Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/02/02 til 2022/02/15.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Spirituskørsel – Arnakkevej, Eskebjerg – Kalundborg

Kl. 19.38 blev en 55-årig mand fra Slagelse anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Arnakkevej.
Han blev løsladt kl. 21.08 efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Færdselsuheld – Valdemar Sejrsvej / Lundemarksvej, Holbæk

Kl. 13.52 var to bilister stødt sammen i krydset ved Valdemar Sejrsvej – Lundemarksvej, så politiet rykkede ud til stedet.
Det viste sig, at en 78-årig kvinde fra Vipperød var kørt ad Valdemar Sejrsvej mod nord og med lav hastighed var kørt ud i krydset for at svinge til venstre ad Lundemarksvej. I modsat retningen kørte en 48-årig kvindelige bilist, der i krydset kørte ind i en svingbane for at svinge til højre ad Lundemarksvej.
Under de bilisters svingningsmanøvre endte det med, at den 78-årige kørte ind i venstre forskærm på den højresvingende modpart.
Brandvæsnet blev tilkaldt til at foretage rengøring og oprydning på uheldsstedet, idet bilerne spærrede for færdslen i sydlig retning frem til kl. ca. 14.15, hvor de var blevet flyttet.
Politiet optog rapport om uheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder omkring de to bilisters svingningsmanøvre.

Brandundersøgelse – Engbjerget, Kisserup, Holbæk

Kl. 22.03 rykkede brandvæsnet og politiet ud i anledning af en melding om ildebrand i et sommerhus.
Det viste sig dog rettelig at være ildebrand i et redskabsskur på en sommerhusadresse, hvor en 77-årig kvinde opholdt sig. Hun havde pludselig hørt nogle brag fra skuret, som straks efter stod i lys lue.
Brandvæsnet kunne ikke redde skuret, der udbrændte sammen med effekterne inde i skuret. Ingen er kommet til skade ved branden, som nu skal undersøges nærmere af politiet i et forsøg på at fastslå brandårsagen. Sommerhusets ejer er underrettet om det udbrændte skur.

Færdselsuheld – Kalundborgmotorvejen, Vipperød – Holbæk

Kl. 09.02 anmeldte en 21-årig mand fra Brønshøj, at han var forulykket på motorvejen under kørsel i nordøstlig retning ved sammenfletningen med Holbækmotorvejen, uden at andre trafikanter var blevet involveret.

Han havde af ukendte årsager mistet kontrollen over sin personbil, der var kørt ind i autoværnet, inden bilen standsede med fronten mod kørselsretningen.
Kl. ca. 09.45 var hans bil blevet fjernet, så trafikken igen kunne passere uhindret efter uheldet, som politiet registrerede omstændighederne ved.

Færdselsuheld – Omfartsvejen/Eriksholmsvej/Roskildevej, Holbæk

Kl. 11.44 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, idet to bilister var stødt sammen.

Ingen var kommet til skade ved uheldet, hvor en 25-årig kvinde fra Holbæk var impliceret. Hun var i en personbil kørt ad Roskildevej mod nordvest, da hun i krydset ved Omfartsvejen / Eriksholmsvej kørte ind i højre side på en personbil, som en 53-årig kvinde fra Holbæk havde ført ad Omfartsvejen og frem over vigelinjen ud på Roskildevej. Sammenstødet medførte, at et vejskilt blev påkørt og ødelagt.

Politiet optog rapport om uheldet på grund af en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kunne være overtrådt.

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel – Roskildevej, Vipperød – Holbæk

Kl. 19.12 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet to bilister var stødt sammen, uden at nogen tilsyneladende var kommet til skade.

Det viste sig, at en 54-årig kvinde fra Vipperød var kørt i en personbil ad Roskildevej mod nordvest og havde nedsat hastigheden betydeligt, idet hun gav tegn til at ville svinge til venstre ind på parkeringspladsen ved et supermarked.

Bag hende kørte endnu en personbil, og bag denne kom en 30-årig mand uden fast bopæl kørende med højere hastighed end de to biler foran. Han overhalede derfor bilen bag den 54-årige, men kunne derefter ikke undgå at påkøre venstre side bagest på den 54-åriges bil, idet hun i det samme var ved at fuldføre venstresvinget.

Politiet kunne konstatere, at den 30-årige ikke havde noget kørekort, ligesom han mistænktes for at være påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer. Han blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.
Der opstod skader på de implicerede køretøjer, men begge parter var sluppet uskadte fra sammenstødet.

