Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2023/01/25 til 2023/02/07.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

“Unge med våben” var filmoptagelse – Agervang, Holbæk

kl. 18.19 kørte politiet talstærkt til Agervang efter en anmeldelse om, at en ung mand var set true en anden ung mand med et skydevåben på vaskeriet. Fra vaskeriet hørte vidner nogen sige: “Du må ikke skyde!”.

Patruljerne kom frem til den potentielt farlige episode, som dog viste sig at være noget helt andet end først antaget. De unge var i gang med at lave et filmprojekt, og at de medbragte våben var attrapper.

De tre 16-årige lokale unge, som var i gang med at lave en skoleopgave, blev kraftigt formanet af politiet om risikoen ved at optræde med våbenlignende genstande i det offentlige rum. Deres forældre blev kontaktet og orienteret om politiet indsats i forbindelse med de unges optagelser. Politiet underrettede de sociale myndigheder om sagen.

Dagens optagelser blev afbrudt og de unge opfordret til fremover at orientere politiet og opsætte skiltning om, at der var tale om en filmoptagelse. Så de ikke en anden gang skræmte livet af beboerne i kvarteret.

Bilist slap ikke for en kontrol – Nr. Jernløse, Regstrup – Holbæk

Kl. 16.30 undrede en patrulje i Nr. Jernløse sig over ægtheden af nogle nummerplader, der sad på en ældre bil kørende i området.

Politiet gav tegn til føreren af bilen om at standse, men den mandlige fører af bilen satte i stedet hastigheden op i et forsøg på at køre fra politiet.

Efter ca. et minuts kørsel med høj hastighed ad bl.a. Skovvejen frem til Jyderup brød bilistens bil sammen, så der kom røg og damp fra den.

Politiet kunne derfor henvende sig til føreren, der blev identificeret som en 46-årig mand fra Fårevejle St. Herefter blev den 46-årige sigtet for adskillige overtrædelser af lovgivningen, idet han undlod at standse trods tegn herom, kørsel frem for ubetinget vigepligt til fare for andre bilister, men dog uden sammenstød til følge, kørsel uden førerret, narko- og spirituskørsel, dokumentfalsk med hensyn til falske nummerplader påsat en bil, hvis rigtige nummerplader var afmeldte hos Motorstyrelsen, og som i øvrigt hverken var registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret.

Den 46-årige fandtes på et par adresser også i besiddelse af ca. 17 gram hash samt syv joints, ligesom han havde et firecifret kontantbeløb på sig. De fleste af disse penge blev beslaglagt som afdrag på en større gæld til det offentlige.

Til sidst blev den 46-årige i forbindelse med sin anholdelse kørt til et sygehus med henblik på udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for hhv. alkohol og euforiserende stoffer.

Den 46-årige blev løsladt efter afhøring til de mange sigtelser efter overtrædelserne af lovgivningen. Politiet fandt på nuværende tidspunkt og efter en konkret vurdering af omstændighederne ved hans kørsel ikke grundlag for beslaglæggelse af hans bil efter reglerne om vanvidskørsel.

Brandundersøgelse – Trønninge By, Regstrup – Holbæk

Kl. 01.09 havde en nabo slået alarm til brandvæsnet, da han havde opdaget, at der var ild i taget på en 47-mands ejendom lige ved siden af.

Brandvæsnet og politiet kørte til stedet, hvor ilden havde godt i førstesalen på en villa, hvor der ikke var nogen hjemme.

Trods brandvæsnets slukningsindsats udbrændte førstesalen på villaen, og ejeren kom i nattens løb til stedet for at se nærmere på forholdene. Han var taget hjemmefra om eftermiddagen og havde ikke været til stede ved brandens start.

Politiet har nu afspærret området, idet brandstedet skal undersøges nærmere i et forsøg på at finde frem til årsagen til brandens opståen.

Forbud mod at være gæst på diskotek – Nygade, Holbæk

Kl. 04.10 blev en påvirket, 25-årig mand fra Svinninge anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.

