Her kan man se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet fra 10. december til 18. december 2018.

Bemærk, at det er de hændelser, som politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Mistænkelig adfærd – Sandbakkevej, Vipperød – Holbæk

Kl. 1544 kontaktede en skræmt kvinde politiet, fordi en person gik rundt og bankede højlydt på døre og vinduer. Hun turde ikke kigge ud ad vinduet for at se, hvad der foregik, og til sidst hørtes lyden af en rude, der blev knust. Politiet kørte til stedet med et par patruljer, som kort efter kunne berolige anmelderen med, at der ikke var tale om indbrudstyve. Et mandligt familiemedlem var blot kommet på uventet besøg og havde ikke kunnet få kontakt til familien, så han forsøgte til sidst at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse ved at banke på døre og vinduer. Da der således var tale om et legalt forhold, kørte politiet snarest fra stedet.

Færdselsuheld – Landevejen, Svinninge – Holbæk

Kl. 1842 rykkede politiet og ambulancepersonale ud til et færdselsuheld, hvor to bilister var involveret. Det viste sig, at en 23-årig kvinde fra Frederiksberg i en personbil kørte ad Landevejen mod vest. I samme retning, men bagefter, kørte en 20-årig mand fra Asnæs også i en personbil. Ud for Solbjerggård begyndte den 20-årige at foretage en overhaling af den 23-åriges bil, samtidig med at hun ville svinge til venstre ad sidevejen Solbjerggård. Hermed stødte bilisterne sammen, men ambulancepersonalet kunne efter en undersøgelse af parterne meddele, at begge var sluppet med diverse knubs ved uheldet. Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Undersøgelse af togtur – Holbæk – Nykøbing Sj. – Holbæk/Odsherred

Kl. 2000 fik politiet en henvendelse fra en kvindelig togpassager, der havde været udsat for en lidt anderledes oplevelse under togrejsen i tidsrummet kl. 1932-1949. Pludselig havde hun og øvrige passagerer i toget mærket et usædvanligt voldsomt bump, der bevirkede, at nogle af passagerne mistede balancen. Passagerne fik ifølge anmelderen besked via togets højttalersystem om, at årsagen var kørsel gennem et sporskifte med højere hastighed end sædvanligt. Politiet tog efterfølgende kontakt til den 42-årige, mandlige lokomotivfører, der blev testet ædru i en alkometertest. Politiet undersøger nu i samarbejde med Lokalbanen det nærmere hændelsesforløb for at få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar for hændelsen, idet bl.a. anmelderen oplyste at have slået sig i forbindelse med den lidt anderledes togrejse.

Spirituskørsel – Ringstedvej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 1409 fik politiet en anmeldelse fra en borger, der kørte bagved en bil, der slingrede meget. En patrulje blev sendt til stedet, og fik standset en personbil, der blev ført af en 32-årig mand fra Litauen. Den 32-årige var tydeligt spirituspåvirket, hvilket en alkometertest bekræftede. Han blev derfor anholdt og taget med til sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve. Den 32-årige blev senere afhørt med tolk, hvorefter han blev løsladt. Politiet beslaglagde den bil, som den litauiske mand havde kørt i. Det bliver gjort som sikkerhed for, at manden kan betale en bøde til afgørelse af sagen. Det er desuden muligt at beslaglægge en sigtets bil i sager, hvor politiet har en mistanke om, at promillens størrelse i sig selv giver anledning til at bilen kan konfiskeres ved sagens afgørelse. Den 32-årige vil blive tilsagt til at møde på politistationen, når resultatet af blodprøven kommer.

Olie på vejen – Kildegårdsvej/Have Borupvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 1523 anmeldte en borger, at der var en del olie på vejbanen i et vejkryds, der gjorde det usikkert for trafikken at passere. En patrulje blev sendt til stedet og konstaterede, at der på et område på ca. 15×15 meter var spildt olie på vejen. Politiet afspærrede derfor vejen og rekvirerede brandvæsnet til at komme til stedet med kattegrus, der blev hældt ud på oliespildet. Efter en times tid blev vejen genåbnet og trafikken kunne igen trygt køre igennem krydset. Politiet fandt ikke frem til årsagen til oliespildet.

Manddrab – Rolighedsstræde, Holbæk

Der henvises til udsendte pressemeddelelser.

