Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/02/17 til 2022/03/01.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Mistænkelig forhold – Tuse Næs Vej, Holbæk

Kl. 18.49 henvendte en 59-årig kvinde fra Holbæk sig med en lidt underlig oplevelse, da hun kl. ca. 16.30 havde overrasket en mand kigge ind ad vinduerne til hendes bolig. Hun fik kontakt til manden, der oplyste at skulle kigge på en ny bolig.

På stedet var også en sølvgrå personbil, hvori to andre mænd sad afventende. De forsvandt skyndsomt sammen med manden, som anmelderen talte med, da anmelderen oplyste, at hun ville underrette politiet om deres tilstedeværelse ved hendes bolig.

Politiet fandt ikke den sølvgrå bil og fik dermed heller ikke identificeret mændene, så deres reelle ærinde i området kunne afklares.

Færdselsuheld – Hovedgaden, Svinninge – Holbæk

Kl. 06.49 tirsdag morgen rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet en fodgænger var blevet påkørt i et fodgængerfelt, og bilisten efterfølgende var kørt videre fra uheldsstedet.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en 25-årig kvinde fra Mørkøv, som var sluppet uden skader. Hun var som fodgænger gået ad Hovedgaden i østlig retning, da hun i et fodgængerfelt ved krydset Hovedgaden – Strandvejen blev påkørt af en bilist, som efterfølgende kørte fra stedet uden at give sig til kende over for hende.

Bilisten var kørende i en mørk personbil, der var forsynet med nummerplade startende med CV ifølge den påkørte fodgænger.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret bilisten.

Personer, der måtte have været i området, set påkørslen eller i øvrigt har oplysninger om flugtbilisten, bedes kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Lavtgående fly – Holbækvej, Regstrup – Holbæk

Kl. 15.56 anmeldte en 33-årig mand fra Kirke-Hyllinge, at han ca. 30 minutter tidligere under kørsel ad Holbækvej mod syd og ca. 1000 meter syd for Kalundborgmotorvejen bemærkede et mindre fly starte ind over vejen.
Flyet passerede Holbækvejs kørebane så lavt, at næsehjulet på det mindre fly ramte kørebanen. Anmelderen bremsede op og iagttog flyet, der blev beskrevet som et mindre hvidt fly med en propel forrest og plads til 2-3 personer i cockpittet.
Politiet fandt med baggrund i anmelderens oplysninger ikke frem til flyet og foretog i øvrigt ikke udrykning til området, da flyet var observeret i nogen tid før anmeldelsen.

Færdselsuheld – Hovedgaden, Regstrup – Holbæk

Kl. 19.05 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, hvor den skadevoldende part var kørt fra stedet.
Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at en hæk, et plankeværk og et elskab var blevet påkørt af en bilist, der havde efterladt dele fra det skadevoldende køretøj. Heriblandt fandt politiet bl.a. en nummerplade, der stammede fra en bil tilhørende en 38-årig mand fra Regstrup.
På bilejerens adresse fandt politiet en bil med skader, som kunne stamme fra de forvoldte skader. Endvidere manglede bilen også en nummerplade, hvorfor politiet mistænkte den 38-årige for at have været fører af bilen i uheldsøjeblikket.
Han oplyste under kørsel i sydlig retning at have mistet kontrollen over bilen, der påkørte de anførte genstande. På grund af chok fortsatte han sin kørsel til bopælen efterfølgende uden at underrette ejerne af de påkørte genstande.
Politiet rekvirerede efterfølgende et elselskab til at kigge nærmere på elskabet, hvor ledninger stak ud. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, som politiet har optaget rapport om.

