Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2020/08/28 til 2020/09/08.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Odsherredvej, Gislinge – Holbæk

Kl. 02.32 fik politiet melding om et færdselsuheld, idet en personbil var forulykket og havde påkørt autoværnet. Det viste sig, at en 18-årig mand fra Asnæs under kørsel i en personbil i sydøstlig retning ad Odsherredvej (rute 21) havde mistet kontrollen over køretøjet og påkørt autoværnet ved vejens midte. Han styrede herefter kontra og påkørte nu autoværnet i modsatte side lidt længere fremme, inden han standsede. Ved de to påkørsler af autoværnet blev en del grus og sten hvirvlet op, så en anden bilist blev ramt heraf. Den 18-årige var sluppet uskadt fra uheldet, men da han var påvirket af alkohol/narkotika under kørslen i bilen, blev han kortvarigt anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer. I forbindelse med oprydningsarbejdet og nødvendig reparation af autoværnene blev vejen spærret i begge retninger i tidsrummet kl. ca. 02.45 – 04.00 ved opstilling af skiltevogne. Den 18-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøverne er blevet analyseret.

Søndag – mandag:

Spirituskørsel – Præstebrovej, Gl. Hagested, Holbæk

Kl. 17.58 anholdt og sigtede politiet en 54-årig mand fra Regstrup for spirituskørsel i en varebil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Blændet af solen og ramte skilt – Knabstrupvej, Regstrup – Holbæk

Kl. 20.22 anmeldte en bilejer, at hun havde lånt sin bil ud og at føreren, 70-årig mand fra Mørkøv omkring kl 18.30 var kørt galt på Skovvejen ved Knabstrup. Føreren var blevet blændet af den lavstående sol og kørte i den forbindelse ud i græsrabatten, hvor han ramte et vejskilt og bilen standsede på en cykelsti. Bilens ejer sørgede for at bilen blev fjernet og orienterede politiet. En patrulje kørte til den 70-åriges adresse, hvor han blev afhørt til sagen. Han var ikke kommet til skade ved uheldet.

Spiritus og narkokørsler – Holbæk, Roskilde og Lejre

00.58 Valdemar Sejrsvej, Holbæk. En 26-årig mand fra Vipperød kørte i en personbil, selvom han var påvirket af narko og spritius.

Kl. 01.34 Eriksvej, Roskilde. En 20-årig mand fra Roskilde sigtet for narkokørsel, da han holdt i tomgang foran en adresse på Eriksvej. Han blev testet positiv for amfetamin. Der var i alt fem unge i bilen, som alle blev visiteret og bilen ransaget, men patruljen fandt ingen narko i bilen. To af de antrufne unge var mindreårige piger på 15 og 17 år, begge fra Roskilde. Deres værger og de sociale myndigheder blev orienteret om episoden.

Kl. 01.52 Annavej, Holbæk. En 22-årig mand fra Roskilde blev sigtet og anholdt for at køre bil i spiritus- og narkopåvirket tilstand.

Kl. 02.00 Bregnetvedvej, Osteed, Lejre. En 29-årig mand fra Borup kørte bil med en alt for høj spirituspromille. Politiet sigtede og anholdt manden, og grundet promillens størrelsen inddrog politiets hans førerret på stedet, mens sagen behandles.

Alle de sigtede blev taget med til blodprøveudtagelse, hvorefter de blev løsladt. Når politiet modtager resultatet af blodprøven, vil de sigtede blive orienteret om sagens videre gang.

Lørdag – søndag:

Narkokørsel i frakendelsestiden mv. – bil beslaglagt – Skovvejen, Regstrup – Holbæk

Kl. 14.28 ønskede færdselspolitiets videopatrulje at standse en bilist, der kørte ad Skovvejen ved Regstrup med henblik på rutinemæssig kontrol af fører og køretøjet. Føreren ønskede imidlertid ikke at tale med politiet og satte derfor hastigheden op i et forsøg på at køre fra politiet. Bilisten påkørte herunder et autoværn, men fortsatte kørslen i og omkring Stigs Bjergby og videre til vejen Friheden, hvor bilisten kørte ud på en mark og fortsatte kørslen i østlig retning. Politiet fulgte efter, indtil føreren efterlod bilen og stak af til fods. Flere patruljer, herunder en hundepatrulje, ledte efter den mandlige fører, som kl. 14.40 blev fundet og anholdt. Der var tale om en 47-årig mand fra Stensved, der var påvirket af narkotika (mistanke om kokain) og i øvrigt frakendt kørekortet. Han fik udtaget en blodprøve på sygehuset til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, inden politiet løslod ham efter en nøje vurdering af hans kørsel mv., hvor der ikke fandtes grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør. Politiet valgte dog at beslaglægge den 47-åriges bil, da han flere gange var blevet afsløret i at køre bil trods frakendelsen af kørekortet. Den 47-årige kan nu forvente at høre yderligere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret, og videooptagelserne fra kørslen er blevet gennemset for at fastlægge hastighedsovertrædelser under flugten fra politiet.

