Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2021/06/10 til 2021/06/21.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brandundersøgelse – Arnakke, Svinninge – Holbæk

Kl. 00.28 var der udbrudt brand i en fritliggende lade tilhørende en landbrugsejendom. Ved politiets ankomst til stedet var der sort røgudvikling og flammer fra ladens tag. Trods brandvæsnets indsats blev bygningen helt overtændt, men der var på intet tidspunkt fare for, at branden spredte sig til andre bygninger. Politiet forlod brandstedet, inden brandvæsnets arbejde med bl.a. efterslukningen var afsluttet, men politiet skal senere undersøge brandstedet i et forsøg på at finde den egentlige brandårsag. Ingen personer kom til skade ved branden.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Sandbakkevej, Arnakke, Vipperød – Holbæk

Kl. 01.28 kørte politiet ud til en forulykket personbil på Sandbakkevej, hvor bilen holdt med fronten i østlig retning. Der var ingen personer til stede i eller ved bilen, hvor politiet fandt indikationer på, at nogen havde drukket øl i bilen under kørslen. En hundepatrulje kom til uheldsstedet for at lede efter personer med relation til bilen. En politihund fulgte herefter et spor, der sluttede ved bopælen for en 28-årig mand fra Vipperød. Han var påvirket af alkohol og kunne mistænkes for at have været fører af bilen, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol. Ingen øvrige trafikanter var involveret i ulykken.

Fører af ulovlig knallert var efterlyst – Roskildevej, Holbæk

Kl. 15.34 standsede færdselspolitiet en 30-knallert, der blev ført af en 47-årig mand fra Holbæk. Knallerten mistænktes for at være konstruktivt ændret, og en kontrolmåling på et rullefelt afslørede, at knallerten kunne køre mindst 75 km/t mod højst tilladt 30 km/t. Den 47-årige fører blev derfor sigtet for overtrædelse af færdselsloven og afhørt om årsagen til knallertens ulovlige køreegenskaber. Herefter gjorde politiet ham gjort bekendt med, at han blev frihedsberøvet, fordi den 47-årige var efterlyst som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten i Holbæk. Politiet vil i løbet af mandag formiddag sørge for fremstilling af den 47-årige i fogedretten, hvor han vil blive løsladt. Senere vil knallertkøreren høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen for at køre på en ulovlig knallert.

Brandundersøgelse – Stengårdsvej, Lunderød, Tølløse – Holbæk

Kl. 12.15 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en industribygning, hvor der ifølge oplysninger kunne opholde sig kemikalier. Branden havde godt fat i bygningen, så der kom kraftig røg fra branden. Røgen drev ud over landlige omgivelser, så kun meget få boliger var påvirket heraf. Medarbejdere i både den brændende industribygning samt medarbejdere fra de allernærmeste arbejdspladser havde forladt arbejdspladsen primært på grund af den forholdsvis kraftige røgudvikling. Ambulancer og ekstra brandslukningskøretøjer blev tilkaldt, og i alt fire personer blev ved brandstedet tilset af ambulancepersonalet, men senere kørt til skadestuen til observation for mulig røgforgiftning. Hjortholmvej blev afspærret, så bl.a. bustrafik og øvrige trafikanter måtte finde alternative ruter frem til kl. ca. 14.00, hvor afspærringerne i området blev ophævet. Røgudviklingen fra branden var da aftaget kraftig, så opfordringen til nærmeste beboere og arbejdspladser om at lukke døre og vinduer kunne ophæves. Samtidig havde brandvæsnet fået branden under kontrol og kunne konstatere, at kemikalierne ikke havde været i fare for at blive en del af branden. Slukningsarbejdet fortsatte ud på eftermiddagen, og politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at få klarlagt årsagen til branden, og i det arbejde indgår et ventilationssystem som en mulig årsag.

Nægtet adgang til værtshus – Nygade, Holbæk

Kl. 20.42 måtte politiet en tur til Nygade, efter at en mand i bar overkrop var blevet forsøgt afvist i døren til et værtshus. Manden var alligevel gået ind under verbale trusler om slagsmål, så politiet måtte ind over sagen. I området traf politiet en påvirket, 24-årig mand uden fast bopæl, som ikke var helt tilfreds med politiets indblanding. Manden havde mindre skader i hovedet formentlig efter noget tidligere tumult, så politiet vurderede, at han ikke var i stand til at tage ordentlig vare på sig selv og kunne være uroskabende. Derfor blev den 24-årige frihedsberøvet og efter et lægetilsyn anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde indtil midt på natten, hvor han var afruset og skønnet egnet til at kunne klare sig selv. Han blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd.

Kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Ringstedvej, Holbæk

Kl. 00.28 kørte en 29-årig mand fra Regstrup i sin personbil ad Ringstedvej, selv om han ikke havde nogen førerret. Efter at politiet havde sigtet ham for den overtrædelse af færdselsloven, blev den 29-årige gjort bekendt med, at hans bil blev beslaglagt, fordi han havde flere kørsler uden førerret inden for de seneste tre år. Beslaglæggelsen ønskede den 29-årige, at en dommer skulle kigge nærmere på, idet han ikke var indforstået med politiets dispositioner. Den 29-årige vil senere blive indkaldt til et retsmøde, hvor spørgsmålet om straf og endelig konfiskation af bilen vil blive afgjort.

