Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2020/11/27 til 2020/12/08.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Mand dræbt i frontaluheld – Landevejen, Gislinge – Holbæk

Kl. 15.06 skete et alvorligt frontaluheld på Landevejen ved Gislinge, rute 155, hvor to biler stødte sammen. Uheldet skete i en blød højrekurve, hvor en 32-årig mand fra Holbæk kørte mod sydøst, da han mistede herredømmet over sin bil. Den 32-årige kørte over i de modkørendes vejbane, hvor han stødte han sammen med en 37-årig mand fra Eskebjerg. Politi, ambulance og en lægehelikopter til stedet, da der var mistanke om alvorlig personskade. Lægen fra helikopteren erklærede på stedet, at den 32-årige var afgået ved døden. Den 37-årige blev kørt til behandling på sygehuset for alvorlige skader på overkroppen, herunder knoglebrud, men han var uden for livsfare. Bilinspektøren blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet. Vejen blev afspærret og trafikken forbi uheldsstedet omlagt. Efter undersøgelserne på stedet var afsluttet, blev de to køretøjer fjernet, og vejen kunne genåbnes omkring kl. 17.00. Der blev rutinemæssigt udtaget en blodprøve af den afdøde, som skal klarlægge, om han var påvirket under kørslen. Politiet optog rapport i sagen, for at undersøge omstændighederne af dødsulykken.

Mand med kniv – Labæk, Holbæk

Kl. 09.26 fik politiet anmeldelse om at en mand var set på gaden med en kniv. Manden stod stille og havde ikke truet nogen med kniven. En patrulje blev sendt til stedet, hvor de traf en 51-årig lokal mand, som fremstod psykisk uligevægtig. Politiet sigtede den 51-årige for at overtræde knivloven og kørte ham til behandling på et sygehus til fornøden omsorg. Den sigtede kan forvente at høre mere fra politiet, når knivlovssagen skal afgøres.

Narkopåvirket og uden kørekort – Ringstedvej, Mørkøv, Holbæk

kl. 14.20 sigtede og anholdt politiet en 31-årig mand fra Jyderup for narkokørsel ad Ringstedvej i Mørkøv. Han blev testet med narkometeret, som viste, at han var påvirket af amfetamin under kørslen. Manden var desuden frakendt førerretten i en tidligere sag om spirituskørsel. Med på passagersædet sad bilens ejer, som blev sigtet for at lade den 31-årige køre, selvom han ikke havde et kørekort. Den 31-årige fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøve analysen kommer, vil den 31-årige få besked om resultatet og sagens videre gang.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk

Kl. 08.15 var en 53-årig mand fra Holbæk kørt i en personbil fra Kalundborgmotorvejen ad frakørslen til Ringstedvej bag en lastbil. Begge kørte lige efter hinanden frem over vigelinjen ud på Ringstedvej, hvor den 53-årige bilist blev påkørt af en 49-årig mand fra Holbæk. Han kørte i en personbil ad Ringstedvej i nordlig retning, da sammenstødet skete. Politiet har nu optaget rapport om færdselsuheldet på grund af mistanke om overtrædelse af færdselslovens vigepligtbestemmelser. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, hvor lastbilen ikke blev involveret.

Dreng fik stød – Hjortholmvej, Tølløse – Holbæk

Kl. 10.34 anmeldte faderen til en dreng på 1½ år fra Tølløse, at drengen og hans mor var blevet kørt på skadestuen, efter at drengen havde fået et stød fra en elledning under ophold på biblioteket. En patrulje kørte til selvbetjeningsbiblioteket, hvor politiet fandt en forlængerledning med defekt stik, således at nogle strømførende ledninger var blotlagt. Politiet rekvirerede Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut til at kigge nærmere på forlængerledningen. Sikkerhedsstyrelsen blev også underrettet om ulykken, så en sagkyndig derfra kom også til biblioteket for at vurdere skaderne og omstændighederne ved ulykken. Den foreløbige konklusion var, at dele af hunstikket på forlængerledningen var trådt i stykker af en ukendt person ved et uheld, så strømførende dele i hunstikket var blevet blotlagte. Drengen havde så under opholdet på biblioteket i et ubevogtet øjeblik pillet ved forlængerledningen, så han havde fået et stød. Drengen blev indlagt til observation på sygehuset, men havde det efter omstændighederne godt. Politiet afventer nu udtalelser fra de to sagkyndige myndigheder for at kunne afgøre, om nogen kan drages til strafferetlig ansvar for ulykken.

