Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2020/05/20 til 2020/06/02.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Flere mindre brande efterforskes som mistænkelige – Holbæk

Politiet efterforsker nu flere mindre brande, der har været i Holbæk henover pinsen. Der har været flere tilfælde af brand i skraldespande/containere og et cykelskur, som politiet anser som mistænkelige. Politiet efterforsker sagerne nærmere, for at se om der er en sammenhæng og søger i den forbindelse vidner i sagen.

Fredag kl. 21.07 kørte politi og brandvæsen til brand i to affaldscontainer, som står ved Slotshaven Gymnasium. Den ene på den sydlige gavl og den anden på den sydøstlige side af bygningen. En forbipasserende 61-årig kvinde, så at der var ild i noget kvas tæt på bygningens mur. Hun fik kvalt ilden uden for containeren med en flise, hvorefter hun ringede 112. Den 61-årige havde ikke set nogen personer på stedet, men havde hørt nogle stemmer tale sammen. Da politi og brandvæsen kom frem, var der røgudvikling, men ingen flammer. Brandvæsnet fik slukket gløderne i begge containere, og der skete ingen skade på fast ejendom. En hundepatrulje afsøgte området, men fandt ikke frem til nogen mistænkelige personer eller genstande. Vidner som har set nogen personer på Slothavens Gymnasiums område fredag aften før ilden opstod, og som kan komme med oplysninger i sagen bedes kontakte politiet.

Fredag kl. 22.20 opstod brand i to skraldespande, som stod tæt på hinanden inden for en radius af ca. 100 m på Klosterstræde ud for nr. 2 og på Kirkestræde ud for nr. 4 i Holbæk. Brandvæsnet slukkede ilden før de spredte sig yderligere og ingen personer kom til skade. Det var ikke muligt for politiet at fastslå brandårsagen, men anser dem som mistænkelige brande, idet de opstod tæt på hinanden i samme tidsrum. Politiet hører gerne fra vidner, som har bemærket nogen personer tæt ved skraldespandene op til og efter brandene opstod.

Søndag kl. 14.51 kom et alarmopkald om brand i et cykelskur tilhørende Holbæk Kommunes bygninger på Seminarieparken. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det viste sig, at der var tale om en mindre brand, som kun havde forårsaget skader på cykelskuret. Politiet undersøgte brandstedet, hvor vidne havde hørt et brag forud for at branden startede. Vidnet så en gruppe drenge, som var løbet fra stedet kort efter. Politiet forsøger nu at finde frem til gruppen af drenge, og søger vidner i sagen. Borgere som har bemærket nogen personer omkring cykelskuret før branden opstod, og som kan beskrive dem nærmere bedes kontakte politiet.

Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagerne om de mistænkelige brande.

Brandundersøgelse – Rødkælkevej, Allerup, Holbæk

Kl. 21.07 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en ildebrand i både et skur, en carport og et hus. Branden udviklede kraftig røg, så politiet afspærrede Kalundborgvej. Brandvæsnet koncentrerede sig i slukningsarbejdet om at undgå, at branden bredte sig til omkringliggende bygninger. Branden havde udviklet sig til at være så kraftig, at huset trods brandvæsnets indsats nedbrændte. Beboere i de nærliggende huse evakuerede sig af sikkerhedsmæssige årsagen, indtil brandvæsnet omkring kl. ca. 22.00 havde fået branden under kontrol. Under branden var det også gået ild i et gasskab, så gasselskabet kom til stedet for at lukke for naturgassen. Kort efter midnat begyndte brandvæsnet efterslukningsarbejdet efter branden, der forrettede omfattende skader. Ingen personer kom til skade, og politiet skal senere undersøge brandstedet i et forsøg på at få klarlagt, hvad der kan være årsagen til brandens opståen.

