Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/12/28 til 2023/01/10.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brand i køkken – Torslunde, Svinninge, Holbæk

Kl. 16.14 anmeldte et alarmselskab, at der var opstået brand i en villa i Svinninge. Da politi og brandvæsen kom frem var der røgfyldt i huset, men der var ingen personer i huset. Branden var formentlig startet i en trappeopgang, men havde spredt sig hurtigt. Ilden havde spredt sig til førstesalen, men brandvæsnet fik kontrol over ilden. Ingen kom noget til, men der skete skader på huset. Politiet optog rapport om branden, og brandeefterforskere skal nu undersøge brandstedet nærmere for at forsøge at afklare, hvorfor branden opstod.

Elledninger ramt af lastbil – Tjørnedevej, Tølløse – Holbæk

Kl. 09.38 slap en 44-årig mandlig lastbilchauffør fra Midtjylland heldigt fra et uheld under aflæsning af gods. Sættevognens tippelad var blevet hævet langt op og havde herunder ramt en højspændingsledning i luften.

Lastbilens dæk sprang som følge heraf, ligesom lastbilens elledningsnet kortsluttede. Lastbilchaufføren kom dog uskadt ud af lastbilen og fik slået alarm.

Politiet afspærrede Tjørnedevej, indtil teknikere fra elselskabet var nået frem og havde fået afbrudt strømmen i elledningen. Kl. ca. 11.15 ophævede politiet afspærringen i området, mens teknikeren og lastbilchaufføren arbejdede videre på at få lastbilen væk fra stedet, så strømforsyningen kunne genetableres.

Fyrværkeri og hærværk – Tjørnedevej, Nr. Vallenrød, Tølløse – Holbæk

Kl. 13.57 anmeldte en borger, at han havde fundet to ikke sprængte kanonslag i sin skraldespand. Om natten var fire affaldscontainere ved adressen blevet udsat for hærværk med fyrværkeri, og borgeren var bekymret for, om det fundne fyrværkeri kunne være farligt. Billeder af fyrværkeriet sendt til forsvarets ammunitionsryddere (EOD), som ikke vurderede kanonslagene som farlige. En patrulje afhentede fyrværkeriet, som blev taget med til destruktion.

Fyrværkeri tændte ild i forladt lade – Holbækvej, Vig – Odsherred

Kl. 00.52 fik politiet anmeldelse om, at nogle yngre mænd opholdt sig i en lade på en landejendom på Holbækvej i Vig, og at de muligt havde sat ild til noget i laden. Ejendommen er en ældre forladt landejendom uden døre og vinduer.

Politi og brandvæsen kørte til ejendommen, hvor der havde været en mindre brand i laden, som hurtigt blev slukket. På stedet traf politiet to mænd, en 22-årig fra Tølløse og en 18-årig fra Vig, kunne mistænkes for at have affyret kanonslag i laden, som havde antændt branden. De blev anholdt og taget med til afhøring på stationen.

På stedet holdt en bil, som tilhørte den 22-årige. I bilen blev fundet 30 ulovlige kanonslag, som de anholdte erkendte tilhøre dem begge. De blev derfor sigtet for at overtræde fyrværkeriloven og for beredskabsloven om uforsigtighed med ild. De ulovlige kanonslag blev beslaglagt og vil blive destrueret.

De to mænd begge løsladt tidligt lørdag morgen, men kan forvente at høre mere fra politiet i deres sager.

Lørdag – søndag (nytårsaftensdøgnet):

Færdselsuheld – Holbækvej / Tølløsevej, Hvalsø – Lejre

Kl. 11.10 rykkede politiet sammen med ambulancepersonale ud til et færdselsuheld i rundkørslen Holbækvej – Tølløsevej, idet en cyklist var blevet påkørt af en bilist.

Det viste sig, at en 35-årig kvinde fra Hvalsø som fører af en personbil ad Holbækvej i nordlig retning var kørt frem over vigelinjen og på vej ind i rundkørslen, da hun stødte sammen med en 47-årig mand fra Hvalsø. Han var på cykel kørt fra Tølløsevej ind i rundkørslen og videre rundt i østlig retning, men blev påkørt på sin højre side af bilisten ud for Holbækvejs indmunding, så han røg op på bilens front og derefter ned på vejen.

