Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/08/30 til 2022/09/12.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Tyveri af personbil – Smedelundsgade, Holbæk.

Kl 11.30 blev en personbil stjålet fra en parkeringskælder i Holbæk, hvor den holdt med nøglen i. En politiansat, der var på stedet i sin fritid, bemærkede kort efter, at bilen holdt på en parkeringsplads ved et supermarked i Holbæk. I bilen sad en 38-årig mand fra Sorø kommune.

Politimanden fik anholdt den berusede mand, der blev siget for at stjæle bilen og for spirituskørsel. Han blev herefter taget med i detentionen, hvor han fik udtaget en blodprøve. Bilen blev leveret tilbage til rette ejer, og den 38-årige løsladt da han var blevet afruset. Han vil senere høre mere i sin sag fra politiet, som nu afventer resultatet af blodprøveanalysen.

Narkobilist taget igen – L.C Worsøesvej, Holbæk

Kl. 21.28 sigtede og anholdt en patrulje en gammel kending, en 24-årig mand fra Holbæk, som nu igen blev testet positiv i en narkometertest, da han blev stoppet på L.C Worsøesvej i Holbæk. Samme bilist er bare i 2022 blevet anholdt og sigtet hele otte gange for narkokørsel. Igen måtte han med en tur på sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve og herefter løsladt. Når politiet får resultatet af blodprøven vil den 24-årige høre mere i sin sag, der vil blive lagt sammen med de øvrige verserende sager, og han kan forvente et retslig efterspil.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk

Kl. 17.34 var en 35-årig mand fra Mørkøv impliceret i et færdselsuheld i det sydgående spor på Ringstedvej i Kvanløse.
Han havde i en varebil været standset i en parkeringslomme på Ringstedvej ved Krydset, da han satte i gang for at fortsætte sin kørsel i sydlig retning. Herunder ramte han ind i siden på en personbil, som en 66-årig mand fra Vemmelev førte også i sydlig retning. I hans bil var tre passagerer, men ingen af disse eller de to førere kom noget til som følge af sammenstødet.

De implicerede biler spærrede dog for trafikken ad Ringstedvej, så bugseringskøretøjer måtte fjerne disse.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet for at få belyst de nærmere omstændigheder herved.

Truende mand havde knive – Holbæk

Kl. 18.34 fik politiet oplysninger om, at en 47-årig mand fra den centrale del af Holbæk måske var i besiddelse af både våben og andre ulovlige effekter. Han havde truet med måske ville gøre skade på andre, hvorfor politiet straks med flere køretøjer rykkede til området ved den pågældende adresse.

Området blev afspærret, hvorefter politiet under de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger, men på udramatisk vis, fik kontakt til den 47-årige, der blev anholdt. Det samme skete for en 25-årig mand, der var på besøg hos den 47-årige, men den 25-årige blev hurtigt løsladt, da han ikke havde noget med sagen at gøre.
Ved undersøgelse af den 47-åriges bopæl fandt politiet i alt otte knive af forskellige karakter, så den 47-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven.

De ulovlige knive, der bl.a. var af typen halskniv og låsbare foldeknive, blev beslaglagt som bevis i sagen, og den 47-årige blev løsladt, da han ikke fandtes i besiddelse af yderligere, ulovlige effekter.
Beslaglæggelsen af knivene som bevis var den 47-årige ikke indforstået med, så en dommer skal nu se på retsgrundlaget for beslaglæggelsen af de ulovlige effekter.

Brandundersøgelse – Ringstedvej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 22.59 slog en bilist alarm til brandvæsnet, da bilisten havde opdaget høje flammer fra et område ved bagindgangen til supermarkedet Netto. Bilisten så ikke nogen personer i området.

Brandvæsnet var hurtigt fremme og fik slukket branden, der dog havde nået at lave skader på skraldespande, containere og paller ved supermarkedets bagindgang, hvor brandbart materiale i form af bl.a. pap blev opbevaret.
Der var ikke umiddelbart nogen naturlig forklaring på brandens opståen, men ved en rutinemæssig gennemgang af videoovervågning i området kunne en p.t. ukendt mand ses i området få minutter før brandens opståen.

Manden på videoovervågningen kunne umiddelbart beskrives som en 30-50-årig mand med mellemlangt hår og iført en langærmet trøje, lange bukser og sko. Ham ønsker politiet at komme i kontakt med for at kunne afhøre ham om hans færden i området.