Vold i nattelivet – Vestergade, Holbæk

Kl. 04.44 fik politiet en anmeldelse om, at en mand havde slået to andre gæster på en restauration.
Politiet kørte til stedet og fik klarlagt, at en mand havde talt med en kvinde, som tilsyneladende virkede utryg herved. En 18-årig mand fra Hørve og en 25-årig mand fra Holbæk havde efterfølgende påtalt adfærden over for manden, hvilket havde bevirket, at manden havde slået begge to med knytnæveslag.

De to ofre for volden havde umiddelbart ikke nogen synlige skader, men blev sendt på skadestuen for at blive undersøgt og få registreret eventuelle skader. Politiet fik oplysninger om den mistænkte, der havde forladt restaurationen, så politiet kunne finde ham på et nærliggende spisested.

En 18-årig mand fra Holbæk blev anholdt og sigtet for vold mod de to mænd, inden han efter afhøring til sagen blev løsladt. Senere vil han høre nærmere fra anklagemyndigheden, når sagen strafferetligt skal afgøres.

Brand i baglokale – Ahlgade, Holbæk

Kl. 04.13 udbrød brand i baglokalet til en glarmesterbutik i Ahlgade i Holbæk. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor alle beboere i ejendommen blev evakueret. Brandvæsnet fik hurtigt kontrol over branden, og der var derfor ikke behov for yderligere evakuering. Ingen personer kom noget til, men der skete betydelig skade på baglokalet i ejendommen, som fik brand og sodskader.

Undersøgelser på stedet viste, at branden umiddelbart var startet omkring noget affald i baggården ved baglokalet. Politiet fandt intet mistænkeligt på stedet, men undersøger nu branden nærmere, for at forsøge at afklare brandårsagen.

Narkobilist uden kørekort – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 16.23 anholdt og sigtede politiet en 20-årig mand fra Holbæk for narkokørsel i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde noget kørekort. Den 20-årige blev afhørt til sagerne og løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Uønsket gæst – Nygade, Holbæk

Kl. 23.37 henvendte personalet fra en restauration sig til politiet med en formodning om, at en mandlig gæst havde forbud mod at være på restaurationen.
En patrulje fik identificeret den mandlige gæst som en 18-årig mand fra Holbæk, som gerne måtte være gæst på restaurationen, idet han ikke havde noget forbud mod at være på stedet.
Politiet sørgede dog alligevel for, at den 18-årige ikke vedblev med at være gæst på stedet, fordi den 18-årige faktisk var efterlyst som udeblevet fra fogedretten i Holbæk. Han blev derfor frihedsberøvet og har overnattet i politiets varetægt, inden han fredag afleveres i fogedretten i Holbæk. Om han gentager sit forsøg på at være gæst på den pågældende restauration fredag aften, har politiet ingen formodninger om eller indvendinger imod.

Narkokørsel – Brogade, Holbæk

Kl. 23.55 anholdt og sigtede politiet en 26-årig mand uden fast bopæl for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil efter en mistanke om, at han kunne være påvirket af kokain. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Grov vold mellem elever – Jyderup – Holbæk

Kl. 10.54 slog personalet på en institution nord for Jyderup alarm, idet et skænderi mellem to elever havde udviklet sig således, at en elev var blevet stukket med en skarp genstand. En ambulance var indledningsvist blevet sendt til stedet, hvor ambulancepersonalet og politiet senere fik kontakt til en lettere såret, 16-årig dreng.
En lægehelikopter var i mellemtiden også blevet sendt til stedet, og heri blev den 16-årige fløjet til Rigshospitalet til undersøgelse og fornøden behandling for et stiksår i torsoen.
Den 16-årige var umiddelbart uden for livsfare og havde over for personalet identificeret den mistænkte som en 14-årig dreng, som i mellemtiden var forsvundet fra institutionen.
Politiet fik klarlagt, at der havde været et skænderi mellem de to parter, som var endt med, at den 14-årige kunne mistænkes for at have stukket ud efter og ramt den 16-årige med en kniv, som blev fundet efterladt på institutionens område.
En større eftersøgning efter den mistænkte 14-årige blev iværksat frem til kl. 13.35, hvor en hundepatrulje fandt ham på en af de nærliggende veje i forhold til institutionen.
Den 14-årige blev frihedsberøvet og taget med til politistationen i Holbæk med henblik på afhøring til sagen for at få belyst motivet mv. Han kunne ikke sigtes for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om grov vold, idet han er under den kriminelle lavalder på 15 år. Efter afhøringen blev han løsladt og overgivet til de sociale myndigheder til videre foranstaltning.

