Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/04/27 til 2022/05/10.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Lyngvej, Jyderup – Holbæk

Kl 13.19 blev der sendt en patrulje til et færdselsuheld, hvor en personbil havde påkørt en lygtepæl, et el-skab og derefter to andre biler. Den 68-årige mand fra Vestsjælland var umiddelbart efter uheldet bevidstløs, men i live og blev kørt til sygehuset. Der blev tilkaldt bilinspektør og det skal nu undersøges, om manden evt kan have fået et ildebefindende forud for uheldet.

Lokalbetjente tog hashhandler – Smedelundsgade, Holbæk

Kl. 20.05 kørte to lokalbetjente patrulje i Holbæk midtby, hvor de bemærkede en knallertfører, som vakte deres opmærksomhed. Han kørte usikkert i den forkerte vejbane i krydset Smedelundsgade/Kastanievej. Knallertføreren viste sig at være en 46-årig mand fra Holbæk, som blev fundet i besiddelse af 22,6 gram hash, som han opbevarede i en plastbøtte sammen med en del pølsemandsposer og en digitalvægt. Det gav betjentene mistanke om, at han havde til hensigt at sælge hashen. Han havde også en lille kniv med en bladlængde på 8,5 cm blad. Han blev sigtet for lov om euforiserende stoffer med henblik på videresalg. Den 46-årige blev desuden sigtet for at overtræde knivloven, da det at skære hash ud ikke anses som et anerkendelsesværdigt formål til at bære kniven på gaden.

Betjentene ransagede efterfølgende den 46-åriges lejlighed i Holbæk, hvor de fandt yderligere 69,5 gram hash. Han erkendte at have besiddet hashen, men nægtede at have til hensigt at sælge hash. Hashen og kniven blev beslaglagt med henblik på destruktion. Den 46-årige kan forvente at høre mere i sin sag, når den skal afgøres.

Bilist kørte uden kørekort to gange i træk – Nykøbingvej, Holbæk

Kl. 20.50 stoppede lokalbetjentene fra Holbæk en 58-årig mand fra Sverige på Nykøbingvej i Holbæk, som kørte uden gyldigt kørekort, da hans førerret er blevet inddraget i en sag om spirituskørsel med høj promille. Han blev sigtet for kørsel uden førerret, og formanet om ikke at køre videre.

Det tog føreren dog ikke så alvorligt, for da patruljen kort efter kørte forbi stedet igen mødte de atter den 58-årige på hjul. Han blev igen sigtet for kørsel uden førerret. Bilen havde den 58-årige lånt af en mand fra Holbæk, som betjentene kontaktede og sigtede for at låne sin bil ud til en person uden kørekort. Ejeren fik udleveret nøglen til bilen for at forhindre, at den 58-årige ikke kørte igen. Både bilejer og bilist blev vejledt om risikoen for, at politiet beslaglagde bilen, hvis han kørte gentagne gange uden kørekort.

Brand i biler – Skyttens Vej, Holbæk

Kl. 04.22 kom et alarmopkald om brand i bil ved en autoforhandler på Skyttens Vej i Holbæk. Da beredskabet kom frem havde branden spredt sig til yderligere to biler, men brandvæsnet fik branden under kontrol før den spredte sig yderligere. To biler fik varmeskader og tre biler udbrændte. Ingen personer kom noget til. Politiet optog en rapport om branden, som nu skal undersøges nærmere for at forsøge at afklare brandårsagen.

Mand utilfreds med politiets kontrol – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 17.20 foretog politiet en fodpatrulje i området omkring Holbæk station og bemærkede herunder en mand, der hurtigt gik væk, da han fik øje på politiet. Betjentene fik dog kontakt til manden, som viste sig at være en 25-årig mand fra Korsør. Han fremstod nervøst, og der var en lugt af cannabis fra ham.

Ved en nærmere kontrol fandt politiet muligvis årsagen, idet den 25-årige var i besiddelse af fire gram hash. Hashen blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 25-årige var under hele politiets kontakt til ham så højtråbende og skrigende, at politiet tillige sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af de to sigtelser.

Lov om euforiserende stoffer – Dampmøllevej, Holbæk

Kl. 20.49 kørte en patrulje til en forladt bygning ved en større parkeringsplads ved Holbæk station, idet unge måske opholdt sig i bygningen. Politiet traf på stedet i seks unge i alderen 14-16 år fra flere forskellige byer i Holbæk Kommune

De unge blev kontrolleret nærmere i forhold til formålet med ophold på stedet, og herunder fandt politiet en 15-årig pige fra Holbæk i besiddelse af et gram hash. Kort efter fandt politiet en 16-årig dreng fra Holbæk i besiddelse af ikke mindre end 92 gram hash, der var fordelt i mindre portioner i såkaldte pølsemandsposer, samt en digital vægt.