Politiet vil også gerne i kontakt med andre, der måtte have gjort observationer i området ved supermarkedets bagindgang i minutterne inden anmeldelsen om branden. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 21.40 var en 35-årig kvinde fra Nykøbing Sj. forulykket under kørsel i en personbil ad Ringstedvej i nordlig retning. Hun var under kørslen kørt ind i et hegn og et træ i højre side i kørselsretningen, så der opstod skade på både hegnet og bilen.
Politiet kunne konstatere, at den 35-årige var sluppet uskadt fra uheldet, hvor ingen andre trafikanter var involveret. Fra hendes bil strømmede væsker og olie ud, så det kommunale beredskab blev tilkaldt for at foretage det fornødne i den anledning.
Årsagen til uheldet blev ikke umiddelbart klarlagt, men ud fra omstændighederne og skadernes omfang registrerede politiet blot uheldet, som ejeren af de påkørte genstande anmeldte.

Narkokørsel uden førerret – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 16.35 anholdt og sigtede politiet en 30-årig mand fra Svinninge for både kørsel i narkotikapåvirket tilstand og uden førerret i en personbil. Narkometertesten indikerede nemlig, at han var påvirket af amfetamin, og førerretten havde den 30-årige ikke fået generhververet efter udløbet af en tidligere frakendelse.

Politiet løslod den 30-årige fører efter udtagelsen af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, hvorefter bilejeren blev kontaktet og sigtet for at have overladt føringen af personbilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører på grund af den manglende førerret.

Løb over jernbanespor foran tog – Jernbanevej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 18.14 anmeldte en DSB-medarbejder, at en teenagedreng kl. 17.33 på Mørkøv station havde krydset et jernbanespor lige foran et tog, der netop var startet for at køre mod Kalundborg.

Teenagedrengens krydsning af sporet resulterede i en kraftig opbremsning med toget, inden det kunne fortsætte mod Kalundborg. Teenagedrengen blev ikke ramt og løb over til en anden perron, hvor han løb ind i et tog mod København.

Anmelderen havde i mellemtiden erfaret, at teenagedrengen var flygtet fra toget mod København på Regstrup station, da han skulle give personlige oplysninger til brug for en kontrolafgift, idet teenagedrengen ikke havde nogen billet.

Trods tidsforløbet kørte politiet til Regstrup-området for at lede efter teenagedrengen, der var iført et rødligt joggingsæt og i øvrigt medbragte en rygsæk. Det lykkedes dog ikke politiet finde teenagedrengen, der kunne mistænkes for overtrædelse af jernbaneloven på Mørkøv station i forbindelse med den livsfarlige krydsning af jernbanesporet.

Spirituskørsel – Stenhusvej, Holbæk

Kl. 23.55 blev en 19-årig mand fra Holbæk anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Stenhusvej. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 01.54 anholdt og sigtede politiet en 25-årig kvinde fra Holbæk for at være fører af en personbil, selv om hun ifølge en narkometertest var påvirket af cannabis under kørslen. Efter en sigtelse for narkokørsel og udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 25-årige, der vil høre nærmere om sin sag, når analyseerklæringen foreligger.

Mand faldt ned fra lastbil – Strandlystvej, Lammefjorden, Svinninge – Holbæk

Kl. 09.22 var en ambulance blevet sendt til Strandlystvej, idet en mand var kommet til skade efter et fald.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en lettere tilskadekommen, 47-årig mand fra Tjekkiet, som i den tilkaldte ambulance blev kørt til undersøgelse og behandling på et sygehus.
Den 47-årige havde arbejdet på ladet af en sin lastbil, da han af ukendte årsager faldt knap 1,5 meter ned fra lastbilens lad. Der var ingen andre til stede, da ulykken skete, så Arbejdstilsynet og politiet skal nu i fællesskab undersøge omstændighederne i et forsøg på at klarlægge, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Færdselsuheld – Dampmøllevej / Kastanievej, Holbæk

Kl. 14.04 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet en knallertkører var væltet og måske kommet til skade, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 15-årig ung mand fra Holbæk var kørt på en knallert ad Dampmøllevej mod syd, da han i en kurve ud for Kastanievej væltede på grund af grus på vejen. Han ramte ind i en stolpe til et lyssignal og slog sig, men blev udskrevet efter undersøgelse på skadestuen uden behandlingskrævende skader.
Der var ikke andre trafikanter involveret i uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Narkokørsel – Skovvejen, Mørkøv – Holbæk