Efterforskningen fortsætter for at få klarlagt detaljerne i sagen. Den dræbte skal obduceres, for at få klarlagt dødsårsagen. Politiet afventer herudover de tekniske undersøgelser af gerningsstedet. I grundlovsforhøret nægtede den 20-årige sig skyldig i sigtelsen, men kærede dog ikke rettens kendelse om, at han skal varetægtsfængslet frem til d. 8.januar 2018.

Lov og euforiserende stoffer og restaurationsloven – Jernbanevej, Holbæk

Kl. 2340 blev en 40-årig mand fra Gislinge visiteret, mens han opholdt sig på en beværtning, idet politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Politiet fandt 0,35 gram kokain i mandens lomme. Under visitationen optrådte han aggressivt over for patruljen, hvorfor han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. Han fik i anledning af sin optræden på stedet et forbud mod at opholde sig på restaurationen de næste 2 år. En ven til den anholdte, en 59-årig mand Mørkøv, forsøgte at forhindre politiets arbejde ved at trække i den ene af de betjente, der foretog anholdelsen af den 40-årige. Den 59-årige blev derfor kortvarigt anholdt og sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, idet hans optræden var egnet til at forstyrre den offentlige orden.

De to venner kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Cykeltyveri og uorden – Ladegårdsparken, Holbæk

Kl. 2038 fik politiet en anmeldelse fra en kvindelig beboer, der netop havde fået stjålet sin cykel, der holdt aflåst foran hendes opgang. En patrulje blev sendt til stedet, hvor de traf en spirituspåvirket 43-årig mand fra Søborg, som trak af sted med anmelderens låste cykel. Den 43-årige blev sigtet for cykeltyveriet, og kvinden fik sin cykel tilbage. Den 43-årige var desuden i besiddelse af et løbehjul, som han ikke kunne redegøre for hvem tilhørte. Politiet tog løbehjulet med, idet de fik mistanke om, at det også var stjålet, og skal nu forsøge at udfinde den rette ejermand.

Kl. 2304 blev politiet igen tilkaldt til adressen, da en mand optrådte utryghedsskabende ved at råbe og kaste med cykler. Det viste sig at det var den samme 43-årige mand, der skabte uro på stedet. Han blev anholdt og taget med til politistationen, så roen blev genoprettet. Den 43-årige blev løsladt mandag morgen, men kan forvente at høre nærmere fra politiet.

Færdselsuheld – Løvenborg Alle, Regstrup – Holbæk

Kl. 1753 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var kørt i grøften. Forud for uheldet, havde personbilen nær påkørt en hundelufter, der gik langs vejen iført gul vest og pandelampe. Hundelufteren, en 26-årig mand fra Regstrup, gik ad Løvenborg Alle, da en personbil kørte direkte imod ham, så han sprang ned i grøften og trak sin hund med, for at undgå at blive ramt. Føreren af bilen, en 20-årig mand fra Regtrup, stoppede op og truede hundelufteren, hvorefter han kørte videre i høj fart. Føreren af bilen mistede kort efter herredømmet over bilen, der kørte ned i en grøft, hvor den blev totalskadet. Føreren var uskadt efter uheldet, og gik fra uheldsstedet hen til en adresse, hvor hundelufterens familie boede. Her optrådte han udadreagerende og truende overfor flere personer på stedet. Ved politiets ankomst var den 20-årige blevet tilbageholdt på stedet. Politiet anholdt den 20-årige, der blev sigtet for spiritus/narkokørsel. Han blev desuden ud fra hundelufterens forklaring om, at den 20-årige havde forsøgt at påkøre hundelufteren forsætligt, sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for andres liv eller førlighed. Forud for kørslen mistænktes den 20-årige desuden for at have forøvet hærværk imod en ejendom, der tilhørte hundelufterens familie. Politiet tog den 20-årige med en blodprøveudtagelse samt afhøring og sagsbehandling af sagen. Politiet efterforsker nu sagen, for at få klarlagt hændelsesforløbet og motivet til handlingerne. Han vil i dag kl. 11.30 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med begæring om varetægtsfængsling

Grundlovsforhør – Tyveri fra telefonbutikker – Roskilde/Holbæk/Køge.