Den 16-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med efterforskningen, hvorunder politiet ransagede hans bopæl uden at finde yderligere euforiserende stoffer. Politiet beslaglagde ud over hashen og digitalvægten også hans telefon til nærmere undersøgelse for eventuelle oplysninger i forbindelse med mulig salg af hash.

Den 16-årige blev løsladt senere på aftenen efter afhøring til sagen, som de sociale myndighederne også blev underrettet om. De sociale myndigheder fik også en underretning om de øvrige unges tilstedeværelse i bygningen og omstændighederne herved. De sigtede unge vil i nærmeste fremtid høre nærmere fra politiet, når sagerne mod de to skal afgøres.

Flere anmeldelser om uro og uorden – Holbæk

Kl. 14.23 fik politiet den første henvendelse om uro og muligt slagsmål på Jernbanevej ud for et værtshus, idet en gruppe på ca. 10 personer måske var at ryge i totterne på hinanden.
Flere patruljer blev sendt til området for at lede efter de involverede personer, som var forsvundet fra Jernbanevej.

Kl. 14.28 kom endnu en anmeldelse om, at persongalleriet fra Jernbanevej havde delt sig i to mindre grupper, hvoraf den ene skulle være løbet i retning mod Ahlgade. I denne gruppe kunne nogle være i besiddelse af noget, der kunne ligne slagvåben og knive.
Med baggrund i den seneste anmeldelse blev eftersøgningen efter relevante personer udvidet til større dele af Holbæk by, og herunder bemærkede en patrulje kl. ca. 14.43, at nogle unge løb væk fra politiet og tværs over jernbanesporene ved Holbæk station.

Den observation medførte en henvendelse fra politiet til DSB med en anmodning om at standse togtrafikken, der af sikkerhedsmæssige årsager blev standset i knap ti minutter.

Eftersøgningen efter personer, der kunne have haft en rolle i den anmeldte uro i byen, blev indstillet kl. ca. 15.00, idet politiet ikke havde fundet hverken slagvåben eller knive efterladt i de områder, hvor grupperne var set.

Politiet foretog dog efterfølgende en præventiv patruljering i Holbæk med flere patruljer.

Kl. 19.29 fik politiet endnu en anmeldelse om, at et par grupper var ved at ryge i totterne på hinanden i Vestergade, Holbæk.

Igen rykkede politiet ud med flere patruljer og fik ved patruljering i flere dele af Holbæk by kontakt med flere personer, der ikke direkte kunne relateres til at have været en del af de modtagne anmeldelser om uro i området tæt ved Holbæk station.

Ingen af de trufne blev hverken anholdt eller sigtet for noget, men politiet vil forsøge ud fra den identificerede personkreds at finde ud af årsagen og motivet til den utryghedsskabende adfærd i byen i løbet af eftermiddag og aftenen.

Brand i skur – Jeppes Torp, Tjebberup, Holbæk

Kl. 16.01 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i et skur ved en bebyggelse, hvorfra beboerne var kommet ud.

Det viste sig, at branden var startet i et skur og havde bredt sig lidt til en busk. I skuret havde flere elektriske apparater været sat til opladning i samme stikkontakt, hvilket måske kunne være årsagen til brandens opståen.

Da der skete minimal materiel skade, og ingen personer var kommet noget til, foretog politiet sig ikke yderligere i sagen ud fra de konkrete omstændigheder ved brandens opståen.

Narkokørsel – Anders Larsensvej, Holbæk

Kl. 20.39 anholdt og sigtede politiet en 18-årig mand fra Holbæk for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, efter at politiet havde standset hans personbil som et led i en rutinemæssig kontrol i anledning af den tidligere anmeldte uro i Holbæk by.
Den 18-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Spiritus-/narkokørsel – Havnevej, Holbæk

Kl. 01.20 anholdt og sigtede politiet en 25-årig kvinde fra Polen, men med arbejdsmæssig tilknytning til Danmark, for spiritus- og narkokørsel i en dansk registreret personbil. Hun blev løsladt efter udtagelse blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer. Når analyseerklæringerne foreligger, vil hun høre nærmere fra politiet om sagens afgørelse.

Narkokørsel – Holbækmotorvejen, Holbæk

Kl. 05.53 anholdt og sigtede politiet en 42-årig mand fra Holbæk for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, da han i en personbil kørte i østlig retning ad Holbækmotorvejen ved Holbæk.