Patient gået fra sygehuset – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 23.21 kontaktede en bekymret borger politiet, fordi en engelsktalende mand iført en kittel og med et drop i armen gik rundt ved togstationen. Borgeren mente, at manden måske havde brug for hjælp. En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til en spirituspåvirket, 33-årig mand fra Polen, som var gået fra en undersøgelse på Holbæk sygehus. Han ville meget gerne retur, så politiet transporterede ham retur til sygehuset til fornøden omsorg og behandling.

Udlændingekontrol / ulovligt arbejde – Vipperød – Holbæk

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortog kl. 08.50 kontrol af en byggeplads i Vipperød for at kontrollere, om eventuel udenlandsk arbejdskraft havde de fornødne tilladelser til ophold og arbejde i Danmark. Ved kontrollen på byggepladsen traf politiet en 58-årig mand fra Rusland og en 51-årig mand fra Letland, som begge blev frihedsberøvet som mistænkt for overtrædelse af udlændingeloven på grund af manglende tilladelse til at arbejde i Danmark. Efter afhøring til sagen med assistance fra tolke forblev begge anholdte i politiets varetægt, så de kunne få deres egen sag afgjort straks. Begge sager skal nu forelægges Udlændingestyrelsen, som vil træffe en afgørelse om, hvorvidt de to udlændinge administrativt skal udvises af Danmark med et kortere indrejseforbud.

Færdselsuheld – Holbæk Landevej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 14.22 rykkede ambulancer og politiet ud til et færdselsuheld, hvor flere bilister var impliceret. Trafikken i nordlig retning var spærret på grund af de implicerede køretøjer. Uheldet skete, efter at en 24-årig mand fra Hvidovre var standset som kørende i nordlig retning, idet han afventede modkørende før et venstresving. En 18-årig kvindelig bilist fra Næstved standsede bag ham, men det opdagede en 25-årig kvinde fra Nyrup for sent. Hun påkørte derfor den 18-åriges bil, som blev skubbet frem i den venstresvingende bilist. Alle tre parter blev bragt til kontrol på skadestuen, men alle var sluppet fra sammenstødet med diverse knubs og uden behandlingskrævende skader. Kl. ca. 15.00 var der skabt passage også for trafikanter i nordlig retning på vejen, så politiet forlod uheldsstedet efter at have registreret parterne i sammenstødet.

Narkokørsel uden førerret i stjålet bil – Kalundborgmotorvejen, Regstrup – Holbæk

Kl. 16.00 kontrollerede politiet en varebil, der blev ført af en 21-årig mand fra Tølløse ad motorvejen ved afkørsel 3 Jernløse. Den 21-årige havde ikke noget kørekort, idet han var idømt et kørselsforbud og derfor ikke være fører af den firmabil, som han var fører af. Han oplyste, at han selv havde taget bilnøgler uden tilladelse fra bilejeren, så han blev også sigtet for uberettiget brug af firmabilen. Ved nærmere undersøgelse af den 21-årige fandt politiet ham i besiddelse af en låsbar foldekniv med et bladlængde på 9½ cm, så besiddelsen af kniven en sigtelse for overtrædelse af knivloven. Den 21-årige deltog også i både alkometer- og narkometertests, men begge viste sig at være negative. Han kan nu afvente en henvendelse fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Narkokørsel – Industrivej, Jyderup – Holbæk

Kl. 23.25 anholdt og sigtede politiet en 23-årig mand fra Jyderup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Indbrud i tøjbutik – Ahlgade, Holbæk

