Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/09/07 til 2022/09/19.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Hærværk – Hovedgaden, Svinninge – Holbæk

Kl 07.16 kom der anmeldelse om, at en skole på stedet havde fået knust både tre vinduer og ruderne i en dør. På stedet blev fundet en flise, der tilsyneladende har været kastet mod døren. Politiet undersøger nu, om der kan findes spor på stedet, der kan føre frem til hvem, der er hærværksmændene.

Hærværk – Hovedgaden, Svinninge – Holbæk

Kl 09.39 kommer der anmeldelse fra en bilforhandler om, at en af de udstillede biler har fået forruden ved at der var kastet en lerkrukke mod bilen. Politiet efterforsker nu hærværkssagen for at se, om det er muligt at udfinde gerningsmændene.

Spirituspåvirket knallertfører kørte ind i lystmast – Hovedgaden, Svinninge – Holbæk

Kl. 23.09 kørte en 52-årig mand fra Jyderup galt på knallert, da han overså en lystmast på Hovedgaden i Svinninge og ramte den med siden af knallerten. Den 52-årige ramte desuden lysmasten med sit knæ og fik en alvorlig skade. Politi og ambulance kørte til stedet, hvor det viste sig at knallertføreren var beruset. Han blev indbragt til sygehuset til behandling og fik udtaget en blodprøve, som skal vise hvor høj hans promille var under kørslen. Politiet optog rapport om uheldet og afventer nu resultatet af blodprøven.

Færdselsuheld – Kalundborgmotorvejen, Regstrup – Holbæk

Kl. 07.58 var en 39-årig mand fra Kalundborg forulykket under kørsel ad Kalundborgmotorvejen i østlig retning.
Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at den 39-årige var sluppet uskadt fra ulykken, som formentlig skyldtes aquaplanning i det regnfulde vejr. Hans personbil var trillet rundt og forårsagede skade på et vildthegn mellem motorvejen og Skovvejen. Ingen øvrige trafikanter var involveret, så politiet registrerede blot omstændighederne herved.

Færdselsuheld – Omfartsvejen / Springstrupvej, Holbæk

Kl. 10.48 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i krydset Omfartsvejen – Springstrupvej, idet to bilister var stødt sammen.
Det viste sig, at ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, der skete, efter at en 69-årig kvinde fra Holbæk var kørt i østlig retning ad Omfartsvejen. Hun ville i krydset ved Springstrupvej svinge til venstre for at fortsætte i nordlig retning, men blev under svingningen påkørt af en personbil, som en 66-årig mand fra Nykøbing Sj. førte ad Omfartsvejen i vestlig retning.
Der skete ringe materiel skade på de to biler, og politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kan være blevet overtrådt.

Brandundersøgelse – Stenlillevej, Østrup, Stenlille – Holbæk

Kl. 19.16 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en mindre ildebrand i en privat bolig. Beboeren var netop kommet hjem og havde derefter slået alarm, da branden blev opdaget.

Det viste sig, at der var sket røgudvikling fra en kortslutning i en robotstøvsuger, der havde stået til opladning. Der var mindre sodskader i det rum, hvor støvsugeren stod, men ikke direkte skade på fast ejendom.
Politiet har optaget rapport om sagen for at få belyst de nærmere omstændigheder og årsagen til kortslutningen i støvsugeren. Ingen kom til skade.

Færdselsuheld – Holbækvej, Tornved, Mørkøv – Holbæk

Kl. 10.21 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et sammenstød mellem to personbiler ud for en genbrugsplads.
Sammenstødet medførte spærring af Holbækvej i begge retninger på uheldsstedet, så politiet underrettede Trafikradioen og Movia herom. Begge parter blev i ambulancer bragt til undersøgelse på skadestuen.

På uheldsstedet lå den ene personbil på taget i grøften, og den anden personbil med skader blev skubbet ind til siden, så trafikken var normaliseret kl. ca. 11.00.
Politiet fik klarlagt, at en 84-årig kvinde fra Regstrup var kørt langsomt ud fra genbrugspladsen i sydlig retning frem til Holbækvej, som hun kørte ud på og herunder blev påkørt af en personbil, som en 76-årig kvinde fra Mørkøv førte i vestlig retning.
Den 84-årige blev udskrevet efter undersøgelse på skadestuen, mens den 76-årig blev indlagt til observation.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få belyst omstændighederne nærmere, herunder hvorvidt færdselslovens vigepligtsregler kan være overtrådt, og hvilken betydning solskinnet kan have haft.