Den 42-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, hvilket han var overbevist om, at der ikke kunne findes i hans blod. Han vil således høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Brand på ungdomsinstitution – Friheden, Mørkøv – Holbæk

Kl. 15.40 slog personalet på et bosted alarm til brandvæsnet, idet der var brand på et værelse tilhørende en 13-årig dreng på ungdomsinstitutionen. Personalet havde forgæves forsøgt at slukke branden med ildslukkere, men forgæves, så brandvæsnet måtte tilkaldes.

Brandvæsnet og politiet kørte til stedet, hvor brandvæsnet hurtigt fik slukket den kraftige brand på den 13-åriges værelse. Branden havde forårsaget større skader på værelset og taget omkring et tagvindue, ligesom branden havde forårsaget røg- og sodskader i store dele af bygningen med værelser for de unge på ungdomsinstitutionen.

Personalet havde fået evakueret alle beboere, men den 13-årige dreng manglede. Han kunne mistænkes for at have antændt noget brandbart på sit værelse, idet branden var blevet opdaget kort tid efter, at han havde forladt værelset.

Politiet iværksatte derfor en eftersøgning med bl.a. politihunde efter den mistænkte 13-åirge, som kort efter blevet fundet i et område ved jernbanen vest for Mørkøv by.

Den 13-årige dreng blev tilbageholdt som mistænkt for brandstiftelse og transporteret til politistationen i Roskilde, hvortil også hans værge, de sociale myndigheder og en kontaktperson fra ungdomsinstitutionen ankom, så de kunne være til stede ved afhøringen af ham.

Drengen blev afhørt i løbet af aftenen om ildebranden på hans værelse. Han kunne ikke sigtes for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brandstiftelse, idet han er under den kriminelle lavalder på 15 år, men blev afhørt om de nærmere omstændigheder ved branden ud fra mistanken mod ham.

Til sidst overlod politiet drengen til de sociale myndigheder, som besluttede, hvor drengen fremadrettet skulle opholde sig.

En ambulance var blevet tilkaldt til ungdomsinstitutionen, hvor flere unge blev undersøgt for eventuel røgforgiftning. To blev dog indbragt til skadestuen til nærmere undersøgelse.

Politiet skal foretage tekniske undersøgelser på brandstedet i et forsøg på at få klarlagt omstændighederne ved brandens opståen nærmere ud fra de fremkomne oplysninger i sagen.

Mand stak af fra bil – Kirkevej, Stigs Bjergby, Mørkøv – Holbæk

Kl. 00.32 ønskede politiet at standse en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet. Føreren af personbilen ønskede umiddelbart ikke at tale med politiet og forsøgte at stikke, indtil bilen kom ind på Kirkevej, hvor føreren stak af til fods.

Den undløbne fører havde måske ikke lige erkendt, at politipatruljen var en hundepatrulje, så politiet brugte efterfølgende politihundene til at følge det spor, som den flygtede fører havde afsat.

Efter ca. to kilometers søgning endte et spor ved et hus i Mørkøv, hvor politiet fik kontakt til en 27-årig mand fra Mørkøv. Han var i besiddelse af bilnøglen til den bil, som han var flygtet fra, så politiet sigtede ham for kørsel i frakendelsestiden, fordi han i forvejen var frakendt kørekortet. Den 27-årige var kortvarigt anholdt i forbindelse med politiets nærmere undersøgelse af omstændighederne, idet den bil, som han var flygtet fra, var afmeldt hos Motorstyrelsen og måtte derfor ikke benyttes til kørsel på offentlig vej.

Den 27-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når politiet har afsluttet efterforskningen vedrørende kørslen og det benyttede køretøj.

Indbrud i varebiler – Regstrup (Holbæk) / Fårevejle/Asnæs (Odsherred)

Flere brugere af firmavarebiler anmeldte i løbet af mandag eller tidligt tirsdag morgen indbrud i deres køretøjer, hvorfra der var blevet stjålet håndværktøj til ofte en større værdi.

I Regstrup-området har politiet i løbet af mandagen modtaget i alt fem anmeldelser om indbrud i varebiler, som alle er blevet opbrudt ved påvirkning af låsemekanismen i døren ind til varerummet. Herfra er værktøjet efterfølgende blevet stjålet. Tyverierne i dette område er primært foregået i løbet af den forgangne weekend.

I Fårevejle-området har politiet indtil nu modtaget fire anmeldelser om indbrud i firmavarebiler, og også tre anmeldelser om indbrud i varebiler i Asnæs er modtaget. Også disse varebiler er blevet opbrudt ved påvirkning af låsemekanismen i døren til varerummet.
Tyverierne i Asnæs er foregået i løbet af weekenden, mens tyverierne fra varebilerne i Fårevejle er foregået natten mellem mandag og tirsdag.