Brandundersøgelse – Tusebjerg, Tuse, Holbæk

Kl. 23.40 var der udbrudt brand i et endnu et hus, så brandvæsnet og politiet rykkede ud. Beboerne havde evakueret sig selv, så brandvæsnet gik straks i gang med slukningsarbejdet. En ambulance var tilkaldt til området, så beboerne kunne undersøges for eventuel røgforgiftning, men ingen var dog behandlingskrævende. Kl. ca. 00.30 var branden slukket, og de foreløbige undersøgelser tydede på, at branden var opstået i en udestue ved huset. De nærmere omstændigheder ved brandens opståen skal dog undersøges nærmere af politiet.

Grov vold – Munkholmvej, Holbæk

Kl. 00.49 rykkede politiet ud med flere patruljer, efter at en 39-årig mand fra Holbæk anmeldte sig overfaldet og stukket overfladisk med en kniv nogle få minutter tidligere. Offeret var lettere påvirket af alkohol og havde overfladiske sår, så han blev straks kørt på skadestuen til behandling herfor. Den 39-årige havde sammen med en kammerat tidligere på aftenen haft en kontrovers med nogle andre, som så pludselig passede dem op på gaden. Herunder blev de overfaldet og den 39-årige stukket overfladisk med formentlig en kniv, inden overfaldsmændene tog flugten, da andre tililende kom til. Politiet ledte efter en gruppe på fem personer af anden etnisk oprindelse end dansk, men fandt dem ikke umiddelbart. Politiet efterforsker nu sagen som grov vold ud fra oplysningerne om den kontrovers, som den 39-årige har været en del af.

Brand i cykelskur – Seminarieparken, Holbæk

Se sammenskrivning af brande i Holbæk fredag.

Vandscootere i havneområdet – Havnevej, Holbæk

Kl. 17.40 fik politiet et par anmeldelser om flere vandscootere, der sejlede rundt i og uden for den gamle havn, hvor der var badende i vandet. Vandscooterne sejlede rundt med høj fart på vandet. Kl. 17.48 kørte en patrulje til området ved havnen, men politiet kunne konstatere, at sejladsen med vandscootere tilsyneladende var stoppet. Politiet fandt heller ikke nogen vandscootere i området ved kontrollen frem til kl. ca. 18.15.
Her kan du læse mere om reglerne for sejlads med vandscootere i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Færdselsuheld / kørsel uden førerret – Holbæk Have / Kattegatvej, Holbæk

Kl. 20.55 var en personbil forulykket og kørt ind i et træ, så en ambulance var sendt til uheldsstedet. Det viste sig, at en 21-årig mand fra Holbæk, der var passager i bilen, blev bragt på skadestuen til kontrol, men han var sluppet fra uheldet med diverse knubs. Den 41-årige mandlige fører fra Holbæk var også sluppet uskadt fra uheldet, hvor der ikke var andre trafikanter involveret. Han havde i en højrekurve mistet kontrollen over bilen, der så ramte et træ i højre side af vejen. Den 41-årige havde ikke noget kørekort, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven.

Brandundersøgelse – Maglesøvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 21.12 måtte naboer til en 80-årig mandlig beboer i et sommerhus tilkalde brandvæsnet, idet der var udbrudt brand med flammer i et rum med både en vandvarmer og en vandmåler. Den 80-årige forsøgte at slukke branden med en pulverslukker og en vandslange, men forgæves. Den 80-årige og en 43-årig datter, der var i bad, da branden opstod, reddede sig selv ud af sommerhuset, som trods brandvæsnets indsats udbrændte. De to blev tilset af personale fra en tilkaldt ambulance og senere kørt til kontrol på skadestuen for eventuel røgforgiftning. Politiet skal nu undersøge årsagen til branden nærmere.