Cyklisten blev i ambulancen bragt til skadestuen, men var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader.
Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Mellemvang, Holbæk

Kl. 12.56 var en lastbil og en personbil stødt sammen på Mellemvang over for sidevejen Havevang. Ingen af parterne var kommet til skade som følge af uheldet.

Det viste sig, at en 62-årig mand fra Holbæk som fører af en lastbil var kørt ad en stikvej på Mellemvang mellem et supermarked og en institution, hvor han kørte i østlig retning frem over vigelinjen ved Mellemvang. Her ville han svinge til venstre og ville standse for en personbil, der kørte ad Mellemvang mod syd.

Lastbilchaufførens fod gled på bremsepedalen, så lastbilen fortsatte med lav hastighed ud på Mellemvang og ramte højre side af personbilen, hvori en 40-årig mand fra Holbæk var fører.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få belyst omstændighederne nærmere, herunder hvorvidt der kan foreligge en overtrædelse af færdselslovens vigepligtsbestemmelser.

Færdselsuheld – Stenhusvej, Holbæk

Kl. 08.13 rykkede politiet ud til et sammenstød mellem en cyklist og en bilist på Stenhusvej i Holbæk.
Det viste sig, at 47-årig kvinde fra Holbæk var kørt i en personbil fra en parkeringsplads og skulle ud på Stenhusvej, hvor hun ville svinge til højre. Efter kørsel frem over vigelinjen ved Stenshusvej stødte hun sammen med en 50-årig mand fra Holbæk, som kørte på cykel ad Stenhusvej i nordøstlig retning.
Cyklisten slap uden behandlingskrævende skader efter sammenstødet, og politiet har optaget rapport om sagen ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Groft hærværk i opgang – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 11.25 fik politiet en anmeldelse fra personalet hos boligselskabet for Ladegårdsparken Vest om, at der ifølge overvågningen i bebyggelsen var sket en sprængning i opgangen lige omkring nytårsskiftet.
Politiet kiggede nærmere på opgangen og kunne konstatere, at ruder i indgangsdøren var blevet ødelagt, og at videoovervågningen i området afslørede noget, der havde givet et kraftigt lysglimt, hvilket tydede på en slags sprængning. En sag om groft hærværk efterforskes nu af politiet i et forsøg på at finde frem til nogen, der kan drages til ansvar for de forvoldte skader nytårsaften.

Efterfølgende talte politiet med flere beboere, der følte sig utrygge på grund af den megen brug af fyrværkeri, herunder formentlig kanonslag, hen over nytåret. Beboernes oplevelser og observationer nytårsaften vil naturligt også indgå i efterforskningen af hærværkssagen.

Gæst skulle bortvises, men blev anholdt – Kongsgårds Alle, Holbæk

Kl. 15.40 kørte en patrulje til Kongsgårds Alle i Holbæk, hvor en 21-årig mand fra Holbæk, der var på besøg på stedet havde skabt utryghed og skulle bortvises. Politiet traf den stærkt påvirkede gæst, som blve udadreagerende over for patruljen. Han blev anholdt, men gjorde modstand, da han skulle anbringes i patruljebilen, hvor han spyttede mod den ene betjent, der blev ramt på armen.

Den anholdte 21-årige mand blev taget med til Politigården i Roskilde, hvor han blev sat til afrusning i detentionen. Han blev sigtet for vold mod tjenestemand, da at spyt anses som vold. Han blev løsladt senere på aftenen, men vil høre mere fra politiet i sagen.

Humanitær eftersøgning – Holbæk

Politiet iværksatte lørdag eftermiddag en humanitær eftersøgning af en 49-årig kvinde fra Holbæk, som lørdag formiddag havde lånt en bil til et privat ærinde. Da hun efter flere timer ikke var kommet retur, havde familien fået en bekymring for hendes ve og vel.