Politiet har nu optaget rapport i sagerne og vil i det omfang, det er muligt, efterlyse det stjålne værktøj, så det vil være sværere for tyven(e) at afsætte dette.

Politiet hører gerne fra personer, der måtte have bemærket usædvanlig aktivitet i løbet af weekenden i især Regstrup, men også i Asnæs samt i løbet af natten mellem mandag og tirsdag i Fårevejle-området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Narkokørsel – Hjortholmvej, Tølløse – Holbæk

Kl. 11.16 anholdt og sigtede politiet en 29-årig mand fra Tølløse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, idet han var mistænkt for at have cannabis i blodet under kørslen.

To mænd mistænkt for at stjæle smykker – Karensmindevej, Holbæk

Kl. 15.39 anmeldte en 87-årig kvinde fra Holbæk, at hun kort tid forinden uventet havde fået en henvendelse fra to mænd, der bad om hjælp til at skrive nogle telefonnumre ned på et stykke papir. De to mænd blev lukket ind i lejligheden, hvor den ene mand sammen med den 87-årige gik ud i køkkenet, hvor den 87-årige skulle skrive telefonnumre ned.

Den anden gik rundt i hendes lejlighed, men skyndte sig efter få minutter hurtigt ud af hendes lejlighed, da den 87-årige anede uråd og højlydt bad dem forsvinde.Efterfølgende kunne hun konstatere, at nogle smykker var blevet stjålet, hvilket hun mistænkte de to mænd for at have gjort, idet den ene afledte hendes opmærksom fra den andens færden.

Politiet kørte til stedet for at undersøge den 87-åriges bopæl for eventuelle spor efter de to mistænkte, som den 87-årige beskrev som:

A: Mand, 40-50 år, hudfarve: mørk, iført: beige kasket, beige jakke og grå handsker med blå håndflader, og B: Mand, 40-50 år, iført: mørk jakke.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der måtte have bemærket de to mænd i området lørdag eftermiddag. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Færdselsuheld – Skamstrupvej, Skamstrup, Mørkøv – Holbæk

Kl. 20.34 fik politiet via alarm 112 melding om, at en motorcyklist var forulykket, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 36-årig mand fra Mørkøv var forulykket på en motorcykel under kørsel ad Skamstrupvej i nordlig retning, og uden at andre trafikanter var blevet involveret.

Under kørslen var motorcyklens forhjul pludselig faldet af, så han væltede og pådrog sig diverse overfladiske skrammer, som han skulle have undersøgt nærmere på skadestuen.
Politiet beslaglagde motorcyklen til nærmere undersøgelse for eventuelle fejl og mangler, der kunne forklare årsagen til uheldet.

Brand i bil bredte sig – Holbækvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 22.51 slog en kvindelig hundelufter alarm, da hun havde opdaget, at der var ildebrand i en personbil på en parkeringsplads i et boligområde. Tæt på den brændende bil stod to andre biler.
Brandvæsnet og politiet rykkede ud til brandstedet, hvor branden havde bredt sig også til de to andre personbiler, der stod tæt op ad den bil, hvor branden var blevet opdaget.
Alle tre personbiler fik skader som følge af branden, hvis årsag nu skal undersøges nærmere af politiet på et senere tidspunkt.

Spirituspåvirket spøgelsesbilist – Holbækmotorvejen / Odsherredvej, Holbæk

Kl. 06.01 fik politiet den første anmeldelse om en bilist, der på Holbækmotorvejen øst for Holbæk kørte i det forkerte spor på motorvejen og dermed mod færdslen, idet anmelderen havde observeret bilisten under sin kørsel i retning mod Roskilde / København.

Få minutter senere fik politiet endnu en henvendelse om den samme bilist, der var nået lidt nord for rundkørslen i Tuse ved slutningen af Holbækmotorvejen, idet bilisten på starten af Odsherredvej forulykkede ved at køre ind i autoværnet og rullede rundt, inden bilen standsede på hjulene.

Denne anmelder var kort efter kommet bilisten til undsætning og var blevet på stedet, indtil politiet kort efter kom til uheldsstedet.
Politiet foretog herefter anholdelse af en 20-årig kvinde fra Holbæk kommune, idet hun var påvirket af spiritus og kunne mistænkes for at have været fører af bilen, der var blevet anmeldt som en såkaldt spøgelsesbilist.Uheldsstedet blev afspærret, så en tilkaldt bilinspektør kunne foretage undersøgelse af både uheldsstedet og kvindens personbil.