Færdselsuheld – Hvalsøvej, Tingerup, Kirke-Eskilstrup – Holbæk

Kl. 23.31 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet en bil havde påkørt en stor sten. Det viste sig, at en 34-årig mand fra Hvalsø var kørt i en personbil ad Hvalsøvej mod øst, da han undveg et rådyr ved at dreje mod højre. Herved mistede han kontrollen over bilen, der i højre side af vejen påkørte en ca. seks ton tung sten. Den blev skubbet fra sin plads og væltede ind i et hegn, som blev ødelagt. Den 34-årige slap uskadt fra uheldet, hvor der ikke var andre trafikanter involveret.

Sur mand – Markedspladsen, Holbæk

Kl. 13.36 fik politiet en henvendelse fra en parkeringskontrollør, som var utryg ved en mand, der var meget opfarende. Politiet kørte til stedet og kunne ved selvsyn konstatere, at en 57-årig mand fra Tølløse var så meget ophidset, at han kraftigt gestikulerende stillede sig så tæt op af politipersonalet, at politiet frygtede et angreb. Manden blev derfor i fornødent omfang pacificeret og efter en beroligende samtale gjort bekendt med, at han sigtedes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen over for både parkeringskontrolløren og politiet. Den 57-årige kan således forvente at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

Tyveri af taske opklaret – Østre Havnevej, Holbæk

Kl. 15.59 anmeldte en 15-årig dreng fra Holbæk, at han netop havde fået stjålet en taske, da han opholdt sig ved en biograf. Tyveriet blev begået af en gruppe på måske fem drenge, som politiet straks ledte efter og traf på Rosen ved Smedelundsgade. Der var tale om fem unge mænd i alderen 15-17 år alle fra Holbæk, som blev tilbageholdt, da de kunne mistænkes for at stå bag tyveriet. Et par af dem passede på det signalement, som offeret havde oplyst til politiet. Ved en kontrol af dem fandt politiet en af dem i besiddelse af den stjålne taske, medens en anden havde offerets rejsekort i sin besiddelse. Alle fem blev sigtet for i fællesskab at have stjålet tasken fra den 15-årige, som dog stadig manglede nogle af de stjålne effekter. Dem fandt politiet efterfølgende, så offeret har fået alle sine ting retur. De fire af de fem blev efter afhøring til sagen sendt videre, medens politiet efterfølgende anholdt den femte – en 16-årig ung mand – som var efterlyst som mistænkt i en sag om røveri mod en anden 15-årig dreng fra Store Merløse. Han fik fredag d. 220520 kl. ca. 21.30 frarøvet sin mobiltelefon og løbehjul på Østergade, Tølløse, af den mistænkte, der både slog og sparkede offeret. Endvidere fik den 16-årige et mindre kontantbeløb, hvorefter mobiltelefon og løbehjul leveret tilbage. Den 16-årige blev løsladt efter en sigtelse og afhøring i sagerne om røveri og trusler mod offeret, som også var blevet truet til at undlade anmeldelse af forholdene.