Færdselsuheld – Have Borupvej, Kirke-Eskilstrup – Holbæk

Kl. 19.05 fik politiet melding om endnu et færdselsuheld, hvor en bilist også var forulykket og havde påkørt en hæk.
Det viste sig, at en 61-årig mand fra Ringsted under kørsel i sydvestlig retning ad Have Borupvej med lav fart formentlig havde fået et ildebefindende, så han var kørt over i modsat side af vejen og efterfølgende påkørt en hæk på en privat adresse.
Da den 61-årig i forbindelse med en alkometertest blev skønnet påvirket af alkohol over det tilladte, blev han sigtet for spirituskørsel i forbindelse med uheldet og fik under en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.
Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, som politiet har optaget rapport om.

Vold mod dørmand – Vestergade, Holbæk

Kl. 05.52 rykkede politiet ud til en sag om vold, idet en dørmand var blevet slået. Det viste sig, at en 23-årig mand i egenskab af sit job som dørmand ved et værtshus var blevet slået en enkelt gang i hovedet med en knyttet hånd.
Voldsmanden blev udpeget som en 51-årig mand fra Holbæk, som blev anholdt og sigtet for vold mod dørmanden. Han blev afhørt til sagen og derefter løsladt. Senere kan han forvente at blive indkaldt til et retsmøde, hvor han ud over en straf måske også kan blive idømt et forbud mod ophold i nattelivet i en periode.

Uro og uorden – Nygade, Holbæk

Kl. 05.57 fik politiet melding om, at flere personer var i slagsmål i passagen mellem Nygade og Bysøstræde. En person skulle være tildelt flere slag og spark, mens personen lå på jorden.
Politiet kørte til området, hvor politiet ikke fik kontakt med nogen, der havde været udsat for vold. I øvrigt fandt politiet heller ikke noget slagsmål eller anden uorden, der gav anledning til indgriben. Efter lidt præventiv patruljering i området fandt politiet ikke grundlag for yderligere indsats i natteliv på dette tidspunkt af døgnet, hvor gæster formodes at være på vej hjem fra lukkede restaurationer.

Narkobilist i bil med forfalskede nummerplader mv. – Søbæksparken, Jyderup – Holbæk

Kl. 09.05 standsede politiet en personbil, der blev ført ad Søbæksparken, med henblik på rutinemæssig kontrol af fører og køretøj.

Føreren var en 39-årig mand fra Ruds-Vedby, der blev skønnet påvirket af narkotika under kørslen. Han blev derfor sigtet for narkokørsel og anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Endvidere blev han også sigtet for at være fører af bilen, selv om han i forvejen var frakendt kørekortet.

Ved nærmere undersøgelse af personbilen viste det sig, at den var forsynet med et sæt nummerplader, som tilsyneladende sad på et køretøj af det rigtige bilmærke, men den forkerte model. Bilen var i øvrigt ikke registreret til den 39-årige.

Nummerpladerne var ikke efterlyste, hvilket den registrerede ejer kunne bekræfte, idet den registrerede ejer på sin bopæl var i besiddelse af de to nummerplader, der skulle sidde på hans bil.

Stelnummeret på den 39-åriges bil svarede i øvrigt heller ikke til de oplysninger, som fremgik af registreringen for nummerpladerne på hans bil. Politiet mistænkte ham derfor at have fremstillet nogle uægte nummerplader, så bilen fremstod registreret, uagtet bilen hverken var registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret.

Efter udtagelse af blodprøven og afhøring til de mange sigtelser løslod politiet kl. 11.00 den 39-årige, der således til høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Kl. 13.40 bemærkede samme patrulje en uindregistreret bil køre ad Solvænget, Jyderup. Da der var mistanke om, at der kunne være tale om samme køretøj, som politiet nogle timer tidligere havde standset og pillet nummerpladerne af, blev bilen igen standset med henblik på rutinemæssig kontrol af fører og køretøj.

Føreren var igen den 39-årige, der således igen blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at have ført køretøjet i narkotikapåvirket tilstand.

Bilen blev også identificeret som samme køretøj som tidligere, hvilket også medførte sigtelser for manglende registrering og lovpligtig ansvarsforsikring, idet der i sagens natur ikke var kommet nummerplader på bilen i mellemtiden.
Den 39-årige gav nu politiet nogle oplysninger om, hvordan han var kommet i besiddelse af bilen, men politiet kunne ikke umiddelbart få verificeret disse.

