. Den 20-årige kan nu forvente en bøde i sagen.

Lov om euforiserende stoffer – Holbæk

Kl. 19.00 fik en 48-årig mand fra den centrale del af Holbæk by formentlig et uønsket besøg, da en patrulje henvendte sig på hans adresse med baggrund i oplysninger om, at han måske kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Da den 48-årige erfarede, at det var politiet, der ringede på, blev patruljen mødt af en modvillig mand, der forsøgte at få politiet væk fra stedet og i øvrigt aflede deres opmærksomhed.

Politiet fik dog dæmpet mandens adfærd, så hans bolig kunne undersøges nærmere. Mistanken om besiddelse af euforiserende stoffer blev bestyrket, da politiet ved ransagningen fandt ham i besiddelse af godt 94 gram hash, adskillige tomme pølsemandsposer og en digitalvægt.

Hashen mv. blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, men ud fra en mistanke om, at den 48-årige var i besiddelse af hashen for at sælge ud af den. Han kan derfor forvente at høre nærmere, når hans sag skal afgøres.

Narkobilist med hash og kniv – Kastanievej, Holbæk

Kl. 16.58 standsede politiet en 32-årig mand fra København Ø som fører af en personbil, som han førte i narkotikapåvirket tilstand ad Kastanievej i Holbæk.

Den 32-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelsen for narkokørsel, og politiet fandt efterfølgende ham i besiddelse af ca. 22 gram hash og en ulovlig hobbykniv. Disse fund medførte yderligere to sigtelser for overtrædelser af både lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Politiet løslod den 32-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkobilist uden kørekort var efterlyst – Digemosevej, Skimmede, Tølløse – Holbæk

Kl. 09.45 standsede politiet en varebil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, efter at patruljen havde set føreren ryge på noget, der kunne minde om en joint.

Føreren var en 26-årig mand fra Tølløse, som i forvejen var frakendt førerretten og derfor ikke kunne fremvise noget kørekort.

Han kunne mistænkes for at være påvirket af hash under kørslen, og politiet undersøgte derfor varebilen nærmere. Herved fandt politiet en joint med hash i, og en efterfølgende ransagning af mandens bopæl afslørede besiddelse af yderligere tre joints, knap 13 gram hash og godt tre gram skunk samt vingummi med THC-indhold.

Alle de ulovlige effekter blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 26-årige blev herefter transporteret til et sygehus, hvor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer i blodet.

Politiet slap hermed ikke sit tag i den 26-årige, som i forvejen var efterlyst af politiet som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten. Først ved ankomsten til fogedretten løslod politiet den 26-årige, så han kunne deltage i sit retsmøde. Senere vil han høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Narkokørsel – Roskildevej, Ll. Grandløse, Holbæk

Kl. 19.43 blev en 33-årig mand anholdt og sigtet for narkokørsel, hvilket manden erkendte. Manden fik udtaget en blodprøve på sygehuset, hvorefter han blev løsladt. Han er sigtet i sagen, som afgøres, når politiet modtaget resultatet af blodprøven.

Narkokørsel og besiddelse af dopingmidler – Grandløse Kirkevej, Ll. Grandløse, Holbæk

Kl. 20.28 standsede en patrulje en personbil, der kørte ind ad Grandløse Kirkevej i vestlig retning.

Bag rattet i personbilen sad en 30-årig mand fra Aalborg, som rutinemæssigt deltog i en narkometertest. Da testen indikerede påvirkning af kokain under kørslen, blev den 30-årige sigtet for narkokørsel og anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet undersøgte dog hans bil og fandt i den forbindelse den 30-årige i besiddelse af to mindre glas med doping. Glassene blev beslaglagt som bevis i forbindelse med yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om dopingmidler.

Den 30-årige blev løsladt efter udtagelse af blodprøven på et sygehus og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel uden førerret – Lyngvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 14.31 blev en 26-årig mand uden fast bopæl anholdt i forbindelse med sigtelser for narkokørsel og kørsel uden førerret i en varebil, som han førte ad Lyngvej mod øst.

Den 26-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, som politiet mistænkte ham for at være påvirket af under kørslen.

Påvirket gæst fik ildebefindende – Nygade, Holbæk

Kl. 00.10 bad dørmænd på et diskotek om assistance fra politiet, fordi en påvirket gæst optrådte truende over for bl.a. dørmanden.

Politiet fik på stedet kontakt til en påvirket, 22-årig mand fra Holbæk, som også optrådte aggressivt over for politiet, så politiet fandt anledning til at sigte ham både for overtrædelse af restaurationsloven og ordensbekendtgørelsen med baggrund i adfærden både inden- og udendørs.

Den 22-årige blev anholdt med henblik på anbringelse i detentionen til afrusning, men fik pludselig et ildebefindende, så politiet måtte give ham førstehjælp. I en tilkaldt ambulance blev han bragt på skadestuen til efterfølgende lægelig undersøgelse og behandling.

Den 22-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne, ligesom han må indstille sig på at finde andre steder at gå i byen de næste to år, idet han har fået et forbud mod at være gæst på diskoteket de næste to år.