Røverisk overfald mod person i egen bolig – Holbæk

Kl. 10.15 henvendte en 24-årig mand fra Holbæk sig på politistationen i Holbæk for at anmelde et røveri, der var foregået i mandens eget hjem tidligere på morgenen. Anmelderen havde sovet, at da to unge mænd havde henvendt sig og vækket ham. De beskyldte ham for at have begået noget dumt, så han nu skyldte dem nogle penge. Alvoren i beskyldningen blev understreget med slag i ansigtet og krav om øjeblikkelig overførsel af et mindre pengebeløb. Herefter medtog de to mænd en computer, en playstation incl. spil og et headsæt, inden de forlod den 24-åriges bopæl i den 24-åriges bil. Bilen blev straks efterlyst i forbindelse med anmeldelsen om røveriet.
Efterforskningen i sagen ud fra beskrivelsen af de to mistænkte og pengeoverførslen førte til hurtig identifikation af en 20-årig mand fra Holbæk, som blev anholdt kl. 12.25 og sigtet for røveri mod den 24-årige i forening med den anden, endnu ikke identificerede medgerningsmand. Efter afhøring blev den anholdte anbragt i et arresthus, idet politiet og anklagemyndigheden havde besluttet at fremstille ham i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med krav om varetægtsfængsling.
I løbet af eftermiddagen fik politiet via en opmærksom borger oplysninger om, at den røvede personbil var set køre rundt i Havnegade, Holbæk, hvor føreren med høj hastighed havde overhalet tre andre trafikanter i en svingbane. Bilen forsvandt herfra i østlig retning, hvorefter politiet ledte efter den i Holbæk by resten af eftermiddagen.
Kl. ca. 19.15 bemærkede en patrulje bilen med kun føreren i køre ad Bysøstræde mod Jernbanevej, hvor bilen få sekunder senere blev fundet forulykket, idet den var kørt ind i en hæk. Vidner udpegede for politiet føreren, der befandt sig i nærheden, men stak af, da politiet ville tage kontakt. Efter en kortere løbetur i området lykkedes det politiet at anholde en 20-årig mand fra Holbæk, som blev genkendt som værende fører af bilen i Bysøstræde kort inden uheldet på Jernbanevej. Den 20-årige havde ikke noget kørekort og blev skønnet påvirket af narkotika, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Den anholdte var i besiddelse af bilnøglen til bilen, hvor der også blev fundet nogle af de effekter, som røverene havde taget fra offeret tidligere på dagen. Den 20-årige blev efter forsøg på afhøring til sagerne også anbragt i et arresthus indtil fremstilling i grundlovsforhør tirsdag kl. 11.00 sammen med den anden anholdte i sagen. Anklagemyndigheden vil begære grundlovsforhøret i Retten i Holbæk afholdt for lukkede døre af hensyn til den fortsatte efterforskning i sagen.

Varetægtsfængsling – Færdselsuheld / spirituskørsel / vold mod politiet / hærværk mv. – Kikhøjparken, Holbæk

Kl. 03.37 ville politiet standse og kontrollere en bilist, der kørte ad Kikhøjparken mod syd. Bilisten fortsatte dog sin kørsel, indtil han nåede frem til en fartdæmpende foranstaltning med to stolper med kæde imellem. Bilisten standsede indledningsvist, men fortsatte videre, så han mistede kontrollen over bilen, som standsede i en have. Politiet kunne efter en kort løbetur anholde en uskadt, 29-årig mand fra Lejre, der var påvirket af alkohol og euforiserende stoffer, og som satte sig til modværge ved anholdelsen, så politiet måtte bruge peberspray. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og skulle transporteres til politistationen i Roskilde for udtagelse af en blodprøve. Undervejs gik den anholdte amok og blev udadreagerende, så han knuste en rude i patruljebilen. Endvidere sparkede han også ud efter en politibetjent. Patruljen måtte tilkalde ekstra assistance til håndtering af den anholdte, der til sidst kom til politistationen, hvor blodprøven blev udtaget med den fornødne magt, fordi han modsatte sig dette. Den anholdte blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet foreløbig til den 2. juni 2020, idet han tidligere var straffet for noget tilsvarende.