Færdselsuheld – Odsherredvej, Holbæk

Kl. 15.26 anmeldte en 46-årig mand fra København Ø, at han få minutter tidligere under kørsel ad Odsherredvej (rute 21) i nordlig retning i en personbil var blevet overhalet højre om. En varebil var kørt ud i græsrabatten for at overhale og havde herunder ramt højre side af hans personbil. Føreren af varebilen havde blot fortsat sin kørsel uden at standse for at deltage i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til. Flugtbilisten kørte i en hvid varebil med tilkoblet traileren, og føreren af varebilen blev beskrevet som: A: Mand, Dansk af udseende, 45-55 år, Kropsbygning: Kraftig, Hudfarve: Hvid, Hårlængde: Kronraget / skaldet, Yderligere kendetegn: Havde brune øjne og et mørkt fuldskæg, Iført: Måske noget hvidt tøj. Som passager i bilen befandt sig B: Kvinde, Dansk af udseende, Hudfarve: Hvid, Hårlængde: Mellemlangt, Yderligere kendetegn: Håret var mørkt, måske lidt rødligt. Håret var ligeledes bølget, Iført: Mørk striksweater. Ingen kom til skade ved uheldet, og politiet forsøger nu at få varebilen og dens fører identificeret.

Spirituskørsel – Brogade, Holbæk

Kl. 21.45 anholdt og sigtede politiet en 58-årig mand fra Holbæk for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Spirituskørsel – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 22.18 anholdt og sigtede politiet en 34-årig mand fra Vig for spirituskørsel i en personbil, hvor den 34-årige på bagsædet medbragte sine to børn på syv og elleve år. Han blev løsladt på sygehuset i Holbæk efter udtagelse af en blodprøve til nærmere for alkohol. I forbindelse med løsladelse forlod den 34-årige børnene, så politiet underrettede børnenes værge om sagen, så værgen efterfølgende tog sig af børnene. Politiet har ud fra omstændighederne skrevet en socialrapport, så de sociale myndigheder bliver underrettet om hændelsesforløbet vedr. børnene.

Narkokørsel i høj fart – Skovvejen, Jyderup – Holbæk

Kl. 16.07 foretog politiet en hastighedsmåling af en personbil, der kørte 135 km/t, på Skovvejen hvor det kun er tilladt at køre 90 km/t. Føreren, en 33-årig mand fra København, var desuden påvirket af narko. Han blev derfor sigtet for narkokørsel i al for høj fart, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt.

Narkokørsel uden kørekort – Ahlgade, Holbæk

Kl. 23.45 standsede politiet en personbil, som blev ført af en 27-årig mand fra Holbæk, for at lave en rutinekontrol. Føreren havde ikke erhvervet kørekort og var påvirket af narko, så han blev sigtet, anholdt og fik udtaget en blodprøve. Bilen havde den 27-årige lånt, så ejeren blev sigtet for at overlade sin bil til en person uden kørekort.

Når resultatet af blodprøverne kommer, kan de sigtede forventet at høre mere i deres sager.

Færdselsuheld – Bonderupvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 19.09 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet en bil var forulykket. Det viste sig, at der var tale om et solouheld under kørsel ad Bonderupvej i sydøstlig retning ved Holbækvej. Den 45-årig mandlige fører fra Store-Merløse var formentlig på grund af uopmærksomhed kørt over i den modsatte side af vejen og videre ud i grøften, hvor bilen rullede rundt, inden den standsede på hjulene på Holbækvej. Den 45-årige fører slap uskadt fra ulykken, men et bugseringskøretøj måtte senere fjerne bilen.