Han havde under opholdet på diskoteket i sin påvirkede tilstand været til gene for øvrige gæster i form af tilnærmelser, ligesom han efterfølgende ikke havde fulgt dørmændenes anvisninger.

Efter anholdelsen havde han foretaget et udfald mod politiet sammen med truende udtalelser, hvorfor det også blev til en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den 25-årige fik lov til at sove rusen ud i detentionen på politistationen i Roskilde, som han kunne forlade med et forbud efter restaurationslovgivningen mod at være gæst på diskoteket i de næste to år. Senere vil den 25-årige høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod ham.

Fyrværkeriloven – Ejler Urnesvej, Holbæk

Kl. 18.05 så en patrulje tilfældigt affyring af et lille fyrværkeribatteri på Ejler Urnesvej, da patruljen kørte forbi.

En 56-årig mand fra Slangerup blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, idet han havde affyret batteriet uden for den periode mellem 27/12 og 1/1, hvor affyring af fyrværkeri er tilladt. Han kan således forvente at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

Færdselsuheld – Odsherredvej, Tuse, Holbæk

Kl. 19.07 rykkede redningsmandskab og politiet ud til et færdselsluheld, idet en lastbil var forulykket, og en personbil var kørt af vejen.

Det viste sig, at den forulykkede lastbil holdt i det nordgående spor på Odsherred lige nord for rundkørslen ved afkørsel 20 Holbæk V, hvor den var standset efter uheldet. En personbil holdt i græsarealet mellem selve vejen og tilkørselsrampen.

Hverken føreren af lastbilen eller personbil var kommet til skade ved uheldet, som medførte et større oprydningsarbejde især på grund af den forulykkede lastbil og op til ca. 500 meter autoværn, der var blevet ødelagt som følge af lastbilens påkørsel.

En 37-årig mand fra Store-Heddinge var som fører af lastbilen kørt i sydlig retning ad Odsherredvej, da venstre fordæk sprang. Han mistede derfor kontrollen over lastbilen, som påkørte autoværnet over en lang strækning, inden lastbilen standsede i det nordgående spor.

En 27-årig mand fra Asnæs måtte som fører af en personbil i nordlig foretage en undvigemanøvre til højre for at undgå sammenstød med lastbilen. Føreren af personbilen kørte derfor ind over den skrå græsrabat ved tilkørselsrampen og standsede her uden at være blevet ramt.

Rednings- og oprydningsarbejdet foregik frem til kl. ca. 23.30, og i de næste dage vil der ved uheldsstedet være nedsat hastighed, indtil det ødelagte autoværn mellem de modsatretttede vognbaner er blevet reetableret.

Politiet har optaget rapport om uheldet og afventer resultatet af færdselsafdelingens undersøgelser af lastbilen og dens takograf.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Kalundborgvej, Tuse, Holbæk

Kl. 11.58 rykkede politiet ud til Kalundborgvej lige nord for rundkørslen ved Tuse, efter at en bil var kørt ind i en lygtepæl.

På uheldsstedet traf politiet en 54-årig mand fra Svinninge, som havde været fører af den forulykkede bil. Der var ikke andre trafikanter involveret i uheldet, hvor en lygtepæl var blevet påkørt og delvist ødelagt.

Den 54-årige, der var uskadt, blev konstateret så påvirket af spiritus, at han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i bilen.

Politiet løslod den 54-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Efterfølgende blev det lokale redningsberedskab tilkaldt til at flytte hans bil, så det kunne blive afklaret, hvorvidt strømførende ledning i lygtepælen var blevet blotlagte som følge af påkørslen. Det var dog ikke tilfældet, hvorfor elselskabet blev underrettet om den ødelagte lygtepæl.

Færdselsuheld på motorvejene – Holbæk / Køge

Med få minutters mellemrum fik politiet i nat to anmeldelser om færdselsuheld på motorvejene i politikredsen på grund af føret efter nattens nedbør.