Hæleri af pantflasker – Holbæk

Kl. 16.12 anmeldte personalet i et supermarked, Borgm. N. E. Hansensvej, Holbæk, at de undrede sig over et par unge, der var ved at putte pantflasker i flaskeautomaten. De undrede sig især over den specielle pose, som pantflaskerne blev taget fra, idet en sådan pose normalt blev brugt af forretninger mv., der havde en aftale med et retursystemfirma. Politiet kørte til stedet og fik kontakt til to unge mænd på 16 og 17 år fra Holbæk. De var i besiddelse af en pantpose, hvor navnet på en lokal tennisklub var angivet. Da de unge mænd oplyste, at de havde fundet poserne med flasker ved supermarkedet og uden legal adgang til at sætte sig i besiddelse af dem, sigtede politiet dem for hæleri. De udstedte pantboner blev beslaglagt sammen med de resterende flasker. Den 17-årige var også i besiddelse af en ulovlig kniv, så han blev også sigtet for overtrædelse af knivloven.
Politiet fik ved kontakt til den lokale tennisklub bekræftet, at der havde været indbrud i klubhuset, hvorfra fem poser med pantflasker var blevet stjålet. En rude i en dør var blevet knust, så tyven kunne skaffe sig adgang til klubhuset på et ukendt tidspunkt mellem Kristi Himmelfartsdag og lørdag.
Samtidig med denne sag undrede personalet i et supermarked, Smedelundsgade, Holbæk, sig over, at en ung mand stod ved flaskeautomaten med to store poser pantflasker fra et returpantsystem, som kun blev brugt i virksomhedsregi. Politiet fik på stedet kontakt til en 17-årig ung mand fra Holbæk, som blev sigtet for hæleri af disse flasker. På poserne med pantflaskerne var påsat samme mærkat med angivne af samme tennisklub som på poserne fra supermarkedet på Borgm. N. E. Hansensvej. Flaskeboner til en værdi af 927 kr. blev beslaglagt, og politiet undersøger i forbindelse med denne sag, om en 20-årig mand fra Holbæk også kan mistænkes for at have en rolle i sagen, idet han måske har indløst værdiboner for den sigtede.
I begge sager politiet underrettet de sociale myndigheder og de sigtedes værger om sagerne mod dem, idet de alle vil høre nærmere fra politiet, som nu også undersøger, om nogen af dem kan sættes i forbindelse med indbruddet i tennisklubben.

Uorden mellem bekendte / spiritus-/narkokørsel – beslaglæggelse af bil – Henrik Nielsens Vej, Holbæk

Kl. 21.42 rykkede flere patruljer ud til et slagsmål på gaden ved et festlokale. Det viste sig dog kun at være en 24-årig mand fra Ringsted og hans kvindelige bekendte på 18 år involveret. Manden var spirituspåvirket efter at været til en fest, da han ville køre derfra i en bil. Det ønskede den bekendte ikke, at han gjorde, hvorfor der opstod et skænderi mellem de to parterne. Ifølge vidner havde den 24-årige forsøgt at køre bil i den tilstand, som politiet traf ham i, så han blev sigtet for spirituskørsel og anholdt i den anledning. Det gjorde ham udadreagerende, så politiet måtte bruge peberspray for at få ham pacificeret. Han blev bragt til politistationen i Roskilde, hvor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer. Da politiet kunne konstatere, at han mindst fire gange tidligere havde ført bil uden at have førerret, beslaglagde politiet hans personbil med henblik på senere konfiskation. Den beslutning ønskede den 24-årige forelagt for retten, så en dommer skal nu kigge nærmere på grundlaget herfor. Den 24-årige blev løsladt efter afsluttet efterforskning, og den kvindelige bekendte havde ikke lidt overlast i forbindelse med striden med den 24-årige.

