Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2020/02/14 til 2020/02/25.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brand i bil – Dyrehavevej, Gl. Tølløse, Tølløse – Holbæk

Kl. 15.41 kom et alarmopkald om brand i en bil, som stod på en parkeringsplads i skoven. Bilen brændte kraftigt, og udbrændte inden brandvæsnet fik slukket ilden. Politiet undersøgte efterfølgende bilen, som var svær at identificere. Stelnummeret var væk og der var kun en lille del af nummerpladen tilbage. Et vidne så en personbil køre ind på området omkring en time før branden startede. Den udbrændte bil skal nu undersøges nærmere, da der ikke var nogen naturlig forklaring på, hvorfor branden startede.
Vidner som har set nogen personer omkring bilen før eller efter den brændte bedes kontakte politiet på tlf. 114.

Færdselsuheld med spiritus – Ringstedvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 21.19 kørte en varebil med en trailer bagpå, som blev ført ad en 49-årig mand fra Skibby, ad Ringstedvej i sydøstlig retning, hvor den med lav fart drejede til venstre ind på en tankstation. En modkørende personbil, som blev ført af en 34-årig mand fra Holbæk, påkørte varebilens trailer, da den svingede ind til tankstationen. Traileren blev revet af anhængertrækket og snurrede rundt, hvorefter den endte i græsrabatten. Ingen personer kom til skade ved uheldet. Patruljen konstaterede, at den 49-årige fører af varebilen var påvirket af spiritus. Han blev sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Politiet optog rapport i sagen, for at belyse omstændighederne omkring uheldet. Når blodprøven kommer og sagen er belyst til fulde, vil politiet tage stilling til, hvem der kan stilles til ansvar for at uheldet skete.

Mand lavede uro i Holbæk – Holbæk

Kl. 10.06 blev en 53-årig mand uden fast bopæl i Hillerød bortvist af vagten på Borgerservice i Holbæk, da han havde lavet uorden og opfordret til at slås. Han forlod dog stedet, uden yderligere ballade.

Kl. 15.35 var samme 53-årige mand optrådt psykisk uligevægtig, da han havde hældt vin foran hovedindgangen til en kinesisk restaurant på Slotsvolden. Han havde en uge forinden forøvet hærværk på stedet, og restaurantejeren ønskede ham bortvist. Politiet modtog også en anmeldelse fra butikken “Børneloppen”, hvor samme mand havde haft en truende adfærd over for kunder på stedet.
Politiet kørte til stedet, hvor den 53-årige mand blev anholdt og taget med i detentionen. En læge tilså manden og vurderede, at han var psykisk uligevægtig. Han blev derfor indlagt til fornøden på behandling på et psykiatrisk hospital.

Mistænkeligt forhold – Løvenborgvej, Regstrup – Holbæk

Kl. 19.26 kom en anmeldelse om, at en borger havde fundet noget hvidt pulver, som var spredt på vejen, i grøften og op af hækken og en længere strækning. Politiet kontaktede Holbæk kommune, som er miljøansvarlige, og de besluttede at sende indsatslederen fra brandvæsnet til at undersøge sagen. Brandvæsnets indsatsleder kunne ikke fastslå, hvilken slags pulver der var tale om, og fik derfor Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab til at sikre en prøve af pulveret, som nu skal undersøges nærmere. Der var igen yderligere opgave for politiet på stedet.

Spirituskørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 04.41 sigtede og anholdt politiet en 35-årig mand fra Holbæk, som havde kørt bil selvom han havde en promille over det tilladte. Han fik udtaget en blodprøve på sygehuset hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 35-årige høre mere fra politiet.