Hurtige bilister – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 18.08 målte færdselspolitiet en 45-årig mand fra Holbæk til at køre med mindst 89 km/t i en personbil, selv om højst tilladte hastighed ad Skagerakvej er 50 km/t. Manden havde endvidere ikke medbragt sit kørekort, hvorfor han blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven.
En alkometertest af den 45-årige gik lige til grænsen, så han slap for en sigtelse for spirituskørsel i forbindelse med de to øvrige overtrædelser af færdselsloven.
Kl. 19.33 blev en 49-årig kvinde fra Holbæk målt til at køre med mindst 84 km/t i en personbil også på Skagerakvej, selv om hun højst måtte køre 50 km/t i en personbil. Også hun blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven.
Begge sigtede kan nu forvente at høre yderligere fra politiet, som ud over en bøde vil nedlægge påstand om betinget frakendelse af kørekortet på grund af hastighedsoverskridelser med mere end 60 % på vejstrækningen.

Færdselsuheld – Landevejen, Tuse, Holbæk

Kl. 18.55 var to bilister stødt sammen på Landevejen i Tuse, så en ambulance og politiet rykkede ud til uheldsstedet.
Der blev dog ikke brug for ambulancen, idet begge parter var sluppet uden skader fra sammenstødet, der var sket ud for en privat indkørsel.
En 50-årig mand fra Litauen, men med arbejdstilknytning til Danmark, var kørt i en personbil ad Landevejen mod vest. Ud for en indkørsel havde han nedsat hastigheden i forbindelse med en kommende svingning til venstre, hvilket en 71-årig mand fra Holbæk for sent opdagede. Han påkørte derfor bagenden af den 50-åriges bil på en sådan måde, at personale fra vejhjælpen havde besvær med at få køretøjerne adskilt.
Politiet registrerede omstændighederne og parterne i uheldet, hvor oprydningsarbejdet blev afsluttet kl. ca. 21.50.

Brandundersøgelse – Bjergmarken, Holbæk

Kl. 15.38 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en lejlighed i en beboelsesejendom, idet der var melding om brand i et køkken i en lejlighed.
Branden var hos en 38-årig kvinde, der sammen med sine børn var kommet ud i sikkerhed, ligesom hun havde advaret øvrige beboere i opgangen om branden.
Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der havde begrænset til køkkenet i den 38-åriges lejlighed. Der havde ikke umiddelbart ikke været åben ild, men en del røg fra en gryde med olie på komfuret i køkkenet. Brandskaderne begrænsede sig til området omkring komfuret og køkkenelementer i nærheden.

Den kvindelige beboer og hendes børn blev tilset af personalet fra den tilkaldte ambulance, men de havde ikke behov for yderligere behandling.

Politiet har optaget rapport branden, der formentlig er opstået i forbindelse med uforsigtighed med gryden på komfuret. Politiets indsats var afsluttet på stedet efter ca. en time.

Ægkastende bilist – Ringstedvej, Holbæk

Kl. 17.46 anmeldte en 43-årig kvindelig bilist, at hun under kørsel ad Ringstedvej var blevet overhalet af en anden personbil. I forbindelse hermed var der blevet kastet et æg på kvindens bil.

En passager i kvindens bil havde været hurtig med mobilen, hvormed der blev optaget et foto af den overhalende bilist, således at oplysninger om bilistens nummerplade kunne videregives til politiet.

Politiet fik ud fra disse oplysninger identificeret bilejeren som en 18-årig mand fra Holbæk, som politiet senere på aftenen traf på sin bopæl. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i forbindelse med det kastede æg mod kvindens bil. Den 18-årige erkendte forseelsen og kan nu se frem til at modtage en bøde.

Narkokørsel – Hovedgade, Svinninge – Holbæk

Kl. 21.00 anholdt og sigtede politiet en 40-årig mand fra Kalundborg for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, efter at en narkometertest havde givet politiet mistanke om, at han kunne være påvirket af kokain under kørslen.
Den 40-årige mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 22.39 anholdt og sigtede politiet en 34-årig mand fra Hvalsø for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Medicin-/spirituskørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 02.09 anholdt og sigtede politiet en 50-årig mand fra Holbæk for kørsel i en personbil under påvirkning af både alkohol og trafikfarlige, trekantmærkede medicinske medikamenter. Han blev løsladt efter udtagelse af blodprøve til nærmere undersøgelse for ulovlige stoffer i hans blod, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Fire bilister må til ny køreprøve – Skagerrakvej, Holbæk

Lørdag omkring middag kørte en patrulje fra færdselsafdelingen i Holbæk by, og det blev en travl vagt med lasermåleren. På lidt over en time blev det til hele fire hastighedssager med så høj fart, at bilisterne nu skal op til en kontrollerende køreprøve. En af bilisterne blev med målt til at køre 100 km/t var kun én km/t fra at miste bilen. Overskrides fartgrænsen med mere end 100% gælder reglerne om vanvidskørsel, hvor der er fængsel i strafferammen og mulighed for at konfiskere bilen. Alle sagerne blev målt på Skagerrakvej i byzonen med tilladt 50 km/t.