Politiet iværksatte derfor en eftersøgning af kvinden ved kontakt til relevante personer i et forsøg på at få klarlagt hendes opholdssted, ligesom hun også blev efterlyst offentlig via Twitter, så offentligheden kunne kigge efter hende og den bil, hun formentlig var kørende i.

Den savnede vendte dog selv retur sent om aftenen nytårsdag, hvorefter eftersøgningen af hende blev indstillet.

Kanonslag sprængt i hånden på barn – Tølløse – Holbæk

Kl. 13.51 slog personalet på et lokalt lægehus i Tølløse alarm til politiet, idet et barn var modtaget til akut behandling på grund af en fyrværkeriskade.

Der var tale om en 14-årig dreng fra Tølløse, som havde fået skader på sin ene hånd og den ene side af kroppen, da et hjemmelavet og ulovligt kanonslag på størrelse med en køkkenrulle var eksploderet i hånden på ham. Den tilskadekomne og en kammerat havde fået prajet en bilist, der havde kørt den tilskadekomne dreng til lægehuset.

På grund af hans skader blev han i en tilkaldt lægehelikopter fløjet til Odense Universitets Hospital til fortsat undersøgelse og behandling i anledning af sine skader, så politiet har ikke fået afhørt drengen om de nærmere omstændigheder.

Politiet undersøgte efterfølgende en park i nærheden af Vestergade, hvor ulykken skulle være sket, men fandt ikke yderligere ulovligt fyrværkeri i området.

Drengens forældre er underrettet, og politiet undersøger nu de nærmere omstændigheder, herunder hvorfra drengen har fået fat i det ulovlige kanonslag.

Knivloven – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 21.25 traf en patrulje en 37-årig mand fra Holbæk i Ladegårdsparken Vest, hvortil han havde medbragt en kniv med en bladlængde på 12 cm. Da han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge kniven til på det pågældende sted og tidspunkt, sigtede politiet ham for overtrædelse af knivloven. Kniven blev beslaglagt som bevis, og den 37-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen.

Knivloven – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 19.30 blev en 23-årig mand fra Holbæk fundet i besiddelse af en kniv, da han blev truffet i Ladegårdsparken i Holbæk. Under en visitation fandt betjentene en kniv med et blad på 12 cm i hans inderlomme, og manden havde intet anerkendelsesværdigt formål til at bære kniven. Han blev sigtet for at overtræde knivloven, og kniven blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 23-årige vil senere høre mere i sagen fra politiet.

Lastbil væltede – Østrupvej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 11.43 nedsatte en lastbilchauffør hastigheden under kørsel ad Østrupvej i nordvestlig retning, da en modkørende personbil og lastbilen skulle passere hinanden.

Lastbilchaufføren trak i den forbindelse ud mod højre og kom ud i rabatten med højre hjulpar, der sank ned i den bløde jord. Lastbilen væltede efterfølgende om på højre side, men ingen kom til skade ved uheldet, ligesom der formentlig heller ikke skete væsentlig skader på selve lastbilen.

Et bjærgningsfirma blev tilkaldt for at få lastbilen løftet op på vejen igen, men den skulle først tømmes for gods, hvilket bevirkede en langvarig redningsindsats.

Mistænkelige lyde – Ejler Urnesvej, Holbæk

Kl. 01.11 anmeldte en mandlig beboer på Ejler Urnesvej, at han netop var blevet kontaktet af sin kvindelige nabo, som var blevet skræmt og gemte sig på grund af mistænkelig lyde uden for hendes bolig.

En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til en spirituspåvirket, 55-årig mand fra København, som havde skaffet sig adgang til kvindens skur og lagt sig til at sove der. Selv om der var en fjern relation parterne imellem, ønskede kvinden manden bortvist fra stedet, så politiet kørte ham til togstationen, så han kunne tage toget til København for at sove. Den 55-årige blev ikke sigtet for noget efter sin adfærd på kvindens adresse.