Motorcykel og cyklist stødte sammen – Vandtårnsvej, Holbæk

Kl. 21.01 skete et sammenstød ved lav hastighed imellem en motorcykel og en cyklist i et trebenet kryds på Vandtårnsvej lige ved Ladegårdsskolen. Motorcyklisten, en 55-årig mand fra Holbæk, kørte mod nord og skulle lige ud i krydset. Han havde sænket hastigheden, da han netop var kørt over et vejbump. Cyklisten, en 34-årig kvinde fra Holbæk, cyklede ud i krydset mod nordvest, hvor hun skulle krydse Vandtårnsvej. I krydset kolliderede motorcyklen med cyklisten, så hun væltede og motorcyklen lagde sig ned på støttebøjlerne. Motorcyklisten nåede at bremse, så cyklisten blev ramt ved lav hastighed. Ingen personer kom til skade ved uheldet. Politiet kom til stedet og optog rapport, da der var mistanke om, at cyklisten havde overtrådt sin ubetingede vigepligt.

Brandundersøgelse – Skimmedevej, Ågerup, Vipperød – Holbæk

Kl. 09.54 fik politiet via alarm 112 melding om, at brandvæsnet var sendt til ildebrand i en fabriksbygning, hvor der var ild i taget. Brandvæsnet gik i gang med brandslukningen, og politiet fik kontakt til to uskadte tagdækkere. De oplyste, at de havde været i færd med at brænde nyt tagpap fast på taget, da der gik ild i et ovenlysvindue af plast. Herfra spredte branden sig til tagkonstruktionen på en større industribygning. Brandvæsnet måtte efter kort tid tilkalde yderligere indsatskøretøjer fra andre brandvæsner og Beredskabsstyrelsen som assistance, idet branden bredte sig i tagkonstruktionen og dermed havde et større omfang end først antaget. De ansatte i firmaer på adressen blev af sikkerhedsmæssige årsager evakueret, inden nogen kunne komme til skade. Politiet afspærrede derfor området ved brandstedet, hvorfra røg drev i vestlig retning. En patrulje kontrollerede, om der kunne være fare for indbyggere i dele af Vipperød by på grund af røgen, men det var ikke tilfældet. Et elselskab afbrød strømmen til bygninger, ligesom en montør fra gasselskabet afbrød gasforsyningen til området, inden disse energikilder kunne blive påvirket af branden. Brandvæsnets indsats varede i mange timer, så efterslukningsarbejdet var først afsluttet onsdag morgen kl. ca. 05.40. Ingen er kommet til skade som følge af branden, hvis årsag politiet anser for klarlagt ud fra tagdækkernes oplysninger. Politiet skal nu se nærmere på, hvorvidt der er grundlag for en sigtelse for overtrædelse af brandlovgivningen på grund af uagtsomhed i forbindelse med tagpaparbejdet.

Solouheld – Holbækvej, Syvendekøb, Mørkøv – Holbæk

Kl. 11.57 skete et solouheld, da en 80-årig mand fra Mørkøv fik et ildebefindende og kørte i grøften på modsatte side af vejen i forbindelse med, at vejen svingede til højre. Politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet, hvor den 80-årige blev tilset. Han var vågen og var ikke kommet til skade ved uheldet. Han blev kørt til sygehuset i ambulance til kontrol. Bilen ramte ikke noget på sin vej i grøften. Politiet registrerede uheldet.

Tyveri fra elektronikforretning – Stenhusvej, Holbæk

Kl. 15.52 anmeldte personalet i Elgiganten i Holbæk Megacenter, at et par i forening havde stjålet et par Apple Airpods til en værdi af ca. 2000 kr. Parret var kommet ind i forretningen sammen med deres tre børn. Kvinden holdt øje med personalet, mens manden havde fandt en kniv i køkkenafdelingen, som han brugte til at opbryde den sikringskasse, som sættet med Airpods lå i. Herefter lykkedes det parret at få kassen med Airpods uset igennem kasselinjen, hvorefter de blev tilbageholdt af personalet.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor de kortvarigt anholdt to 31-årige, en mand og en kvinde fra Brabrand ved Århus. De blev sigtet for butikstyveri i forening og afhørt til sagen, hvorefter de blev løsladt. Kassen med Airpods blev leveret tilbage til butikken, som derfor ikke havde et erstatningskrav. De sigtede kan begge forvente at høre mere fra politiet i sagen. Patruljen skrev desuden en orientering til de sociale myndigheder i forhold til parrets børn, som var til stede ved episoden.