Den første anmeldelse blev modtaget kl. 03.11, efter at en 31-årig mand fra Holbæk var forulykket på Holbækmotorvejen ved Vipperød. Han havde under kørslen i østlig retning mistet kontrollen over sin personbil på den glatte vej, så han havde påkørt en kantpæl, inden bilen rullede rundt og standsede i rabatten. Han slap uskadt fra uheldet.

Anden anmeldelse kom kl. 03.18 fra Vestmotorvejen ved Bjæverskov, efter at en 25-årig mand fra Polen i sin polsk registrerede bil var forulykket. Han havde under kørsel i østlig retning mistet kontrollen over bilen, som var standset i midterrabatten med skader, så den ikke kunne køre videre. En tavlevogn og et bugseringskøretøj blev sendt til stedet for fjernelse af den forulykkede bil. Den 25-årige slap uskadt fra uheldet.

Hærværk – Krags Brygge, Holbæk

Kl. 19.44 fik politiet en henvendelse om, at en mand på Krags Brygge gik rundt og bl.a. skubbede et skilt ned i havnen, ligesom han væltede en skraldespand.

På Isafjords Alle fik politiet kontakt til en 34-årig mand fra Holbæk, som blev sigtet for hærværk, da politiet havde fundet en ødelagt skraldespand i området og et skilt flydende i havnebassinet.

Den 34-årige kan nu forvente at høre fra politiet med en afgørelse på sagen sammen med et muligt erstatningskrav for de ødelagte genstand.

Lov om euforiserende stoffer – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 14.00 bemærkede en patrulje på Jernbaneplads to mænd forsvinde sammen ind i en gyde, hvilket patruljen så mistænkeligt, at politiet valgte at undersøge årsagen nærmere.

De to mænd blev identificeret som en 19-årig mand fra København SV og en 32-årig mand fra Nykøbing Sj., hvor sidstnævnte var i besiddelse af godt 99 gram hash. Den 19-årige var i besiddelse af et firecifret kontantbeløb, som blev beslaglagt ud fra en mistanke om, at der var tale om penge i forbindelse med en narkohandel mellem de to mænd.

Den 19-årige fik også beslaglagt en mobiltelefon, hvilket han protesterede imod sammen med beslaglæggelsen af pengene. En dommer skal således senere se nærmere på politiets mistankegrundlag mod ham.

Begge mænd blev anholdt i forbindelse med sigtelsen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og ved en efterfølgende ransagning af de to mænds bopæle fandt politiet ikke yderligere af politimæssig interesse.

De to mænd blev derfor begge løsladt efter afhøring til sagen, som de begge kan forvente at høre nærmere til.

Lov om euforiserende stoffer – Tølløse – Holbæk

Kl. 14.45 blev en 16-årig ung mand fra Tølløse anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet havde forinden henvendt sig på hans adresse med baggrund i en mistanke om, at han måske kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Ved ransagningen af hans bopæl fandt politiet en hashplade med en vægt på godt 87 gram samt en post med godt otte gram kokain. Endvidere beslaglagde politiet et mindre kontantbeløb og en mobiltelefon ud fra en mistanke om, at pengene stammede fra handel med narkotika, og mobiltelefonen måske kunne være brugt i forbindelse med handlerne.

Den 16-årige blev afhørt til sagen og efterfølgende løsladt, men kan dog forvente at høre nærmere fra politiet, når efterforskningen med hensyn til både undersøgelse af mobiltelefonen og pengenes oprindelse er afsluttet. Politiet har allerede på nuværende tidspunkt udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder med baggrund i bekymring for den 16-årige efter sigtelserne mod ham.

Mistænkeligt forhold – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 19.39 fik politiet en henvendelse fra en lokal beboer, som havde haft et ærinde i kælderen i en boligblok. I kælderen havde flere unge opholdt sig, men de havde masker på, hvilket undrede og bekymrede beboeren.