Narkokørsel – Landevejen, Gislinge – Holbæk

Kl. 23.30 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Nykøbing Sj. for narkokørsel i en personbil, som han førte ad Landevejen i Gislinge. Han blev bragt til et sygehuset, hvor han ved årsskiftet i politiets varetægt fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Rørvangsparken, Holbæk

Kl. 10.08 blev en 52-årig kvinde fra Holbæk sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Rørvangsparken i Holbæk. Hun fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Landevejen, Tuse, Gislinge – Holbæk

Kl. 22.32 blev en 30-årig mand fra Valby sigtet for både kørsel i frakendelsestiden og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Landevejen, efter at en narkometertest havde givet udslag for påvirkning af både kokain og amfetamin.

Den 30-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, og han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Skovvejen, Mørkøv – Holbæk

Kl. 05.40 bemærkede en patrulje en modkørende personbil køre ad Skovvejen i vestlig retning med en kvinde på førersædet. Da bilisten opdagede, at politiet ville foretage en kontrol og kørte bagefter, blev hastigheden sat op, indtil en parkeringslomme blev nået. Her kunne politiet se heftig aktivitet inde i bilens kabine, således at der nu sad en mand på førersædet ved politiet henvendelse ved bilen.

Manden på førersædet var en 30-årig mand fra Høng, som ikke havde nogen sikkerhedssele på. På passagersædet foran sad en kvinde også uden sikkerhedssele. Hun blev identificeret som en 22-årige kvinde fra Slagelse, som politiet anså for at have været fører af bilen.

Kvinden havde ikke nogen førerret, som var blevet inddraget af politiet tidligere i 2022 i forbindelse med en verserende færdselssag, hvorfor hun nu blev sigtet for kørsel uden førerret. Endvidere blev hun mistænkt for at være påvirket af euforiserende stoffer (hash), så hun blev også sigtet for narkokørsel.

I bilen fandt politiet en lille klump hash og et kanonslag, som den 30-årige mand erkendte at være ansvarlig for, så han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og fyrværkeriloven.

Den 22-årige kvinde blev anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, hvilket hun var uforstående overfor, idet hun nægtede at have fører af køretøjet.

Politiet kunne endvidere meddele den 22-årige kvinde, som var ejer af personbilen, at bilen ville blive beslaglagt på grund af flere verserende sager om narkokørsel og nu også kørsel uden førerret. Beslaglæggelsen ønskede den 22-årige forelagt for Retten i Holbæk, hvor en dommer nu skal tage stilling til, hvorvidt politiet havde hjemmel til at beslaglægge hendes bil.

Den 22-årige blev løsladt efter udtagelse af blodprøven og vil høre nærmere fra politiet, når der er taget stilling til beslaglæggelsen af bilen, og når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Søndag – mandag (nytårsdag):

Påkørt gasskab gav gasudslip – Herthavej, Holbæk

Kl. 20.39 slog en kvindelig beboer fra Herthavej alarm, da hun kunne lugte gas i området, efter at hun ved et uheld med sin bil havde påkørt et gasskab på sin grund.
Det lokal redningsberedskab og politiet rykkede ud til vejen, hvis beboere blev instrueret i at holde sig indendørs og sørge for at holde vinduer mv. lukkede. Enkelte beboere på Kathrinevej blev dog kortvarigt evakueret af sikkerhedsmæssige årsager.
Reparatør fra gasselskabet ankom til stedet kl. ca. 21.10, hvor der blev lukket for gassen i gasskabet. Herefter kunne beboere vende retur til deres boliger, og politiet forlod området, da ingen personer var kommet til skade som følge af gasudslippet.

Slagsmål og fund af euforiserende stoffer – Valdemar Sejrsvej / Slotsvolden, Holbæk

Kl. 15.00 rykkede politiet hastighed ud til Valdemar Sejrsvej efter en anmeldelse om, at to mænd var i slagsmål i nærheden af en bil ved en fastfoodrestaurant.

Under patruljens vej til stedet brugte politiet de opsatte overvågningskameraer og kunne se, at bilen inden politiets ankomst blev kørt hen til Slotsvoldens parkeringsplads, hvor politiet så fik kontakt til i alt tre mænd og en kvinde.