Politiet har i dag kl. 07.45 anholdt og sigtet en 29-årig mand fra Glostrup for tyveri af i alt 10 mobiltelefoner fra tre telebutikker i henholdsvis Roskilde, Holbæk og Køge. Tyverierne blev begået i november måned, og har en samlet værdi af ca. 65.000 kr. Forholdet blev begået i forening med en pt. ukendt medgerningsmand. Derudover er den 29-årige blevet sigtet for at have begået et butikstyveri i Roskilde d. 30. juli 2018, hvor der blev stjålet 7 højrebsfileter til en samlet værdi af ca. 2200 kr. Han vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde kl. 11.30 med henblik på varetægtsfængsling.

Våbenlovgivningen mv. – Jyderup – Holbæk

Kl. 1341 foretog Midt- og Vestsjællands Politi anholdelse af to mænd på 29 og 37 år fra lokalområdet på en adresse i Jyderup, hvor de begge opholdt sig. Den 29-årige var efterlyst af en anden sjællandsk politikreds som mistænkt i en sag om røveri, medens den 37-årige blev fundet i besiddelse af et rustent, men oversavet jagtgevær. Den 29-årige blev anbragt i et arresthus til videre foranstaltning for den efterlysende politikreds, medens Midt- og Vestsjællands Politi foretog sigtelse og afhøring af 37-årige vedr. den ulovlige våbenbesiddelse. Han blev løsladt efter endt sagsbehandling, idet grundlaget for en eventuel varetægtsfængsling ikke skønnedes at være til stede. Senere vil han blive indkaldt til et retsmøde, når sagen skal afgøres.

Røg fra elskab – Ringstedvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 1911 rykkede politiet og brandvæsnet ud til røgudvikling fra et elskab. Af ukendte årsager var det blevet så varmt i elskabet, at der var dannet røg. Strømmen blev derfor afbrudt i området. Politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af hændelsen, da der ikke var mistanke om noget strafbart.

Brand i bil – Kanalstræde, Holbæk

Kl. 1300 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en bil. Det viste sig, at en personbil tilhørende en 55-årig mand fra Hvalsø af ukendte årsager var brudt i brand i motorrummet. Bilen holdt med fronten tæt på en plankeværk, som også brød i brand som følge af branden i bilen. Personale fra et værksted på den modsatte side af plankeværket forsøgte at slukke ilden inden brandvæsnets ankomst. En varebil ved siden af den brændende bil fik også skader på lakken på grund af varmepåvirkningen. Politiet undersøger nu årsagen til brandens opståen nærmere. Ingen personer kom til skade ved branden.

Ihærdig tricktyv – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 1309 anmeldte en 64-årig kvinde fra Stensved, at hun kl. ca. 1100 havde fået stjålet sin pung efter indkøb i et supermarked. Tyven havde efterfølgende uberettiget hævet 16.100 kr. på kvindens bankkonto. Tyveriet var sket, da den 64-årige sad i sin bil efter afsluttet indkøb. En fremmed mand åbnede passagerdøren og stak overkroppen længere og længere ind i bilen, samtidig med at han forsøgte at aflede kvindens opmærksomhed med spørgsmål om nærmeste vej til hospitalet. Selv om den 64-årige efterhånden anede uråd og råbte op, lykkedes det alligevel manden at stjæle hendes pung med bl.a. dankortet fra bilens kabine. Da hun efterfølgende ville spærre dankortet ved henvendelse til banken, kunne bankpersonalet oplyse, at der allerede uberettiget var hævet 16.100 kr. fra hendes konto ved brug af dankortet. Politiet gennemså efterfølgende overvågningsvideoen fra supermarkedet, hvor den samme mand tydeligt aflurede PIN-koden på dankortet, som den 64-årige anvendte. Den mistænkte blev beskrevet som: A: Mand, Romansk af udseende, 40-45 år, 165-170 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Antydning af mørke skægstubbe. Noget af snoren fra hætten, eller lignende, var kraftigt orange. Talte engelsk med kraftig accent – beskrevet som østeuropæer. Iført: Jægergrøn jakke med pelskant. Intet om benklæder, sko eller anden påklædning, Medbragte: Kort, formodentlig med bustider. Politiet forsøger nu via overvågningsfotos at få identificeret den mistænkte.