Færdselsuheld – Svinningevej, Skelbæk, Svinninge – Holbæk

Kl. 07.02 holdt en lastbil på en privat grund tæt på krydset Svinningevej-Skelbæk, hvilket en 35-årig kvinde fra Gørlev Sj. bemærkede. Hun tolkede det således, at lastbilen måske var ved at trille ud på Svinningevej, så hun bremsede kraftigt op under kørslen i østlig retning. Det opdagede to bagfra kommende bilister for sent, så en 33-årig kvinde fra Kalundborg påkørte den 35-åriges bil, inden den 33-årige selv blev påkørt bagfra af en 39-årig kvinde fra Føllenslev. Der skete ingen personskade ved sammenstødet, og politiet kunne konstatere, at lastbilen på den private grund ikke havde været ude på Svinningevej og dermed været en del af trafikken på landevejen. De implicerede biler fik mindre skader, så politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet.

Listetyv på spil? – Holbæk

Onsdag eftermiddag og aften fik politiet anmeldelser fra forurettede med adresse på Kirkestræde og Smedelundsgade i Holbæk. Fælles for begge forurettede var, at de opholdt sig andetsteds i deres boliger og havde ladet hoveddøren være lukket, men ulåst. I Kirkestræde var det lykkedes en ukendt person at snige sig ind og ubemærket stjæle en taske indeholdende bl.a. pung med et betalingskort i. Først da banken kontaktede beboeren efter mistanke om misbrug af betalingskortet for et mindre beløb, blev beboeren opmærksom på tyveriet af tasken.
I Smedelundsgade havde en beboer hørt noget puslen og hoveddøren blive åbnet, men regnede med, at der var tale om et familiemedlems forventede besøg. Da beboeren havde talt til vedkommende uden respons, havde beboeren undersøgt sagen nærmere og hørt yderdøren smække. Heller ikke her havde beboeren set nogen personer og efterfølgende konstateret, at et ur og en pung var blevet stjålet.
Politiet efterforsker nu sagen i et forsøg på at få identificeret den eller de personer, der måtte stå bag tyveriet. I begge tilfælde var der tale om tyverier fra lejligheder, men opfordringen fra politiet går både til beboere i lejligheder og villaer om at låse hoveddøren ved ophold indendøre eller i haven. Tyven får dermed sværere ved at komme uset ind, og opmærksomheden henledes i disse varme dage også på åbne vinduer, som også kunne være en mulighed for at komme uset ind i en bolig.

Narkokørsel – Holbækvej, Vig – Odsherred

Kl. 19.40 anholdt og sigtede politiet en 49-årig mand fra Nykøbing Sj. for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en varebil. Indikationen i narkometertesten var påvirkning af amfetamin under kørslen, så den 49-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev derefter løsladt.

Kørsel på uindregistreret køretøj uden førerret – Chr. Hansensvej – Holbæk

Kl. 17.36 standsede en motorcykelbetjent en crossmotorcykel, der blev ført af en 30-årig mand fra Holbæk. Den 30-årige blev sigtet for at køre på en uindregistreret motorcykel, samt for kørsel uden førerret. Han vil høre nærmere om sigtelsen, når sagen skal afgøres.

Straksdom til butikstyv – Stenhusvej, Holbæk

Kl. 14.42 ringede personalet i en elektronikforretning, da de snarrådigt havde pågrebet en udenlandsk butikstyv. En 56-årig mand fra Polen havde med succes fået afmonteret alarm fra en bærbar computer i udstillingen, og havde forsøgt at forlade butikken med computeren under blusen. Manden blev hentet af politiet og fremstillet for Retten, som idømte ham en straksdom på 50 dages fængsel.

Bortvisning af uønsket person førte til vold mod polititjenestemand – Markskellet, Holbæk

Kl. 19.48 kørte politiet til en adresse i Holbæk, hvor en 55-årig kvinde uden fast bopæl havde taget uønsket ophold. Politiet kom til stedet for at bortvise kvinden, som dog ikke ønskede at følge anvisningerne fra polititjenestemændene. Det førte til, at kvinden bed en af polititjenestemændene i hånden, hvorfor hun efter bortvisning blev sigtet for vold. Hun vil høre nærmere om sigtelsen, når sagen bliver behandlet.

Hurtig narkokørsel – Roskildevej, Vipperød – Holbæk

Kl. 11.28 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med mindst 100 km/t på en strækning på Roskildevej ved en sammenfletning, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen var 60 km/t. Føreren af personbilen var en 24-årig mand fra Viby Sj., som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen. På grund af mistanke om narkotikapåvirkning deltog han i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af cannabis. Den 24-årige blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan i nærmeste fremtid forvente at høre nærmere fra politiet.

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Ellebjergvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 13.05 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 23-årig mand fra Jyderup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af. Den 23-årige havde aldrig erhvervet sig et kørekort efter udløbet af en tidligere frakendelse, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret i bilen. Føreren var i forbindelse med en narkometertest blevet mistænkt for at være påvirket af cannabis under kørslen, så derfor fik han udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og derefter løsladt. I forbindelse med sigtelserne blev han gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans personbil, idet han inden for de seneste tre år havde adskillige kørsler i biler, som han ikke lovligt kunne være fører af. Den 24-årige vil derfor senere, når blodprøven er blevet analyseret, høre nærmere fra politiet og blive indkaldt til et retsmøde, hvor spørgsmål om straf og endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Narkokørsel – Gl. Nykøbingvej, Svinninge, Nørre-Asmindrup – Odsherred

Kl. 08.40 anholdt og sigtede politiet en 39-årig mand fra Svinninge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Narkometertesten indikerede, at den 39-årige var påvirket af cannabis under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev herefter løsladt.

Indbrud i perioden

Kirkestræde, Holbæk

Foto: ABW