Røverisk overfald – Nygade, Holbæk

Kl. 22.53 anmeldte pårørende til en 16-årig dreng fra Holbæk, at sønnen kl. ca. 22.40 var blevet kontaktet af flere maskerede unge, der havde truet ham ud ad toget på Holbæk stationen. Den 16-årige blev efterfølgende tvunget hen til pengeautomat i Nygade for at hæve penge til de maskerede. En 27-årig mand fra Hørve overværede dette og påtalte de unges opførsel over for den 16-årige. Det medførte et overfald på den 27-årige, der blev væltet omkuld og tildelt spark mod krop og hovedet. Dette overfald benyttede den 16-årige til at flygte fra stedet. Den overfaldne 27-årige blev bragt til skadestuen til behandling efter overfaldet, hvor politiet nu leder efter følgende mistænkte: A: Mand, 18-20 år, 170-180 cm, Kropsbygning: Almindelig, Iført: Mørk jakke med hætten trukket over hovedet, hvide bukser; og B: Mand, 18-20 år, 170-180 cm, Kropsbygning: Almindelig, Iført: Mørk jakke med hætte trukket over hovedet, mørke bukser, Medbragte: Mørk mindre skuldertaske, sammen med eventuelt yderligere unge mænd, der kan mistænkes for at have deltaget i sagen, der af politiet behandles som en sag om røveri og vold. Flere patruljer ledte efter mistænkte i området, men fandt ikke nogen.
En 37-årig mand fra Hvalsø forcerede flere gange i sin spirituspåvirket tilstand den afspærring i Nygade omkring det sted, hvor overfaldet var sket. Han blev derfor kl. 00.30 frihedsberøvet og efter et lægetilsyn anbragt i detentionen til afrusning, så politiet kunne arbejde uforstyrret på gerningsstedet. En 46-årig kvinde fra Holbæk og 37-årig mand fra Hvalsø forcerede også afspærringen flere gange, men blev dog ikke anholdt, efter politiet sigtede dem for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har bemærket noget enten på togstationen eller i Nygade i forbindelse med overfaldet på den 27-årige og truslerne mod den 16-årige. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Kvinde midt på vejen – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 12.19 fik politiet en henvendelse fra en trafikant om, at en kvinde gik ude midt på vejen. Hun havde bare tæer, var klædt i sort tøj og krammede en sort plastpose. Inden politiet nåede frem, havde en anden trafikant samlet kvinden op og bragt hende til en firmaadresse på Spånnebæk, hvor politiet fik kontakt til en grådlabil, 27-årig kvinde fra København S. Et psykiatrisk center på Amager ville gerne modtage kvinden, som efterfølgende blev bragt dertil til fornøden omsorg. Kvinden kom ikke til skade eller forårsagede nogen uheld trods sin færden midt på en trafikeret vej.

Uro og uorden – Ladegårdsparken / Vandtårnsvej, Holbæk

Kl. 00.06 anmeldte en lokal borger, at der i området ved nogle skoler tæt på Ladegårdsparken og Vandtårnsvej kunne høres noget, der kunne tyde på uorden og måske slagsmål. Politiet kørte til området med et par patruljer, som kunne konstatere, at flere biler kørte fra Ladegårdsparken-området ved politiets ankomst. Et par bilerne fik politiet dog standset og kontrolleret i alt otte mænd fra hhv. Holbæk og Kalundborg enten i bilerne som antrufne i området. Ud over et par mænd, der var i besiddelse af meget lidt hash, fandt politiet derudover intet mistænkeligt eller ulovligt hos personerne eller i de standsede biler. I området fandt politiet heller ikke tegn på, at der var foregået noget, hvor nogen kunne være kommet til skade. Politiet forlod derfor området efter en times tid og lod natteroen sænke sig over bydelen.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Springstrupvej, Holbæk

Kl. 02.53 ville politiet kontrollere en personbil, hvori der var flere personer, da bilen kørte rundt med Megacentret. Føreren ønskede dog ikke umiddelbart at tale med politiet, hvorfor føreren forsøgte at køre fra politiet. Under kørsel ad Springstrupvej mod nord mistede føreren dog kontrollen over bilen, der havnede i en hæk på adresse på Vestervangen. Alle i bilen slap uskadte fra uheldet, og føreren var en 18-årig mand fra Regstrup, der var påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer. Han blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og alkohol. De tre passagerer – en 21-årig mand og to piger på 16 og 17 år – blev også kortvarigt tilbageholdt, men kunne ikke mistænkes for noget i relation til kørslen. De to piger blev afhentet af den enes værge i anledning af uheldet. Når blodprøven er analyseret, hører den 18-årige fører nærmere fra politiet, som også sigtede ham for kørsel uden førerret i bilen og for bl.a. kørsel frem mod rødt lys.

Indbrud i Perioden

Gl. Ringstedvej, Holbæk
Labæk, Holbæk
Høedvej, Høed, Jyderup
Agervænget, Regstrup
Nørupvej, Regstrup
Hovedgaden, Svinninge