Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet Okt 08, 2018 til Okt 16, 2018.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Spirituskørsel – Kirkevej, Gislinge – Holbæk

Kl. 1135 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 65-årig mand fra Gislinge for spirituskørsel i en personbil, som han førte uden at anvende sikkerhedsselen. Den 65-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Strandvejen, Gislinge – Holbæk

Kl. 1148 fik politiet via alarm 112 melding om en personbil, der havde påkørt en parkeret bil og var standset i en have. Føreren var efterfølgende stukket af fra stedet. Politiet kørte til uheldsstedet med en hundepatrulje, som fandt føreren – en 43-årig mand fra Asnæs – med et mindre sår i ansigtet. Da han var spirituspåvirket, blev han anholdt som mistænkt for spirituskørsel i den forulykkede personbil. Den 43-årige var kørt ad Strandvejen mod syd og havde mistet herredømmet over bilen efter en overhaling af en anden bilist. Han snurrede rundt, påkørte en parkeret bil og havnede i en have. Da ejeren af haven og andre kom til stede, stak den 43-årige af, da de ville ringe til politiet i anledning af uheldet. Den 43-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve på sygehuset og afhøring til sagen. Ingen kom alvorligt til skade ved uheldet.

Tyveri fra biler – Dampmøllevej, Holbæk

Kl. 0257 fik politiet et par henvendelser om, at der var flere biler, som stod med knuste ruder på en parkeringsplads ved Dampmøllevej tæt på togstationen. Politiet kørte til stedet og kunne konstatere, at seks biler havde fået knust ruder, og at en syvende bil havde spor efter spark, så den havde fået en bule i førerdøren. Det var ikke muligt at konstatere, hvorvidt der var forøvet tyveri fra biler med de knuste ruder, eller om der var tale om hærværk. Ingen mistænkelige personer blev set i området.

Lokalpolitiet i Holbæk opfordrer bilejerne til at anmelde eventuelt tyveri fra bilerne – eller måske kun hærværk – til politiet. Anmeldelsen fra den forurettede/bilejeren kan ske via politiets hjemmeside www.politi.dk/midtvestsjaelland eller subsidiært ved at kontakte politiet på tlf. 114 med de fornødne oplysninger.

Færdselsuheld – Munkholmvej, Holbæk

Kl. 1208 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvor en cyklist og en bilist var impliceret. Det viste sig, at en 70-årig kvinde fra Holbæk kørte i en personbil ad Munkholmvej mod sydøst, da hun med sin højre side af fronten ramte ind i en cyklist. En 12-årig dreng fra Holbæk var på cykel kørt i samme retning på cykelstien, da han formentlig ville lave et venstresving og dermed kørte ind i siden på den 70-åriges bil. Cyklisten blev væltet omkuld og pådrog sig tilsyneladende overfladiske skrammer, så der blev ikke brug for den lægehelikopter, som også var blevet sendt til stedet. Parterne vil høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Bil med tyvekoster – Knudskovparken, Holbæk

Kl. 1535 standsede politiet en bil, hvori der var en 22-årig mand fra Holbæk og en 26-årig mand fra Svinninge. I bilen var tillige en del effekter, som ifølge politiets opfattelse kunne være tyvekoster. Begge mænd blev derfor anholdt som mistænkt for berigelseskriminalitet, men en ransagning på deres respektive bopæle frembragte ikke oplysninger om, hvorfra effekterne stammede. Den 22-årige blev derfor løsladt, medens den 26-årige den følgende dag blev fremstillet i grundlovsforhør som mistænkt for berigelseskriminalitet. Den 26-årige blev dog løsladt i forbindelse med grundlovsforhøret, da der ikke var grundlag for varetægtsfængsling. Politiet arbejder nu videre med at få klarlagt, hvorfra effekterne stammer og dermed, om der er tale om berigelseskriminalitet.

Spirituskørsel – Kirkevej, Svinninge – Holbæk

Kl. 1549 kørte en 55-årig mand fra Svinninge på en lille knallert ad Kirkevej mod vest. Under kørslen kørte han af ukendte årsager ind i hæk, men slap uskadt fra det uheld. Tililende personer holdt knallertkøreren tilbage, fordi de skønnede ham spirituspåvirket. Politiet foretog efterfølgende anholdelse af den 55-årige, der fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Han blev ud over spirituskørsel også sigtet for kørsel på knallerten trods frakendelse af retten hertil samt uden at medbringe forsikringspapirerne. Politiet beslaglagde knallerten med henblik på konfiskation på grund af gentagelse med hensyn til spirituskørsel og med baggrund i alkometertesten, der indikerede en høj promille. Han blev løsladt efter afhøring til sagen.

Hærværk – Ladegårdsparken, Holbæk

Kl. 2314 anmeldte en beboer i beboelsesejendommen, at nogen havde knust en rude i indgangsdøren. Politiet kørte til området med flere patruljer og kunne konstatere, at der var slålet et hul på ca. 15 cm i ruden, der i øvrigt var krakeleret. Efterforskning i sagen bragte politiet på sporet af en mistænkt, som politiet omkring midnat traf på Holbæk station. En 43-årig mand fra Søborg blev sigtet for hærværket, ligesom han blev sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen. Han var nemlig tillige i besiddelse af en billås, som politiet mistænkte ham for at kunne bruge som et slagvåben. Han vil senere høre fra politiet, når erstatningskravet for den ødelagte rude er opgjort.