Snød med sin alder – Nygade, Holbæk

Kl. 00.31 bad en dørmand på et diskotek om assistance fra politiet til kontrollere identiteten på en ung mand, der havde forevist et kørekort ved indgangen. Da dørmanden havde spurgt nærmere ind til den unge mands identitet, havde den unge mand forlangt at få det fremviste kørekort retur, inden han ville forlade stedet.

Politiet fik på stedet kontakt til en blot 16-årig ung mand fra Holbæk, som havde benyttet sig af en 23-årig mands kørekort for at få adgang til diskoteket. Kørekortet blev beslaglagt som bevis i sagen og med henblik på udlevering til rette ejer, når han har afgivet forklaring til politiet.

Den 16-årige blev sigtet for misbrug af kørekortet for at få adgang til diskoteket, hvorefter politiet kørte ham hjem til sine forældre, som efterfølgende kunne overvære afhøringen af ham. De sociale myndigheder vil senere blive underrettet om sagen mod den 16-årige.

Social dumping / indsats mod menneskehandel mv. – Holbæk

Kl. 16.15 bankede personale fra udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi på ved et forretningssted inden for massagebranchen i den centrale del af Holbæk by.

På stedet traf politiet indehaveren, som beredvilligt medvirkede i politiets kontrol af stedet. Herunder fandt politiet en person, der gemte sig bag noget tøj under et bord.

Den pågældende var en 56-årig kvinde fra Thailand, identificerede sig med et thailandsk pas, der var udløbet i efteråret 2022, og hvori der var en tjekkisk opholdstilladelse med udløb i efteråret 2020.

Den 56-årige kvinde blev derfor anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af udlændingeloven, således at hun efter afhøring til sagen fik straffesagen afgjort straks.

Hun forblev dog i politiets varetægt, mens hendes sag bliver vurderet af Udlændingestyrelsen til afgørelse af, hvorvidt hun skal udvises af Danmark med et indrejseforbud. Såfremt hun skal udvises, vil Hjemrejsestyrelsen overtage ansvaret for den 56-årige, indtil udsendelse af Danmark kan finde sted.

Spirituskørsel (vanvidskørsel) – bil beslaglagt – Holbækmotorvejen, Holbæk

Kl. 13.26 bemærkede en patrulje i en civil patruljebil på Holbækmotorvejen i østgående retning ved afkørsel 19 Holbæk C en personbil overhale patruljebilen med noget højere hastighed end tilladt.

Patruljen standsede kort efter bilen med henblik på rutinemæssige kontrol af føreren og køretøjet samt en påtale af den lidt for hurtige kørsel.

Føreren var en 51-årig mand fra Sjællands Odde, som blev skønnet kraftigt påvirket af spiritus under kørslen. En vejledende alkometertest bekræftede mistanken så meget, at politiet kunne mistænke bilisten for at have kørt vanvidskørsel, idet alkometertesten gav udslag for en alkoholkoncentration i blodet på over to promille.

Den 51-årige blev sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Da politiet gjorde den 51-årige bekendt med, at hans personbil ville blive beslaglagt efter reglerne om vanvidskørsel, protesterede han herover og ønskede beslaglæggelsen forelagt for en dommer, som nu skal se nærmere på grundlaget herfor.

Personbilen blev dog alligevel beslaglagt og transporteret til et opbevaringssted, mens politiet afventer dels dommerens afgørelse om beslaglæggelsen, dels analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve.

Tilskadekomst ved træfældning – Kongstrupvej, Vipperød – Holbæk

Kl. 10.47 måtte en 52-årig mand fra Svinninge transporteres til skadestuen i en ambulance, efter at han var kommet til skade ved topkapning af et træ.

Den tilskadekomne var under topkapning af et træ blevet ramt af en faldende stamme, som havde klemt ham op mod selve træet, så han formentlig havde pådraget sig et brud i et ben.

Politiet har optaget rapport om ulykken, hvis årsag måske kunne skyldes råd i træstammen, hvilket ikke umiddelbart var synligt, således at de fornødne forholdsregler kunne tages.

Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken og vil kigge på omstændighederne for at kunne tage stilling til, om nogen kan drages til ansvar.

Trussel på livet – Bygaden, Kundby, Svinninge – Holbæk

Kl. 10.13 anmeldte en 57-årig mand fra Svinninge sig truet på livet, efter at han kort forinden havde påtalt, at en yngre mand var kørende rundt i en grå personbil uden nummerplader på parkeringspladsen ved et supermarked.

Den ca. 25-årige mandlige fører af bilen havde svaret igen på påtalen ved at trække formentlig en kniv, der var blevet holdt frem mod anmelderen, inden manden var kørt hensynsløst væk fra stedet i retning mod Regstrup.

En patrulje afhørte anmelderen om truslen og forsøger nu at få identificeret føreren, der var lys i huden, 170-180 cm høj, med kort hår og iført sort dunjakke og sorte bukser.

Foto: ABW