Politiet valgte herefter at beslaglægge bilen med henblik på nærmere undersøgelse af den for at finde ud af, hvordan den 39-årige var i besiddelse af køretøjet. Bilens formodede ejer ønskede beslaglæggelsen forelagt retten, således at en dommer nu skal kigge nærmere på grundlaget herfor.

Den 39-årige fik igen udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, inden han blev løsladt i denne nye sag om bl.a. narkokørsel.

Påvirket mand lagt i detentionen – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 23.29 anmeldte personalet på en tankstation, at en muligt forvirret mand iført noget hospitalslignende tøj ville købe spiritus.
Politiet fik på tankstationen kontakt til en 32-årig mand fra Hvalsø, som politiet tidligere på aftenen havde kørt til togstationen, så han kunne komme hjem. Det råd havde han ikke fulgt og havde indfundet sig på tankstationen, hvor han nu var kraftigt påvirket af spiritus og optrådte udadreagerende. Han ønskede i øvrigt ikke at følge politiets anvisninger for at få skabt ro på stedet, hvorfor han blev frihedsberøvet og bragt til politistationen i Roskilde, hvor han efter et lægetilsyn blev lagt i detentionen til afrusning.
Tidligt mandag morgen løslod politiet den 32-årige, så han kunne tage hjem.

Bortvisning af uønsket – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 03.10 meddelte personalet på en tankstation, at man ønskede assistance fra politiet til at bortvise en mand, der var uønsket.
Politiet fik på stedet kontakt til en 24-årig mand fra Jyderup, der både var opfarende og uforstående over, at han ikke måtte være kunde på tankstationen. Han blev venligst anmodet om at forlade stedet, hvilket han så gjorde og dermed slap for yderligere indblanding fra myndighedernes side.

Narkokørsler – Holbæk

I alt seks personer blev i det forgangne døgn sigtet for narkokørsel i Holbæk Kommune De blev alle afsløret i forbindelse med den rutinemæssige kontrol af trafikanter, som politiet foretager i forbindelse med patruljeringen i Holbæk kommune:
Kl. 08.35 – Rørsangervej, Holbæk: 37-årig mand fra Haslev sigtet som fører en personbil – mistanke om cannabis.
Kl. 09.20 – Kalundborgvej, Holbæk: 24-årig mand fra Holbæk sigtet som fører af en personbil.
Kl. 15.36 – Frejasvej, Holbæk: 26-årig mand fra Svinninge sigtet som fører af en personbil.
Kl. 15.55 – Kalundborgvej, Tuse, Holbæk: 41-årig mand fra Regstrup sigtet som fører af en lastbil – mistanke om cannabis og amfetamin.
Kl. 17.05 – Roskildevej, Ll. Grandløse, Holbæk: 51-årig mand fra Ruds-Vedby sigtet som fører af en personbil.
Kl. 18.20 – Slotshaven, Holbæk: 24-årig mand fra Jyderup sigtet som fører af en personbil – havde heller ikke førerret.
Alle sigtede blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så de vil hver især høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Færdselsuheld – Elmegården, Jyderup – Holbæk

Kl. 15.52 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet to knallertkørere var stødt sammen på et stisystem ved Elmegården.

Det viste sig, at ingen af knallertkørerne var kommet til skade ved sammenstødet, efter at ambulancepersonalet havde tilset dem.

Sammenstødet skete, da en 15-årig ung mand fra Jyderup stødte sammen med en 14-årig dreng også fra Jyderup, idet den 15-årige kørte ad et stisystem i vestlig retning, og den 14-årige ad stisystemet i sydlig retning.

De kørte begge på knallerter, som politiet umiddelbart skønnede til at være konstruktivt ændrede, så begge knallerter blev transporteret til et opbevaringssted med henblik på undersøgelse for eventuelle konstruktive ændringer.