Kl. 12.37 – En 33-årig mand fra København blev i en personbil målt til at køre 94 km/t på Skagerrakvej mod nordvest. Han blev stoppet og sigtet. Sagen lægges op til en bøde på 5400 kr. og en betinget frakendelse.

Kl. 14.07 – Blev dagens hurtigste bilist, en 28-årig mand fra Holbæk, målt til at køre hele 104 km/t. I alle hastighedssager er et fradrag på målingen, som sikkerhed for en mindre usikkerhed på måleudstyret. Ved en fart på over 100 km/t er dette fradrag 4 km/t. Sigtelsen mod den 28-årige lød derfor på at hastighed på 100 km/t – og derved en hastighedsoverskridelse på 100%. Den 28-årige var derfor kun 1 km/t fra at miste sin bil og kørekortet på stedet. Han “slap” derfor med en bøde på 7200 kr. og sagen lægges desuden op til en betinget frakendelse af førerretten.

Kl. 14.34 – En 19-årig kvinde fra Holbæk kørte i en personbil sydøstlig retning, hvor hun blev målt til at køre 86 km/t. Hun havde desuden ikke medbragt sit kørekort. Sagen lægges op til en bøde på 5200 kr. et kørselsforbud i sagen, fordi der er tale om en ny bilist

Kl. 14.37 – Kørte en 18-årig mand fra Holbæk i en personbil i sydøstlig retning, hvor han blev målt til at køre 83 km/t. Sagen lægges op til en bøde på 4200 kr. og et kørselsforbud.

Får man et kørselsforbud betyder det, at man skal bestå en kontrollerende køreprøve før man igen må køre. Afgøres sagen derimod med en betinget frakendelse beholder føreren kørekortet, hvis den kontrollerende køreprøve bestås. Alle de sigtede vil oven i bøden få tillagt et bidrag til offerfonden på 500 kr. Pengene går til ofre for forbrydelser og trafikuheld.

Færdselsuheld – Gl. Ringstedvej, Holbæk

Kl. 17.13 fik politiet via alarm 112 melding om, at en ambulance var sendt til et færdselsuheld, idet en bilist og en fodgænger var impliceret.

Uheldet var dog ikke så alvorligt som først antaget, idet fodgængeren var en 4-årig dreng fra Vipperød. Han havde pådraget sig overfladiske skrammer på sit ene ben, da han som fodgænger var løbet rundt om et hjørne og ind i en personbil, som en 54-årig mand fra Holbæk med lav hastighed førte ad udkørslen fra en parkeringsplads.

Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet mellem de to for at få klarlagt de nærmere omstændigheder. Den 4-årige og hans far blev efterfølgende kørt hjem af politiet.

Spiritus-/narkobilist fik bilen beslaglagt – Trønningevej, Kundby, Svinninge – Holbæk

Kl. 21.04 anholdt og sigtede politiet en 20-årig mand fra Svinninge for kørsel i både spiritus- og narkotikapåvirket tilstand i en personbil, hvis ejer – en 18-årig mand fra Svinninge – var med under kørslen. Den 20-årige kunne ikke fremvise noget kørekort, idet han i forvejen var blevet frakendt førerretten frem til 2024 på grund af en tidligere sag om spirituskørsel.

Den 20-årige fører blev mistænkt for at være påvirket af kokain under kørslen, ligesom alkometertesten gav udslag for en alkoholpåvirkning over 2,00 promille.
Derfor faldt den 20-åriges kørsel i spirituspåvirket tilstand ind under vanvidsbestemmelsen, så politiet gjorde både føreren og bilejeren bekendt med, at personbilen blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation. Bilejeren var ikke enig heri og ønskede beslaglæggelsen forelagt for retten, så en dommer senere skal tage stilling til, hvorvidt politiet havde hjemmel til at beslaglægge bilen.