Politiet kørte til området og gennemgik kælderen uden at finde nogen maskerede personer. Heller ikke i boligområdet eller andre steder i Holbæk by fandtes unormale tilstande, hvorfor politiet til sidst ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere efter denne henvendelse til politiet.

Narkobilist med hash og kniv – Kastanievej, Holbæk

Kl. 16.58 standsede politiet en 32-årig mand fra København Ø som fører af en personbil, som han førte i narkotikapåvirket tilstand ad Kastanievej i Holbæk.

Den 32-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelsen for narkokørsel, og politiet fandt efterfølgende ham i besiddelse af ca. 22 gram hash og en ulovlig hobbykniv. Disse fund medførte yderligere to sigtelser for overtrædelser af både lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Politiet løslod den 32-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Roskildevej, Ll. Grandløse, Holbæk

Kl. 19.43 blev en 33-årig mand anholdt og sigtet for narkokørsel, hvilket manden erkendte. Manden fik udtaget en blodprøve på sygehuset, hvorefter han blev løsladt. Han er sigtet i sagen, som afgøres, når politiet modtaget resultatet af blodprøven.

Narkokørsel uden førerret mv. – Kalundborgmotorvejen, Holbæk

Kl. 17.14 blev en 28-årig mand fra Jyderup standset og kontrolleret som fører af en personbil, hvori han kørte på Kalundborgmotorvejen i østlig retning ved motorvejssammenfletningen ved Holbæk.

Den 28-årige havde ikke nogen førerret og kunne mistænkes for at være påvirket af hash under kørslen, så han blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven.

Politiet kunne mistænke ham for måske at være i besiddelse af hash på bopælen, som efterfølgende blev ransaget. Herved fandt politiet 6,5 gram hash, som blev beslaglagt i forbindelse med yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 28-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Efterfølgende blev en 26-årig kvinde fra Jyderup sigtet for at have overladt føringen af personbilen til den 28-årige, der ikke lovligt kunne være fører af køretøjet. Kvinden var ikke ejer af bilen, men den person, der lovligt havde fået overdraget bilnøglerne af bilejeren inden den 28-åriges kørsel i bilen.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet.

Påvirket gæst fik ildebefindende – Nygade, Holbæk

Kl. 00.10 bad dørmænd på et diskotek om assistance fra politiet, fordi en påvirket gæst optrådte truende over for bl.a. dørmanden.

Politiet fik på stedet kontakt til en påvirket, 22-årig mand fra Holbæk, som også optrådte aggressivt over for politiet, så politiet fandt anledning til at sigte ham både for overtrædelse af restaurationsloven og ordensbekendtgørelsen med baggrund i adfærden både inden- og udendørs.

Den 22-årige blev anholdt med henblik på anbringelse i detentionen til afrusning, men fik pludselig et ildebefindende, så politiet måtte give ham førstehjælp. I en tilkaldt ambulance blev han bragt på skadestuen til efterfølgende lægelig undersøgelse og behandling.

Den 22-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne, ligesom han må indstille sig på at finde andre steder at gå i byen de næste to år, idet han har fået et forbud mod at være gæst på diskoteket de næste to år.

Snød med sin alder – Nygade, Holbæk

Kl. 00.31 bad en dørmand på et diskotek om assistance fra politiet til kontrollere identiteten på en ung mand, der havde forevist et kørekort ved indgangen. Da dørmanden havde spurgt nærmere ind til den unge mands identitet, havde den unge mand forlangt at få det fremviste kørekort retur, inden han ville forlade stedet.

Politiet fik på stedet kontakt til en blot 16-årig ung mand fra Holbæk, som havde benyttet sig af en 23-årig mands kørekort for at få adgang til diskoteket. Kørekortet blev beslaglagt som bevis i sagen og med henblik på udlevering til rette ejer, når han har afgivet forklaring til politiet.

Den 16-årige blev sigtet for misbrug af kørekortet for at få adgang til diskoteket, hvorefter politiet kørte ham hjem til sine forældre, som efterfølgende kunne overvære afhøringen af ham. De sociale myndigheder vil senere blive underrettet om sagen mod den 16-årige.