Mand med gevær bag træ – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 16.40 fik politiet et alarmopkald om, at en mand med et gevær stod og gemte sig bag et træ på Kalundborgvej inde i Holbæk by. Det var gæster på et nærliggende hotel, som var blevet bekymrede og havde anmeldt manden.

Politiet rykkede med baggrund i ordlyden ud med flere patruljer, der under den fornødne sikkerhed fik kontakt til en 68-årig mandlig jæger. Han kunne heldigvis straks afdramatisere mistanken om noget alvorligt, idet han blot var på rågeregulering i området ved Strandparken.

Politiet fik samtidig med kontakten til jægeren også bekræftet, at rågereguleringen var blevet anmeldt til politiet, så politiet foretog sig ikke yderligere over for jægeren.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Holbæk

Kl. 20.11 havde en 20-årig kvinde fra Holbæk mistet kontrollen over sin personbil, da hun kørte ad motorvejen i sydøstlig retning ved Holbæk. Hun var kørt gennem en vandpyt på kørebanen, så hun kørte ud i nødsporet, hvor hun påkørte autoværnet. Efterfølgende trillede bilen ud på kørebanen igen og standsede i overhalingssporet.

Den kvindelige fører slap uskadt fra uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved, efter at et bugseringskøretøj havde fjernet den forulykkede bil.

Narkokørsel – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 11.25 anholdt og sigtede politiet en 31-årig mand fra Tølløse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. En narkometertest indikerede nemlig, at han var påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden sin løsladelse.

Brandundersøgelse – Sorøvej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 14.42 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en garage, hvor der var gået i noget brændbart materiale.Det viste sig, at der i garagen lå en mindre mængde halm, som der var gået ild i. Brandvæsnet fik derfor hurtigt kontrol over branden, så der kun skete minimal skader på garagebygningen på en forladt ejendom.Politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøget på at finde brandårsagen, idet der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå.

Mand idømt ubetinget fængsel for mange forskellige forbrydelser – Holbæk

En 32-årig mand blev onsdag straffet med 18 måneders ubetinget fængsel for et 14 dage langt amokløb i sommeren 2021 i Holbæk. Manden har selv forklaret i retten, at han i den periode var kraftigt påvirket af stoffer. Han blev bl.a. dømt for med kniv at have truet en anden mand til at køre sig fra Ladegårdsparken til Hestetorvet i Roskilde, og for at have hældt benzin ud over eks-kærestens lejlighed i Holbæk. En mand, som den 32-årige mente skyldte ham penge, blev forsøgt påkørt i bil og dertil kommer flere andre tilfælde af vold, trusler og hærværk. Manden blev også dømt for givet en taxichauffør i Slagelse et knytnæveslag. Manden valgte at tænke over, om han vil anke dommen.

Jernbanebomme påkørt – Sønderstrupvej, Sønderstrup, Kirke-Eskilstrup – Holbæk

Tirsdag formiddag blev politiet kontaktet af både Lokaltog og en bilist i forbindelse med påkørsel af jernbanebommene på Sønderstrupvej.
En lokomotivfører havde bemærket beskadigelser på bommen og meldt skaden til Lokaltog med henblik på udbedring.
Senere på formiddagen fik politiet en henvendelse fra en bilist, der kl. ca. 09.22 havde været standset ved jernbanen, fordi bommene var gået ned. Pludselig var en anden bilist ganske få sekunder før togets passage kørt under bommene og uanfægtet fortsat sin kørsel.
Bilisten var blevet meget overrasket og kunne kun oplyse, at der var tale om en stationcarlignende bil, der formentlig blev ført af en ældre kvinde. Bilen havde imidlertid fået skader på både fronten og frontruden som følge af påkørslen af jernbanebommene.
På uheldstidspunktet stod solen ifølge bilisten meget lavt, hvilket måske kunne være en medvirkende årsag til, at bilisten måske kunne have overset jernbanebommene.