Stor færdselskontrol – Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

Ca. 25 politibetjente fra både beredskabet og færdselspolitiet i Midt- og Vestsjællands politikreds foretog torsdag i tidsrummet kl. 1400-2100 en større færdselskontrol af trafikanterne i de tre vestlige kommuner i politikredsen. Anledningen var denne uges landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken, så kontrollen blev indledt i Holbæk i de lyse timer, hvorefter kontrollen blev flyttet til hhv. Fårevejle og Snertinge, hvor politiet foretog en mere generel kontrol af trafikanterne i de mørke timer. Politiet havde på kontrolstederne assistance fra en læge, som også fik travlt med at udtage blodprøver, da det samlede resultatet af kontrollen blev følgende:
30 sager om brug af håndholdt mobiltelefon
8 sager om spirituskørsel
2 sager om narkokørsel
2 sager om kørsel uden førerret
2 sager om kørsel i frakendelsestiden
2 køretøjer beslaglagt med henblik på konfiskation
1 sag om forkert tegngivning
7 sager om glemt kørekort under kørslen
11 sager om fejl og mangler ved køretøjet
1 sag om kørsel frem mod rødt lys
1 sag om kørsel på knallert uden brug af styrthjelm
1 sag om konstruktivt ændret knallert
1 sag om overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen
Ved en foreløbig opgørelse forventes den samlede bødesum at være mindst 144.500 kr., (sagerne vedr. spiritus-/narkokørsel samt kørsel i frakendelsestiden/uden førerret er IKKE medregnet pga. individuelle bøder afhængig af den sigtedes eventuelle tidligere straffe og indkomstforhold).
31 sager (brug af håndholdt mobiltelefon og kørsel frem mod rødt lys) vil tillige medføre påstand om et klip i kørekortet.

—————

Uro og uorden / bortvisning – Smedelundsgade, Holbæk

Kl. 09.46 fik politiet en henvendelse om en formentlig hjemløs mand, der havde taget ophold i en baggård, hvorfra man havde fjernet hans sovepose, fordi manden var uønsket på stedet. Manden var nu kommet retur og sparkede på skraldespandene. Samtidig med denne anmeldelse fik politiet en henvendelse fra en forretning på Dampmøllevej, som flere gange havde haft uønsket besøg af en hjemløs mand, som dog havde været stille og rolig, men uønsket på stedet.
Politiet kørte til Smedelundsgade, hvor politiet traf en 53-årig mand uden fast bopæl i Hillerød, som blev bortvist fra området sammen med de personlige effekter, som han havde efterladt i Smedelundsgade. Han blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adgang i baggården eller i butikken på Dampmøllevej.
Kl. 1257 måtte politiet en tur til Holbæk sygehus, hvor den 53-årige nu opholdt sig, men dog var uønsket, fordi han ikke havde noget reelt ærinde på stedet. Også herfra bortviste politiet den 53-årige ganske udramatisk.
Kl. 0802 fredag morgen havde den 53-årige igen indfundet sig på Holbæk sygehus ved hovedindgangen. Politiet fandt ham ikke ved hovedindgangen, men på en hospitalsafdeling på tredje sal, hvorfra han blev bortvist stille og roligt.

Færdselsuheld – Kalundborgvej, Tuse, Holbæk

Kl. 13.58 fik politiet via alarmcentralen melding om, at en bil havde påkørt en benzinstander på en tankstation, og der måske var udbrudt brand på stedet. Ved politiets ankomst til tankstationen F24 viste det sig heldigvis at være mindre alvorligt. Der var ikke ildebrand, men en bil havde påkørt og ødelagt en benzinstander. Det viste sig, at en 65-årig kvinde fra Asnæs under kørsel i sin personbil havde fået et ildebefindende og derfor påkørt benzinstanderen. En tekniker fra benzinselskabet blev straks tilkaldt til at foretage den nødvendige reparation, så der ikke var fare for andre bilister på stedet. Den 65-årige slap selv uskadt fra uheldet.

Våbenlovgivningen – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 15.37 rykkede politiet ud til Holbæk station, hvor toget fra Nykøbing Sj. ville ankomme kort efter. I toget befandt sig nogle mænd, som havde haft en intern uenighed, og der var mistanke om, at en af parterne var i besiddelse af ulovlige våben. På stationen fik politiet adgang til toget og fik kontakt til en 22-årig mand fra Svebølle, som blev fundet i besiddelse af en peberspray og en totenschlæger, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af våbenlovgivningen. Han blev derfor sigtet for den ulovlige besiddelse af disse to effekter, medens modparten i striden – en 25-årig mand fra Fårevejle St. – ikke blev sigtet for noget. Den 22-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 09.45 anholdt og sigtede politiet en 22-årig mand fra Ringsted for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Narkometertesten indikerede, at han var påvirket af hash under kørslen, så den 22-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev derefter løsladt.