Spirituskørsel – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 21.50 blev en bil ført af en 46-årig mand bragt til standsning af en patrulje. Patruljen mistænkte, at manden var påvirket af spiritus, hvilket patruljebilens alkometer bekræftede. Manden blev derfor anholdt og fik udtaget en blodprøve på sygehuset, hvorefter han blev løsladt. Manden er sigtet for spirituskørsel og vil få afgjort sin sag, når resultatet af blodprøven er klar.

To humanitære eftersøgninger – Holbæk

Kl. 15.19 fik politiet i den første anmodning om en humantær eftersøgning en henvendelse fra plejepersonalet på et plejecenter på Stenhusvej, Holbæk. Herfra var en 67-årig mand sidst set kl. ca. 13.30, efter at han midlertidigt var blevet anbragt på plejecenteret på grund af demens.

Politiet indledte eftersøgning af den 67-årige, der ikke havde overtøj på, med flere patruljer i samarbejde med hjemmeplejens udekørende personale og den offentlige transport i lokalområdet.

Eftersøgningen kunne indstilles kl. ca. 16.30, hvor den savnede blev fundet i god behold i Regstrup, hvor han har en tidligere tilknytning til. Han blev herefter kørt retur til plejecenteret til fornøden omsorg.

Den anden anmodning til politiet om at lede efter en savnet, 13-årig pige indløb kl. 20.07, idet personalet på en ungdomsinstitution i Tølløse-området forgæves gennem et par timer havde ledt efter hende.

Også efter denne anmodning blev flere patruljer indsat for at lede efter pigen relevante steder, hvor hun kunne tænkes at ville søge hen.

Pigen blev kl. ca. 21.20 fundet ved Holbæk politistation, hvor hun selv havde fundet hen. Herefter blev hun afhentet af institutionens personale, som tog sig af hende igen.

Politiet har som afslutning på eftersøgningen udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder, som dermed kan blive underrettet om pigens forsvinden fra institutionen.

Trussel på livet – Bygaden, Kundby, Svinninge – Holbæk

Kl. 10.13 anmeldte en 57-årig mand fra Svinninge sig truet på livet, efter at han kort forinden havde påtalt, at en yngre mand var kørende rundt i en grå personbil uden nummerplader på parkeringspladsen ved et supermarked.

Den ca. 25-årige mandlige fører af bilen havde svaret igen på påtalen ved at trække formentlig en kniv, der var blevet holdt frem mod anmelderen, inden manden var kørt hensynsløst væk fra stedet i retning mod Regstrup.

En patrulje afhørte anmelderen om truslen og forsøger nu at få identificeret føreren, der var lys i huden, 170-180 cm høj, med kort hår og iført sort dunjakke og sorte bukser.

Uorden mv. – Banegårdspladsen, Kalundborg / Skarridsøgade, Jyderup – Holbæk

Kl. 20.20 anmeldte en ung mand, der opholdt sig i venterummet på Kalundborg togstation, at en ældre og måske spirituspåvirket mand optrådte truende, da han havde fået afslag på ild til en cigaret. Anmelderen opfattede mandens adfærd som utryghedsskabende, så han var sammen med sine venner løbet fra stedet.

Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 49-årig mand fra Snertinge, som ifølge andre med ophold i ventesalen havde været rolig og ikke givet anledning til utryghed. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere over for manden.

Kl. 22.21 fik politiet en ny anmeldelse om, at en formentlig spirituspåvirket mand befandt sig på Jyderup togstation, hvor DSB-personalet havde samlet ham op fra jernbanesporet. Det viste sig igen at være den 49-årige mand fra Snertinge, som var påvirket af spiritus, men dog ikke mere, end at han var i stand til at kunne klare sig selv.

Politiet forblev i området og hjalp ham med at komme med næste tog, så han ikke var til fare for sig selv på togstationen. Den 49-årige blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd hverken i Kalundborg eller senere i Jyderup.

Foto: ABW