Politiet har noteret sig hændelsen og vil i tilfælde af identifikation af den skadevoldende bilist videregive oplysningerne til Lokaltog i anledning af et erstatningskrav for udbedring af skaderne som følge af påkørslen.

Færdselsuheld / narkokørsel – Munkholmvej, Holbæk

Kl. 13.27 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, der var sket på Munkholmvej ved et midlertidigt lyssignal i forbindelse med et broarbejde ved Munkholmbroen.
Det viste sig, at to bilister var stødt sammen ved påkørsel bagfra, da en 27-årig mand fra Kirke-Hyllinge for sent opdagede, at den forankørende bilist kørte meget langsomt hen mod det midlertidige lyssignal på grund af rødt lys.
Han påkørte derfor den forankørende personbil bagpå, men både han og den 67-årige kvindelige fører fra Holbæk i den påkørte bil slap begge uskadte fra sammenstødet.
Politiet anholdt dog den 27-årige på grund af en mistanke om, at han var påvirket af narkotika under kørslen. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende og blev efterfølgende løsladt. Når analyseerklæringen foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

Narkokørsel / hashbesiddelse – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 18.10 anholdt og sigtede politiet en 25-årig kvinde fra Holbæk for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. I forbindelse med anholdelse fandt politiet i hendes bil ca. tre gram hash, så hun også blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, idet hun konkret blev mistænkt for at være påvirket af kokain under kørslen.

Brandundersøgelse – Nyvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 21.59 opdagede en forbipasserende, at der var ildebrand i et skur, der blev brugt til opbevaring af aviser og reklamer. Der var ingen personer til stede, og der var en åbenstående dør ind til skuret.
Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der havde ødelagt diverse aviser og reklamer, der i forvejen lå opmagasineret i skuret. Indvendigt var der sodsværtning på skurets murstensmure, men egentlig brandskade var kun i det brandbare materialer.
På stedet lå bl.a. nogle efterladte cigaretskodder, og ved politiets umiddelbare efterforskning fik politiet oplysninger om, at skuret af og til blev brugt som opholdssted for unge.
Årsagen til brandens opståen skal nu undersøges nærmere, idet der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå, og politiet vil ud fra oplysningerne om, at skuret bruges til uberettiget ophold, forsøge at få klarlagt, om nogen i den forbindelse kan have forårsaget brandens opståen.

Mistænkelig skudlyde omkring sygehuset – Holbæk

Kl. 22.39 fik politiet en henvendelse om, at der i området omkring sygehuset – muligt Akacievej – var hørt affyring af 30-40 skud.
Anmeldelsen medførte udrykning af et større antal patruljer, der kørte rundt forskellige steder i Holbæk for at lede efter spor, der kunne forklare anmeldelsen.
Politiet fandt hverken sårede personer, patronhylstre eller andet, der kunne forklare årsagen helt præcist som oplyst i anmeldelsen. Flere personer blev dog truffet under opklaringsarbejdet, og personer, der også havde hørt lydende, var alle af den opfattelse, at affyring af et fyrværkeribatteri kunne være årsagen.
Efter ca. en times undersøgelser i sagen indstillede politiet den intensive patruljering i byen, idet der ikke var konkret formodning om andet, end at der formentlig kunne være tale om ulovlig affyring af et fyrværkeribatteri et eller andet sted i byen.