Kl. 14.56 anholdt og sigtede politiet en 43-årig mand fra Ugerløse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Skovvejen i østlig retning. Politiet mistænkte ham for at være påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden sin løsladelse.
Den 43-årige mente dog ikke at være påvirket af narkotika under kørslen, men det vil han få nærmere oplysninger om, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Narkokørsel – Holbækvej, Kalundborg

kl. 16.40 sigtede og anholdt politiet en 50-årig mand fra Svebølle for narkokørsel, da han blev stoppet på Holbækvej mod øst i Kalundborg. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Når svaret på blodprøven kommer vil bilisten høre mere i sagen.

Unge med hash og kniv – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 19.05 var en patrulje på Holbæk Station, hvor de traf to unge, som lugtede af hash. Betjentene visiterede de to 15-årige, en pige fra Holbæk og en dreng fra København. Pigens taske lugtede kraftigt af hash, og patruljen fandt jointpapir i tasken. Drengen var i besiddelse af 2 ½ hashjoint og 1 gram hash. De erkendte begge, at de røg hash indimellem. Drengen bar også en lommekniv, som han ikke havde et anerkendelsesværdigt formål til at besidde. Politiet beslaglagde hash og kniv, og den 15-årige dreng blev sigtet for at overtræde knivloven og lov om euforiserende stoffer. Betjentene orienterede drengens forældre om sagerne, men også pigens forældre blev kontaktet og oplyst om deres datters begyndende misbrug. Patruljen skrev desuden en socialrapport til de unges bopælskommuner med bekymring i forhold til hashrygning og trivsel.

Spirituskørsel – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 02.07 blev en 26-årig kvindelig bilist fra Asnæs stoppet, da hun kørte på Skagerakvej mod vest ud for Kløverstien i Holbæk. Patruljen foretog en rutinekontrol bilisten, som blev testet med alkometeret, som viste en promille over det tilladte. Den 26-årige blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve, hvorefter hun blev løsladt igen. Nu afventer politiet resultatet af blodprøven.

Færdselsuheld – Kalundborgmotorvejen, Holbæk

Kl. 11.19 stødte to bilister, der begge kørte i østlig retning på Kalundborgmotorvejen, sammen, så det østgående spor blev spærret.
En ambulance og en lægehelikopter var blevet sendt til uheldsstedet, men kun ambulancen blev taget i brug.
Det viste sig, at en 40-årig mand fra Nyrup under kørsel i en varebil havde påkørt bagenden af en forankørende personbil ført af en 41-årig mand fra Ugerløse. Sammenstødet bevirkede, at varebilen fortsatte ud i rabatten og rullede rundt, inden den standsede med fronten i den forkerte retning. Personbilen blev følge af påkørslen skubbet ud i rabatten, men røg tilbage og standsede på tværs af kørselsretningen med bilens front i sydlig retning.

Den 41-årige blev i ambulancen bragt til skadestuen, og den 40-årige blev også bragt dertil, men begge var sluppet uden behandlingskrævende skader som følge af uheldet. Kl. ca. 12.10 blev der atter åbnet for trafikken i det østgående spor, mens politiet afventede, at bugseringskøretøjer fik fjernet de involverede køretøjer.

Mand anholdt for uorden – Nygade, Holbæk

Kl. 03.38 bad personalet på en beværtning om politiets assistance til at håndtere en truende gæst. En patrulje kørte frem til værtshuset, hvor en beruset 49-årig mand fra Holbæk skabte utryghed. Han blev anholdt og taget med i detentionen til afrusning, da han ikke blev skønnet egnet til at tage vare på sig selv. Han blev løsladt næste morgen, men blev ikke sigtet for noget i den forbindelse.

Spirituskørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 05.01 sigtede og anholdt politiet en 21-årig kvinde fra Vig for spirituskørsel, da hun blev stoppet i et rutinetjek på Kalundborgvej i Holbæk og blæste alkometeret over det tilladte. Hun fik udtaget en blodprøve, hvorefter hun blev løsladt.

Indbrud i perioden

Kikhøjparken, Holbæk
Hovedgaden, Regstrup

Foto: ABW