Bortvisning af uønsket mand – Smedelundsgade, Holbæk

Kl. 13.32 fik politiet en henvendelse fra Holbæk sygehus om en mand, der havde opholdt sig i indgangspartiet og venteområdet siden kl. ca. 08.00, selv om manden ikke havde noget ærinde på stedet. Politiet kørte til venteområdet og bortviste en 53-årig mand uden fast bopæl i Hillerød. Han havde samlet ting sammen og afleveret dem i receptionen, hvilket var uønsket adfærd blandt gæster til sygehuset. Politiet bortviste manden fra stedet uden problemer og uden sigtelse for noget strafbart.
Kl. 23.06 fik politiet besøg af manden ved politistationen i Holbæk, idet han ønskede at indgive en anmeldelse. Efter en kort samtale med manden blev det klarlagt, at der på det foreliggende grundlag ikke var grund til at tro, at han havde været udsat for noget kriminelt. Manden forlod derefter politistationens område uden problemer.

Færdselsuheld – Valdemar Sejrsvej / Gl. Ringstedvej, Holbæk

Kl. 15.07 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet to trafikanter var stødt sammen i krydset og nu spærrede delvist for trafikken. Det viste sig, at en 78-årig mand fra Roskilde i en personbil var kørt ad Gl. Ringstedvej mod sydøst og ud i krydset for at svinge til venstre ad Valdemar Sejrsvej. Under denne manøvre blev han påkørt af en lastbil ført af en 24-årig mand fra Nykøbing Sj., som kørte ad Valdemar Sejrsvej mod sydvest. Bilerne blev i fornødent omfang flyttet ind til siden, så trafikken kunne passere. Politiet optog rapport om uheldet, idet den 78-årige i forbindelse med svingningen var kørt frem over en vigelinje og kunne mistænkes for at have tilsidesat sin vigepligt.

Færdselsuheld – Skovvejen / Bregningevej, Jyderup – Holbæk

KL. 00.27 rykkede politiet og redningspersonale ud til et færdselsuheld, idet en bil var forulykket ved rundkørslen Skovvejen – Bregningevej. På uheldsstedet befandt en personbil med udløste airbags sig i noget buskads på den nordlige side af rundkørslen. Ud af bilen blev en 54-årig mand fra Holbæk reddet ud og bragt til skadestuen i Holbæk til behandling for smerter i ryggen. Det viste sig, at han inden uheldet var kørt ad Skovvejen mod vest, da han i rundkørslen ramte en del af denne og mistede kontrollen over bilen, så den standsede i buskadset. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, der bevirkede, at den 54-årige blev indlagt på sygehuset til behandling for knoglebrud.

Brandlovgivningen – Brændholtvej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 07.43 var der udbrudt brand i et foderrum ved en svinegård med flere tusinde smågrise. Der var dog tale om en mindre brand, som brandvæsnet hurtigt fik slukket. Røg fra branden var dog via ventilationsanlæg kommet ind i grisestalden. Branden opstod, da en 55-årig mand fra Ugerløse anvendte en vinkelsliber, hvorfra gnister antændte noget savsmuld, der var drysset ud over en mindre mængde spildt dieselolie. Da politiet vurderede, at den 55-årige ikke havde udvist fornøden forsigtighed ved brugen af vinkelsliberen det pågældende sted, blev han sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivningen. Derfor kan den sigtede nu forvente at modtage en bøde som afgørelse på straffesagen. Hverken personer eller dyr led overlast ved branden.

Færdselsuheld – Kalundborgmotorvejen, Vipperød – Holbæk

Kl. 10.56 var en 45-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge forulykket i en personbil under kørsel ad motorvejen i østlig retning ved sammenfletningen med Holbækmotorvejen. Hun havde af ukendte årsager mistet kontrollen over bilen, som havde ramt et vejskilt og derefter var standset på selve motorvejen. Den kvindelige fører var sluppet uskadt fra uheldet, som medførte delvis afspærring af motorvejen frem til kl. ca. 1145 i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Varetægtsfængsling – Vold mod politiet – Nygade, Holbæk

Kl. 03.02 rykkede politiet ud til en restauration, hvor en gæst havde optrådt voldelig og skabt uro på stedet. Ifølge dørmændene havde han kastet et glas gennem lokalet, så det knustes mod væggen, ligesom han havde taget fat i en stol formentlig for at kaste den. Det var han dog blevet standset i af dørmændene, der overdrog manden til politiet. Der var tale om en 29-årig mand fra Lejre, som blev anholdt og sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. I forbindelse med politiets håndtering af den genstridige anholdte bed han pludselig en politibetjent i hånden, så sigtelsen også kom til at omfatte vold mod politiet. Den anholdte, der var kraftigt påvirket af spiritus, blev bragt til politistationen i Roskilde til afrusning, inden han blev afhørt til sagerne. Da han tidligere var blevet dømt for vold mod politiet, fremstillede anklagemyndigheden ham i et grundlovsforhør i løbet af lørdagen. Dommeren besluttede, at den 29-årige skulle varetægtsfængsles foreløbigt til den 10. marts 2020.