Lokalpolitiet i Holbæk hører gerne fra personer, der måtte have bemærket den mistænkte enten i supermarkedet Rema 1000 eller på parkeringspladsen udenfor ved kvindens bil. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Politiet opfordrer – og især i denne travle tid også med julegaveindkøb mv. – brugere af betalingskort til at skjule indtastningen af PIN-koden. Et betalingskort er nemlig kun noget værd for en (trick)tyv, hvis PIN-koden er afluret. Stil dig tæt på betalingsterminalen eller dæk indtastningen med den frie hånd, så koden ikke kan aflures. Står du selv afventende i en betalingskø, kan du måske også hjælpe andre ved at holde øje med, om nogen er lidt for nysgerrige, når PIN-koden indtastes på betalingsterminalen.

Uro og uorden – Agervang, Holbæk

Kl. 1734 rykkede politiet ud til Agervang og øvrige veje i området, idet politiet havde fået anmeldelse om brug af fyrværkeri (kanonslag) i området. Tidligere på dagen skulle der også være blevet antændt kanonslag, men politiet fandt trods præventiv patruljering i området ikke nogen, der kunne drages til ansvar for ulovligt fyrværkeri.

Kl. ca. 2000 var der igen lidt uro i området, hvor en gruppe på 20-30 personer var set gå rundt. Disse personer skulle også havde affyret fyrværkeri og dermed virket utryghedsskabende i området. Politiet var igen massivt til stede med flere patruljer i ca. 1 time, men fandt ikke nogen, der kunne mistænkes eller sigtes for noget ulovligt.

Nøgen mand – Kasernevej, Holbæk

Kl. 0914 fik politiet en henvendelse fra lokale beboere om en nøgen mand, der gik rundt i området og råbte umotiveret. Det var ifølge en af anmelderne nu anden dag i træk, at manden færdedes i området uden tøj. Politiet fik i området kontakt til en 32-årig fra Holbæk, som blev kørt til skadestuen for behandling af en mindre læsion på den ene fod. En læge vurderede efterfølgende, at manden var uligevægtig, hvorfor det endte med, at den 32-årige blev indlagt på et psykiatrisk hospital til fornøden behandling. Politiet sigtede ham ikke for noget i anledning af hans adfærd.

Tyveri fra person-/varebiler – Tuse Byvej, Tuse, Holbæk

Kl. ca. 0225 klippede ukendte gerningsmænd hul i trådhegnet ved en autoforhandler, der havde en del biler af mærket Mercedes-Benz udstillet udendørs. Det viste sig efterfølgende, at der var begået indbrud i 34 person- / varebiler, der alle havde fået stjålet rattet og/eller airbags. Tyvene havde formentlig forladt område via hullet i trådhegnet med tyvekosterne.

Lokalpolitiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt i området ved autoforhandleren natten mellem fredag og lørdag. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Bortgået dame blev fundet af hundepatrulje – Holbækvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 0007 fik politiet en anmeldelse om, at en 87-årig kvinde fra Fredensborg havde været til dans på Merløse fritidshus. Hun skulle følges hjem med en ven, men kom ikke tilbage efter et toiletbesøg. Alle fra danseholdet havde været ude at lede efter hende uden held. En hundepatrulje blev sendt til stedet for at hjælpe med at finde kvinden. Hun blev fundet på en nærliggende villavej efter at have været væk i ca. 2 timer. Kvinden frøs men var ellers uskadt. Kvindens danseven sørgede for at få kvinden sikkert hjem.

Ordensbekendtgørelsen – Kanalstræde, Holbæk

Kl. 0125 anholdt politiet en 30-årig mand fra Roskilde, der i kraftig spirituspåvirket tilstand havde optrådt opfarende og givet anledning til uorden på en beværtning. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og blev taget med i detentionen, hvor han fik lov at sove til næste morgen. Han kan forvente at modtage en bøde fra politiet.

Indbrud i perioden
Tuse Byvej, Tuse, Holbæk
Søstrupvej, Holløse, Holbæk
Fenrisvej, Allerup, Holbæk
Ægirsvej, Allerup, Holbæk
Dragerupvej, Tjebberup, Holbæk
Stenhusvej, Holbæk
Borgmester N. E. Hansensvej, Holbæk
Strandmøllevej, Holbæk
Teglværksvej, Jyderup
Høedvej, Høed, Jyderup
Elmegården, Jyderup
Butterupvej, Butterup, Regstrup
Naurvej, Undløse, Tølløse
Søskrænten, Undløse, Tølløse
Holmevej, Vipperød