Den 20-årige fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, inden han blev løsladt.
Bilejeren blev også sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han havde overladt føringen af personbilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører, fordi den 20-årige var frakendt kørekortet.
Begge sigtede vil således høre fra politiet i nærmeste fremtid.

Spirituskørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 05.01 fik politiet en anmeldelse om, at en personbil havde strejfet en mur ved en fastfoodrestaurant og efterfølgende var kørt ad Valdemar Sejrsvej mod syd. Inden politiets ankomst var bilisten igen kommet retur til området ved en tankstation ved fastfoodrestauranten, hvor bilisten blev forsøgt tilbageholdt.

Politiet fik i området næsten kontakt til bilisten, som dog kørte fra stedet ad Valdemar Sejrsvej mod syd, indtil politiet til sidst fik standset bilisten på Rørvangsvej.

Bilisten var en 34-årig mand fra Holbæk, som var påvirket i en sådan grad, at alkometertesten gav udslag ud over det tilladte. Han blev sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Voldsom butikstyv – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 08.09 forsøgte personalet i 7-Eleven at tilbageholde en butikstyv, som forsøgte at forlade butikken uden at betale for to pakke cigaretter. Da medarbejderen tog fat i den mistænkte, en 38-årig mand fra Korsør, blev manden udadreagerende og slog efter den mandlige ekspedient. Den 38-årige tog en hjulnøgle ud af sit ærme, og slog ud efter medarbejderen, men ramte ham ikke. Det lykkedes personalet at tage cigaretterne fra den 38-årige, som tabte sit slagvåben. Han samlede hjulnøglen op og forlod butikken med uforettet sag. Personalet slog herefter alarm.

En patrulje kørte hastigt til stedet, hvor de på Holbæk Station mødte den mistænkte 38-årige mand på perronen. Han blev anholdt og sigtet for røveri og våbenbesiddelse, da han ved at anvende hjulnøglen som slagvåben, havde forsøgt at få cigaretterne med sig. Den 38-årige blev taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling. Sagen blev herefter vurderet juridisk, hvor det blev besluttet, at der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han blev løsladt senere på aftenen, men vil senere høre mere fra politiet i sagen.

Narkobilist forsøgte at snyde politiet – Ringstedvej, Ordrup, Store- Merløse – Holbæk

Kl. 21.50 tændte en patrulje for udrykningssignalerne for at stoppe en bil i en rutinekontrol på Ringstedvej i Ordrup. Da bilen stoppede skete der sære ting i kabinen, da føreren af bilen hoppede om på bagsædet, mens passageren satte sig på førersædet. Betjentene så det bemærkelsesværdige optrin og henvendte sig ved bilen. På førersædet sad nu ejerne af bilen, en 23-årig mand fra Svinninge. På bagsædet sad en 24-årig mand fra Jyderup, som ifølge betjentenes observationer havde ført bilen frem til stedet. Den 24-årige mand havde ikke noget gyldigt kørekort, da han var blevet frakendt førerretten i fire år i en sag om blandt andet narkokørsel.

Patruljen testede den 24-årige med narkometeret, som viste positiv for kokain. Han blev anholdt, sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort. Den 24-årige fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Nu afventer politiet resultatet af blodprøven, så kan han forvente at høre mere i sine sager.

Narkokørsel i frakendelsestiden i stjålet bil – Odsherredvej, Svinninge, Nørre-Asmindrup – Odsherred

Kl. 15.18 standsede politiet en personbil, som blev ført af en 21-årig mand fra Kalundborg, selv om han i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte sidde bag rattet.
Den 21-årige ønskede ikke at deltage i en narkometertest, men politiet mistænkte ham for at være påvirket af narkotika under kørslen, hvor han blev anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere euforiserende stoffer.

Vedr. bilen erkendte den 21-årige, at han ikke havde fået lov af bilejeren til at bruge den, så politiet anså kørslen som overtrædelse af straffelovens bestemmelser om uberettiget brug af køretøjet. Den 21-årige havde taget bilnøglerne og efterfølgende bilen fra et familiemedlem uden dennes kendskab hertil eller viden herom.

Den 21-årige blev løsladt efter afhøring til de tre sigtelser, men han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Indbrud i perioden

Spånnebæk, Holbæk
Faurbjergvej, Tuse Næs, Holbæk
Kalundborgvej, Holbæk
Hovedgaden, Mørkøv
Hovedgaden, Undløse, Tølløse
Holbækvej, Undløse, Tølløse (2 anmeldelser)
Hovedgaden, Ugerløse

Foto: ABW