Indbrud i villa – Kærsangervej, Holbæk

Kl. 05.09 meddelte et alarmfirma, at en tyverialarm var gået i gang i en privat bolig, hvor overvågningen viste en fremmed person indenfor. Politiet kørte til stedet og kunne konstatere, at en rude var knust. Villaen blev omringet, indtil et familiemedlem kom til stedet med en nøgle. Inde i villaen fandt politiet en mand, der gemte sig på badeværelset. Der var tale om en 39-årig mand fra Holbæk, som blev anholdt og sigtet for indbruddet i villaen. Efter afhøring til sagen løslod politiet manden, der fortsat er sigtet og derfor vil høre nærmere fra politiet, når sagen mod ham skal afgøres. I det konkrete tilfælde fandt anklagemyndigheden ikke grundlag for fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Vold – Nygade, Holbæk

Kl. 01.29 fik politiet en anmeldelse om en voldsepisode på et værtshus, idet en kvinde var blevet overfaldet med slag. Offeret viste sig at være en 26-årig kvinde fra Tølløse, som var blevet slået flere gange i ansigtet, så hun faldt omkuld. Herefter fik hun adskillige spark i hovedet af en kvinde, der kunne mistænkes for volden. Den mistænkte blev anholdt kl. 01.44 og viste sig at være en 24-årig kvinde fra Mørkøv. Hun blev sigtet for vold og løsladt efter afhøring til sagen. De to kvinder havde tilfældigt mødt hinanden på værtshuset og var blevet uenige om bl.a. en privat handel, som de tidligere havde foretaget. Den sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen mod hende skal afgøres. Offeret slap med overfladiske skrammer som følge af overfaldet.

Sur mand smed sten gennem rude – Nygade, Holbæk

Kl. 13.22 fik politiet en henvendelse fra personalet i en restauration, idet en mand få minutter tidligere havde henvendt sig ved bardisken, hvor han havde slået en brosten ned i bordpladen. Samtidig havde han forlangt at få nogle penge for noget tøj, som han mente, at personalet tidligere havde stjålet fra ham. Personalet afslog dog at give manden penge, hvorefter han forlod stedet medbringende brostenen. Stenen kastede han efterfølgende gennem en rude ind til restaurationen med sådan en kraft, at en barstol væltede. Gæster, der havde siddet lige inden for vinduet, havde også været i nærliggende fare for at blive ramt af stenen eller glasskår fra vinduet. Politiet ledte efter manden, som blev truffet lidt senere i Smedelundsgade. Der var tale om en uligevægtig, 53-årig mand uden fast bopæl i Hillerød, som blev frihedsberøvet og sigtet for både afpresning og for at have forvoldt nærliggende fare for gæsterne på restaurationen. Efter afhøring til sagerne fik den 53-årige meddelt et forbud efter restaurationsloven mod at indfinde sig som gæst på stedet de næste to år, ligesom politiet transporterede den 53-årige til et sygehus til fornøden behandling. Han vil således på et senere tidspunkt høre nærmere fra politiet, når disse nye sager sammen med andre verserende sager om bl.a. truende adfærd på offentlige kontorer og hærværk er blevet færdigbehandlet.

Spirituskørsel – Holbækvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 0100 anholdt og sigtede politiet en 25-årig kvinde fra Fårevejle St. for spirituskørsel i en personbil. Hun blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

 

Indbrud i Perioden

Ahlgade, Holbæk (2 steder)
Strandmøllevej, Holbæk
Kærsangervej, Holbæk
Langårsen, Holmstrup, Jyderup
Helgogårdsvej, Kundby, Svinninge
Barnekow Parken, Tølløse
Skimmedevej, Ågerup, Vipperød

 

Foto: ABW