Kl. ca. 08.20 blev afspærringen af både Odsherredvej og dele af Holbækmotorvejen ophævet, idet undersøgelser på uheldsstedet var afsluttet.
Den 20-årige kvinde fik efter en undersøgelse på skadestuen for diverse knubs som følge af uheldet udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol i blodet.

Søndag formiddag løslod politiet den 20-årige, som dog stadig er sigtet i sagen både om spirituskørsel og for at have været en såkaldt spøgelsesbilist under kørslen ad bl.a. Holbækmotorvejen.
Politiet forsøger nu at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved kvindens kørsel, der på dette tidspunkt af døgnet ikke havde forårsaget konkrete farlige situationer for øvrige trafikanter.

Bilister eller andre, der måtte have observeret kvindens kørsel i en lysblå personbil ad bl.a. Holbækmotorvejen og Odsherred søndag morgen, bedes kontakte politiet på tlf. 114 for at afgive vidneforklaring til sagen, der senere vil få et strafferetlig efterspil for den 20-åriges vedkommende.

Tyverier fra varebiler – Regstrup (Holbæk) / Asnæs (Odsherred)

Fem varebiler blev i løbet af weekenden udsat for indbrud eller forsøg herpå, hvorefter varebilerne blev tømt for værktøj.

Tre varebiler i Regstrup i Hovedgaden og i Regstrupparken fik boret huller ved låsemekanismen for at komme ind i varerummet til værktøjet i de berørte håndværkerbiler. Det lykkedes for tyven(e) i to tilfælde, mens det ikke lykkedes at få adgang til den tredje varebil.

Samme fremgangsmåde var blevet anvendt ved indbrud i to varebiler på Vestervangen og Elmebakken i Asnæs. Også værktøjet var blevet stjålet fra disse to håndværkerbiler.
Tyverierne eller forsøget herpå var alle foregået på ukendte tidspunkter i løbet af weekenden, mens varebiler var efterladt parkeret på de anførte veje.

Politiet har nu optaget rapporter om de fem tyverier og vil gerne høre fra personer, der har bemærket usædvanlig aktivitet på de anførte veje i de to byer i løbet af weekenden. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagerne.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler
Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

• Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
• Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (hvis sådan findes i køretøjet)
• Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
• Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
• Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Lystfiskere fik stoppet togtrafikken – Tuse Lågevej, Holbæk

Kl. 10.29 fik politiet anmeldelse om, at der var personer tæt ved jernbaneskinnerne tæt på Tuse Lågevej i Holbæk. Togdriften blev af sikkerhedsmæssige årsager indstillet, og en patrulje blev sendt til stedet for at undersøge sagen.

Politiet traf to mænd på 30 og 67 år fra Holbæk, som opholdt sig ved åen tæt ved skinnerne for at fiske. De mente de havde fundet et godt sted, men blev pænt bedt om at finde et andet sted at kaste snøren ud. Lystfiskerne pakkede sammen og flyttede sig til et bedre sted, og togdriften kunne igen optages. De to mænd blev ikke sigtet for noget i den forbindelse.

Narkokørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 11.18 sigtede og anholdt en patrulje en 41-årig mand fra Holbæk for narkokørsel, da han blev stoppet rutinemæssigt på Kalundborgvej i Holbæk. En narkometertest viste positiv for euforiserende stoffer, så han fik udtaget en blodprøve og herefter løsladt.

Tricktyveri – Skarridsøgade, Jyderup

Kl. 15.10 anmeldte en 67-årig mand fra Snertinge, at han omtrent en time tidligere under ophold ved en pengeautomat i Skarridsøgade, Jyderup, var blevet kontaktet af to fremmed mænd. De havde talt til den 67-årige på et sprog, som han ikke forstod, samtidig med at mændene fremviste en mobiltelefon med et kort på.

Den 67-årige fik i forbindelse med de to mænds henvendelse afledt sin opmærksomhed mod sin taske, hvorfra en pung med bl.a. betalingskort og kontanter ubemærket blev stjålet. De stjålne betalingskort blev straks spærret, da anmelderen opdagede tyveriet af pungen.

De to fremmede mænd blev beskrevet som 30-40 år gamle og iført mørkt tøj. Den ene havde skæg.

Politiet har nu optaget rapport om tricktyveri og vil i den forbindelse gerne i kontakt med personer, der måtte have bemærket de to mænd i Jyderup-området torsdag eftermiddag. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen, så de to mistænkte måske kan blive identificeret.

Indbrud i perioden

Østre Vej, Gislinge
Løvenborg Allé, Regstrup

Foto: ABW