Kl. 23.32 fik politiet en anmeldelse om, at der netop var blevet forøvet indbrud i en tøjbutik. Kort efter var to slanke mænd iført mørke hættetrøjer og mundbind løbet derfra i retning mod Blegstræde. Flere patruljer, herunder en hundepatrulje, kørte til stedet, hvor politiet kunne konstatere, at en forretningsrude var blevet knust, og tøj lå spredt ud på gulvet inde i forretningen. Hundepatruljen afsøgte flugtruten og fandt herunder noget af det stjålne tøj efterladt. Tøjet blev afleveret retur til forretningen, som politiet undersøgte nærmere for eventuelle spor efter de to mistænkte. Eftersøgning af de to flygtende mænd i området gav indledningsvist ikke noget resultat, så politiet afventer resultatet af de tekniske undersøgelser.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der måtte have set de to mænd flygte væk fra Ahlgade i retning mod Blegstræde efter indbruddet i tøjbutikken. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Spirituskørsel – Havnevej, Holbæk

Kl. 23.53 anholdt og sigtede politiet en 76-årig mand fra Holbæk for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Brand i køkken – Riffelhavevej, Holbæk

Kl. 19.16 opstod en brand i køkkenet i en lejlighed. Beboeren i lejligheden kom selv ud og fik advaret andre beboere i opgangen, samt naboopgangene. Ilden blev slukket før den spredte sig yderligere og ingen personer kom til skade. Branden var startet i en gryde med mad, som var blevet glemt på komfuret. Ilden havde fået fat i emhætten, som udbrændte. Lejligheden fik sodskader, men ellers ingen større skade.

Uheld på grund af lavtstående sol – Holbæk og Roskilde/Lejre

kl. 15.01 stod solen lavt på himlen og blændede bilisterne som kørte mod syd på Vandtårnsvej i Holbæk. Her overså en 33-årig kvinde fra Holbæk, at en taxa foran havde sænket hastigheden og kørte op bag i taxaen. Taxachaufføren, en 53-årig kvinde fra Holbæk, så godt bilen komme i bakspejlet og kunne se, at det ville gå galt. Begge bilister blev tilset i ambulance, men ingen var kommet noget alvorligt til. Politiet registrerede uheldet.

På samme tidspunkt skete et uheld på Hovedvejen i Øm, Roskilde – Lejre kommune. Her stod solen også lavt, hvilket generede udsynet for bilisterne. Da der opstod en opbremsning forude, skete et sammenstød imellem to bilister, hvor en 27-årig mand fra Store Merløse kørte op bag i den forankørende bil, som blev ført af en 22-årig kvinde fra Frederiksberg. Uheldet skabte kø på Hovedvejen i fredagstrafikken i sydgående retning. Den 27-årige mand blev kørt i ambulance til sygehuset til kontrol for nakkesmerter, men var ikke kommet noget alvorligt til. Den 22-årige var uskadt og kunne selv køre fra stedet.

Forsamlingsforbuddet overtrådt ved julefrokostarrangement – Holbækvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 18.14 fik politiet oplysninger om, at der i et idrætsanlæg blev afholdt et arrangement i form af en julefrokost, hvor flere end 10 personer deltog. En patrulje kørte til stedet og kunne konstatere, at der skønsmæssigt var godt 30 personer til stede ved et julefrokostarrangement med live musik. Nogle af de tilstedeværende, der primært var i alderen fra omkring 60 år og ældre, nåede at forsvinde fra lokaliteten, inden politiet fik registreret og sigtet de resterende 23 tilstedeværende for overtrædelse af COVID-19-reglerne omkring arrangementer og forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer samme sted. Politiet forsøger at finde ud af, hvem der stod bag julefrokostarrangementet det pågældende sted. Alle sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i form af en bøde på mindst 2.500 kr. for overtrædelse af COVID-19-reglerne. Læs mere om COVID-19-regler på www.coronasmitte.dk.

Indbrud i perioden

Knevelsvej, Holbæk
Ahlgade, Holbæk
Nygade, Holbæk
Roskildevej, Holbæk
Hybenvang, Holbæk
Gærdet, Holbæk
Søndermarken, Tølløse
Barnekow Parken, Tølløse

Foto: ABW