Pythonslange fundet på sti – Borgmestergårdsvej, Holbæk

Kl. 10.38 fik politiet anmeldelse fra en kvindelig hundelufter, der havde set en slange, som lå på stien ved Holbæk Atletikstadion. Hun tog et foto af slangen, som hun sendte til politiet, og det blev klarlagt, at der var tale om en pythonslange på omkring 50 cm. Politiets indsatsleder blev sendt til stedet, men da havde slangen forladt stien og var kravlet ind i et stort buskads, hvor den havde gemt sig. Patruljen ledte efter slangen, men fandt den ikke. Borgere som ser slangen bedes straks kontakte politiet, så slangen kan komme hjem igen. Slangen er en kvælerslange, som ikke er giftig.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen – Holbæk

Kl. 11.58 blev trafikken på både Holbæk- og Kalundborgmotorvejen generet af en forulykket bil, der var standset på tværs af to vognbaner i det østgående spor lige efter sammenfletningen mellem de to motorveje. En ambulance var sendt til uheldsstedet, hvor politiet kunne konstatere, at en personbil stod på hjulene efter et solouheld. En omtumlet, 84-årig kvindelig fører fra København K blev reddet ud af bilen og bragt på skadestuen til nærmere undersøgelse. Inden uheldet var hun kørt ad Kalundborgmotorvejen mod øst, men havde efter vejkurven lige før sammenfletningen mistede kontrollen over bilen, som rullede rundt. Uheldsstedet blev afspærret med en skiltevogn, indtil bilen blev flyttet. Den 84-årige slap fra uheldet med diverse knubs, og ingen andre trafikanter var involveret i uheldet, hvor et vejskilt dog blev ramt.

Spiritus-/narkokørsel på knallert – Rosen, Holbæk

Kl. 15.37 anholdt og sigtede politiet en 58-årig mand fra Holbæk for kørsel i både spiritus- og narkotikapåvirket tilstand på en lille 30-knallert. Det viste sig også, at den 58-årige i forvejen var frakendt retten til at føre lille knallert, så den overtrædelse af færdselsloven blev han også sigtet for. Politiet løslod ham efter udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer.

Tyveri fra kirkegård – Mørkøv Kirkeby, Mørkøv – Holbæk

Kl. 16.35 fik politiet en anmeldelse fra en opmærksom, kvindelig besøgende på kirkegården. Anmelderen havde gennem den senere tid erfaret, at der i flere tilfælde var forsvundet både mindre figurer og blomster fra flere gravsteder. Ved dagens besøg på kirkegården havde anmelderen nu set en kvinde i besiddelse af nogle stenfigurer, som kvinden dog lagde tilbage efter opfordring fra anmelderen, hvorefter kvinden forlod kirkegården. Politiet havde dog fået så mange oplysninger om kvinden, som politiet traf i nærheden på vej væk. Der var tale om en 45-årig kvinde fra Mørkøv, der som mistænkt for tyverier fra kirkegården blev anholdt. Herunder sparkede hun flere gange ud efter og ramte en politibetjents ene ben. Ved anholdelsen var den 45-årige også i besiddelse af en stenfigur og en plante, som hun havde stjålet fra kirkegården. Ved den efterfølgende ransagning af hendes bopæl fandt politiet yderligere figurer, planter og blomsterpinde, som politiet mistænkte hende for at have stjålet fra kirkegården tidligere. Den 45-årige blev afhørt til sagerne og herefter løsladt, idet anklagemyndigheden ikke fandt grundlag for fremstilling af hende i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Hun er dog fortsat sigtet i sagerne, som hun vil høre nærmere om på et senere tidspunkt, når de skal afgøres.

Mand anholdt for vold – Kirke-Eskilstrup, Tølløse – Holbæk

Kl. 08.06 anmeldte en 24-årig mand fra Roskilde, at han kort forinden var blevet stukket med en kniv af en ven, en 24-årig mand fra Kirke Eskilstrup. De to var var kommet op at toppes over at gæsten havde forsynet sig fra sin værts køleskab uden tilladelse, da den 24-årige mand fra Roskilde var på besøg hos vennen i Kirke Eskilstrup. Det havde udviklet sig til tumult, hvorunder den 24-årige gæst blev stukket i hånden og skulderen med en kniv. Den tilskadekomne blev behandlet på skadestuen for sine overfladiske snitsår. Politiet kørte til den mistænkte 24-åriges adresse, hvor han blev anholdt og sigtet for grov vold. Den anholdte blev taget med til politistationen til afhøring, hvorefter sagen blev vurderet af anklagemyndigheden. Der blev ikke skønnet grundlag for at fremstille den anholdte i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han blev derfor løsladt senere på dagen, men er fortsat sigtet i sagen.

Indbrud i perioden

Teglværksvej, Jyderup
Ringstedvej, Mørkøv
Gl. Skovvej, Søby, Vipperød
Roskildevej, Vipperød

Foto: ABW