En 31-årig mand fra Holbæk havde mindre skader i ansigtet efter slagsmål med en 27-årig mand fra Mørkøv, så politiet fandt grundlag for at sigte begge for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efter det indbyrdes slagsmål på Valdemar Sejrsvej.

Ved bilen traf politiet også en 27-årig mand fra Fårevejle St. og en 27-årig kvinde fra Holbæk, der også havde en relation til den omhandlede bil, hvori politiet fandt 84 gram hash og godt 10 gram kokain.

Den 27-årige fra Mørkøv var den ansvarlige for besiddelse af de ulovlige stoffer, hvorfor han blev kortvarigt anholdt på grund af sigtelsen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og det forudgående slagsmål.

De to sigtede vil nu høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.

Spiritus-/narkokørsel – Landevejen, Gislinge – Holbæk

Kl. 02.52 blev en 54-årig kvinde fra Hørve sigtet for både spiritus- og narkokørsel i en personbil, som hun førte ad Landevejen i Gislinge. I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik hun udtaget blodprøver til undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.

To narkokørsler – Jyderup – Holbæk

Kl. 18.21 sigtede politiet den første bilist for at køre rundt i narkotikapåvirket tilstand, efter at politiet havde standset en 35-årig mand fra Gørlev Sj. som fører af en varebil på Søbæksvej i Jyderup.

Den anden narkobilist blev standset kl. 22.45 på Skarridsøgade også i Jyderup, hvor en 18-årig mand fra Holbæk var fører af en personbil. Narkometertesten havde givet udslag for påvirkning af kokain, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel.

Begge bilister blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så de vil hver især høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Unge sprængte postkasse – Byvej, Gislinge – Holbæk

Kl. 19.28 anmeldte en husejer, at hans postkasse og hoveddør var blevet ødelagt af et kanonslag, og at nogle drenge formentlig stod bag hærværket. En patrulje kørte til Gislinge, hvor de fandt frem til to 14-årige drenge fra lokalområdet, som kunne mistænkes i sagen. Drengenes forældre blev kontaktet, og hos den ene dreng fandt politiet 17 kanonslag i en kasse, som blev beslaglagt. Drengene erkendte forholdet, selvom de ikke kunne blive enige om, hvem som havde kastet kanonslaget. Da de er under den kriminelle lavalder kan de ikke straffes, men de sociale myndigheder blev orienteret om sagen. Drengene kan forvente et erstatningskrav for de skader kanonslaget forårsagede.

Vand på kørebanen årsag til uheld – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 10.24 kørte en varebil med lad galt på Holbækmotorvejen ved Kirke-Såby. Føreren af ladbilen, en 51-årig mand fra Jylland, kørte i første vognbane, da han mistede herredømmet over bilen på grundet kraftig regn og meget vand på kørebanen. Ladbilen snurrede rundt og ramte en varebil, der kørte i anden vognbane. Bag rattet af varebilen sad en 35-årig mand fra Asnæs, som kørte galt ved sammenstødet.

Politi og ambulance kørte til stedet, hvor de to parter blev tilset. Ingen personer kom noget til, men der skete skader på autoværn og køretøjer. Patruljen registrerede u heldet.

Voldelig optræden førte til forbud mod at komme på pub – Vestergade, Holbæk

Kl. 03.10 blev en 42-årig mand fra Holbæk anholdt, da han havde udvist voldelig adfærd på en pub på Vestergade, hvor han havde slået en 20-årig mand, der dog ikke kom til skade. Den 42-årige blev anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og han blev i den forbindelse meddelt et forbud i medfør af restaurationsloven, så han nu ikke må komme på beværtningen de næste to år. Den anholdte fik lov til at gå efter afhøringen, men kan forvente at få en bøde i sagen.

Indbrud i Perioden

Stokkebjergvej, Jyderup

Tjørnedevej, Nr. Vallenderød, Tølløse (forsøg)

Ventedgårdsvej, Knabstrup, Mørkøv
Skovbrynet, Jyderup