Færdselsuheld – Strandmøllevej, Holbæk

Kl. 10.01 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvor en cyklist var impliceret.
Det viste sig, at en 24-årig kvinde fra Holbæk var kørt på cykel ad Strandmøllevej mod vest ved Maglevej, da hun påkørte bagenden af en parkeret personbil. Bagruden i bilen blev knust, og cyklisten pådrog sig læsioner i ansigtet, så hun blev af ambulancen kørt på skadestuen til fornøden behandling.
Politiet har optaget rapport om uheldet, da cyklisten kom til skade.

Knivloven – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 13.30 en af politiets nærbetjente på tryghedsskabende fodpatrulje i området ved Holbæk station. Herunder bemærkede politiet en mand gå væk, da han fik øje på politiet. Manden blev dog indhentet og identificeret som en 47-årig mand fra Svinninge, der fremstod lettere påvirket.
Politiet fandt ham i besiddelse af en foldekniv, som han ikke kunne give nogen oplysninger om et anerkendelsesværdigt formål som årsag til, at han medbragte kniven. Den 47-årige fik derfor beslaglagt kniven i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af knivloven.

Spirituskørsel mv. – Havnevej, Holbæk

Kl. 23.50 bemærkede en patrulje, at en bilist kørte frem mod rødt lys i krydset mellem Havnevej og Kanalstræde. Der var tale om en personbil med en 54-årig mand fra Holbæk, der blev skønnet så påvirket af alkohol, at han både blev sigtet for spirituskørsel og kørsel frem mod rødt lys i krydset.

Den 54-årige ønskede ikke at deltage i en alkometertest, men fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Senere vil han høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 20.23 blev en 24-årig fra Kalundborg anholdt og sigtet for både kørsel i frakendelsestiden og kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, da politiet standsede den personbil, som han førte ad Valdemar Sejrsvej.

Den 24-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger. Desuden kigger politiet nærmere på, hvordan han kunne være fører af et køretøj, som han ikke selv var ejer af, for at få belyst, hvorvidt bilejeren kan mistænkes for at have overladt føringen til en person, der ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk

Kl. 01.41 mistede en 48-årig mand fra Grevinge pludselig kontrollen over sin personbil, da han kørte ad Ringstedvej i nordlig retning i Kvanløse.
Højre fordæk punkterede under kørslen, hvorefter han ikke kunne undgå at påkøre et vejskilt i vejsiden. Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved. Vejdirektoratet blev som ejer af vejskiltet efterfølgende underrettet om skadevolderen, og den 48-årige måtte have bilen bugseret væk fra uheldsstedet.

Tyveri af personbil – Smedelundsgade, Holbæk.

Kl 11.30 blev en personbil stjålet fra en parkeringskælder i Holbæk, hvor den holdt med nøglen i. En politiansat, der var på stedet i sin fritid, bemærkede kort efter, at bilen holdt på en parkeringsplads ved et supermarked i Holbæk. I bilen sad en 38-årig mand fra Sorø kommune.

Politimanden fik anholdt den berusede mand, der blev siget for at stjæle bilen og for spirituskørsel. Han blev herefter taget med i detentionen, hvor han fik udtaget en blodprøve. Bilen blev leveret tilbage til rette ejer, og den 38-årige løsladt da han var blevet afruset. Han vil senere høre mere i sin sag fra politiet, som nu afventer resultatet af blodprøveanalysen.