Spirituskørsel – Hovedgaden, Svinninge – Holbæk

Kl. 20.14 anholdt og sigtede politiet en 61-årig mand fra Hørve for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Natligt indbrud i privat bolig – Grønholmvej, Tølløse – Holbæk

Kl. 00.51 fik en 65-årig kvinde fra Tølløse afbrudt sin nattesøvn, da en rude i en terrassedør pludselig blev knust. Da hun fik undersøgt årsagen nærmere, kunne hun konstatere, at nogen havde stjålet to lænestole fra stuen i den private bolig.
Politiet rykkede hastigt ud til stedet med bl.a. en hundepatrulje for at lede efter indbrudstyven(e) og de stjålne møbler, som i sagens natur måtte være transporteret væk ved brug af et køretøj.
Umiddelbart fandt politiet hverken mistænkelige køretøjer eller personer, der kunne mistænkes for at have begået indbruddet. Gerningsstedet blev undersøgt i et forsøg på at finde tekniske spor, der på sigt kan identificere nogen mistænkte i sagen.

Politiet hører gerne fra personer, der umiddelbart før anmeldelsen har bemærket køretøjer eller personer på Grønholmvej. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Dømt for røveriforsøg mod taxichauffør – Holbæk

To mænd blev i går ved Retten i Holbæk fundet skyldige i et røveriforsøg mod en taxichauffør i Holbæk i august sidste år. Den ene på 24 år blev samtidigt dømt for en voldsepisode i arresten og fik 1 års ubetinget fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark. Han ankede dommen på stedet. Hans medsammensvorne på 20 år fik 9 måneders ubetinget fængsel. Han valgte at tænke over, om han vil anke dommen.
Det var ved seks-tiden om morgenen, at taxien var ved at køre de to mænd til en adresse i Holbæk, da den 24-årige pludseligt trak en kniv frem og holdt den hen mod hovedet på taxichaufføren, mens han råbte, at han ville have penge. Under tumulten fik chaufføren på grund af kniven en mindre ridse i hovedet. Den 20-årige steg ud af taxien og slog flere gange på siden af bilen med en flaske lattergas, mens han også råbte, at de ville have chaufførens penge. Det fik de dog ikke, da taxien skyndsomt kørte sin vej. Det lykkedes kort efter politiet at anholde de to mænd i en lejlighed i nærheden.

Færdselsuheld – Holbækvej ved Nordre Ringvej/Roskildevej, Benløse, Ringsted

Kl 17.39 ramte en 20-årig mand, der kørte i en personbil og skulle foretage et venstresving fra Holbækvej ad Roskildevej. Herunder ramte han en 70-årig mandlig fodgænger fra Ringsted, der var på vej over fodgængerfeltet på Roskildevej. Den 70-årige røg omkuld på jorden, men slap fra påkørslen uden større skader.

Taxichauffør snydt – Munkholmvej, Holbæk

Tre unge mænd løb kl 23.15 fra regningen. De tre var i taxi på vej fra Roskilde Station mod Holbæk, da de bad chaufføren om at holde ind ved Netto på Munkholmvej, da den ene skulle ryge. Pludseligt så de to andre passagerer deres snit til at stikke af fra taxien og umiddelbart efter løb også den smøgtrængende forsædepassager. De skyldte på det tidspunkt hyrevognschaufføren 746 kroner.

Påvirket bilist – Holbækvej, Jyderup – Holbæk

Kl 03.11 blev en personbil med fire unge mænd standset af en patrulje. Den 21-årige fører fra Holbæk-egnen blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer, og en narkometertest slog da også positivt ud for både kokain og hash. Manden havde også både en peberspray og en kniv på sig. Han blev taget med til sygehuset til blodprøve og kan nu se frem til at høre mere fra politiet. Han erkendt umiddelbart, at peberspraye var hans, men til gengæld nægtede han ethvert kendskab til kniven.

Narkokørsel – Dyvekærvej, Ugerløse, Kalundborg

Kl. 16.30 blev en 30-årig mand fra Kalundborg sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, efter at en narkometertest indikerede, at han kunne være påvirket af kokain under kørslen.
I forbindelse med anholdelsen med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer blev den 30-årige fundet i besiddelse af 0,1 gram kokain, så sigtelserne kom også til at omfatte overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen vedr. blodprøven er modtaget.

Indbrud i perioden

Kordilgade, Holbæk
Grønholmvej, Tølløse

Foto: ABW