Narkobilist taget igen – L.C Worsøesvej, Holbæk

Kl. 21.28 sigtede og anholdt en patrulje en gammel kending, en 24-årig mand fra Holbæk, som nu igen blev testet positiv i en narkometertest, da han blev stoppet på L.C Worsøesvej i Holbæk. Samme bilist er bare i 2022 blevet anholdt og sigtet hele otte gange for narkokørsel. Igen måtte han med en tur på sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve og herefter løsladt. Når politiet får resultatet af blodprøven vil den 24-årige høre mere i sin sag, der vil blive lagt sammen med de øvrige verserende sager, og han kan forvente et retslig efterspil.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk

Kl. 17.34 var en 35-årig mand fra Mørkøv impliceret i et færdselsuheld i det sydgående spor på Ringstedvej i Kvanløse.
Han havde i en varebil været standset i en parkeringslomme på Ringstedvej ved Krydset, da han satte i gang for at fortsætte sin kørsel i sydlig retning. Herunder ramte han ind i siden på en personbil, som en 66-årig mand fra Vemmelev førte også i sydlig retning. I hans bil var tre passagerer, men ingen af disse eller de to førere kom noget til som følge af sammenstødet.

De implicerede biler spærrede dog for trafikken ad Ringstedvej, så bugseringskøretøjer måtte fjerne disse.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet for at få belyst de nærmere omstændigheder herved.

Truende mand havde knive – Holbæk

Kl. 18.34 fik politiet oplysninger om, at en 47-årig mand fra den centrale del af Holbæk måske var i besiddelse af både våben og andre ulovlige effekter. Han havde truet med måske ville gøre skade på andre, hvorfor politiet straks med flere køretøjer rykkede til området ved den pågældende adresse.

Området blev afspærret, hvorefter politiet under de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger, men på udramatisk vis, fik kontakt til den 47-årige, der blev anholdt. Det samme skete for en 25-årig mand, der var på besøg hos den 47-årige, men den 25-årige blev hurtigt løsladt, da han ikke havde noget med sagen at gøre.
Ved undersøgelse af den 47-åriges bopæl fandt politiet i alt otte knive af forskellige karakter, så den 47-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven.

De ulovlige knive, der bl.a. var af typen halskniv og låsbare foldeknive, blev beslaglagt som bevis i sagen, og den 47-årige blev løsladt, da han ikke fandtes i besiddelse af yderligere, ulovlige effekter.
Beslaglæggelsen af knivene som bevis var den 47-årige ikke indforstået med, så en dommer skal nu se på retsgrundlaget for beslaglæggelsen af de ulovlige effekter.

Brandundersøgelse – Ringstedvej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 22.59 slog en bilist alarm til brandvæsnet, da bilisten havde opdaget høje flammer fra et område ved bagindgangen til supermarkedet Netto. Bilisten så ikke nogen personer i området.

Brandvæsnet var hurtigt fremme og fik slukket branden, der dog havde nået at lave skader på skraldespande, containere og paller ved supermarkedets bagindgang, hvor brandbart materiale i form af bl.a. pap blev opbevaret.
Der var ikke umiddelbart nogen naturlig forklaring på brandens opståen, men ved en rutinemæssig gennemgang af videoovervågning i området kunne en p.t. ukendt mand ses i området få minutter før brandens opståen.

Manden på videoovervågningen kunne umiddelbart beskrives som en 30-50-årig mand med mellemlangt hår og iført en langærmet trøje, lange bukser og sko. Ham ønsker politiet at komme i kontakt med for at kunne afhøre ham om hans færden i området.

Politiet vil også gerne i kontakt med andre, der måtte have gjort observationer i området ved supermarkedets bagindgang i minutterne inden anmeldelsen om branden. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 21.40 var en 35-årig kvinde fra Nykøbing Sj. forulykket under kørsel i en personbil ad Ringstedvej i nordlig retning. Hun var under kørslen kørt ind i et hegn og et træ i højre side i kørselsretningen, så der opstod skade på både hegnet og bilen.
Politiet kunne konstatere, at den 35-årige var sluppet uskadt fra uheldet, hvor ingen andre trafikanter var involveret. Fra hendes bil strømmede væsker og olie ud, så det kommunale beredskab blev tilkaldt for at foretage det fornødne i den anledning.
Årsagen til uheldet blev ikke umiddelbart klarlagt, men ud fra omstændighederne og skadernes omfang registrerede politiet blot uheldet, som ejeren af de påkørte genstande anmeldte.

Indbrud i perioden

Smedelundsgade, Holbæk
Hovedgaden, Regstrup

Foto: ABW