Vold – Vestergade, Holbæk

Kl. 0253 var en 21-årig mand fra Holbæk blevet slået i ansigtet med en knytnæve af en anden mand ved et værtshus. Efterforskningen førte frem til en 37-årig, spirituspåvirket mand fra Brøndby Strand, som blev anholdt og sigtet for vold mod den 21-årige. Årsagen til striden var formentlig, at den 21-årige på værtshuset havde berørt en af kuglerne på billardbordet, hvilket den 37-årige var blevet sur over. Den sigtede blev dog løsladt efter afhøring til sagen, som han senere vil høre nærmere om, når sagen skal afgøres i retten.

Narkokørsel / kørsel uden førerret – Skovvejen, Bjergsted, Jyderup – Holbæk

Kl. 1620 anholdt og sigtede politiet en 24-årig mand fra Brørup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i forvejen ikke måtte føre, fordi han ikke havde nogen førerret. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af amfetamin under kørslen. Den 24-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve og afhøring til sagerne.

Narkokørsel – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 1810 anholdt og sigtede politiet en 18-årig mand fra Kalundborg for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Ved anholdelsen fandt politiet ham også i besiddelse af ca. tre gram skunk. Den 18-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og afhøring til de to sager.

Mobil politistation i Vang-kvarteret – Holbæk

Den mobile politistation – også kendt som tryghedsbussen – vil igen i dag fredag i tidsrummet kl. 1400 – 1800 være til stede ved fælleshuset i Vang-kvarteret i Holbæk. Ud over personale fra politiet vil også repræsentanter for det boligsociale team, SSP og klubben være til stede, således at borgere og beboere i området kan tale med repræsentanterne. Politiet vil gerne i dialog med borgerne / beboerne for at få oplysninger om, hvad der kunne give anledning til bekymring ved ophold og færden i området – også set i relation til den senere tids hændelser, som har været årsag til volds- og hærværkssager med grupperinger af uromagere involveret.

Den mobile politistation vil også i skolernes efterårsferie (uge 42) være til stede ved fælleshuset i Vang-kvarteret både mandag og fredag begge dage kl. 1400-1800.

————–

Våbenloven, Roskildevej v/Toftebanke, Vipperød, Holbæk

Kl. 1838 standsede politiet en varebil for at lave en rutinemæssig kontrol. Bilen blev ført af en 30-årig mand fra Hvidovre. I bilen blev fundet en lægtehammer tæt ved førersædet. Føreren havde ikke et anerkendelsesværdigt formål til at besidde hammeren. Det sammenholdt med hammerens placering gjorde, at politiet skønnede, at hammeren kunne tjene som slagvåben. Føreren blev derfor sigtet for overtrædelse af våbenloven, og politiet beslaglagde hammeren.

Spirituskørsel på knallert – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 1845 bemærkede en politipatrulje en mand, der kom gående slingende ud af et supermarked med favnen fuld af guldøl. Da han så patruljen, viste han politiet sin fremstrakte langfinger, hvorefter han satte sig op på en knallert og kørte fra stedet, før patruljen kunne nå at tilbageholde ham. Politiet kørte efter knallerten med udrykningssignalerne tændt. Føreren, der viste sig at være en 62-årig mand fra Holbæk, havde ikke umiddelbart til hensigt at standse. Efter at have kørt kort tid, kørte han dog fast i noget mudder, så knallerten sad fast. Politiet henvendte sig til føreren, der var tydeligt påvirket af spiritus. Han var udadreagerende overfor patruljen, der ved anholdelsen måtte lægge manden i håndjern. Han blev taget med til en blodprøveudtagelse. Ved afhøringen forklarede manden at han havde drukket utallige øl over hele dagen. Det viste sig, at manden ikke havde den l ovpligti ge forsikring på knallerten. Når resultatet af blodprøven foreligger, vil sagerne for overtrædelserne af færdselsloven bliver afgjort samlet.

Præventiv patruljering – Holbæk

Flere patruljer foretog i løbet af hele tirsdagen præventiv patruljering i hele Holbæk by med baggrund i de senestes dages hændelser i byen. Politiet fik talt med mange borgere i forsøget på at sat ord på det, der kunne give anledning til bekymring i de forskellige områder i Holbæk. I den forbindelse fik politiet tip, der førte til fund af slagvåben, der var gemt i det offentlige rum, ligesom politiet kl. 1745 sigtede en 31-årig mand for besiddelse af en nødhammer. Han blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, da politiet mistænkte ham for at ville nødhammeren som et slagvåben.

Om eftermiddagen i tidsrummet kl. 1400-1800 var politiet til stede i Vang-kvarteret ved fælleshuset med tryghedsbussen. Formålet var at tale med borgere og beboerne i området med baggrund i hændelserne i området. Ud over politiet var også repræsentanter for SSP og det boligsociale team til stede for at tale med be boerne om, hvad der kunne være bekymrende for dem. Tryghedsbussen vil også være til stede fredag d. 12/10-18 i samme tidsrum og med samme formål.

Midt- og Vestsjællands politi fortsætter indtil videre med den præventive og tryghedsskabende patruljering i Holbæk, således at borgerne vil opleve flere patruljer end normalt i byen.

Grov vold / anholdelse – Nykøbing Sj. / Holbæk

Se udsendt pressemeddelelse om anholdelse af 13 mænd som mistænkt for grov vold mod en 18-årig mand fra Nykøbing Sj. i nat kl. ca. 0050.

Flygtede fra færdselsuheld – Markedspladsen, Holbæk

Kl. 1344 fik politiet en anmeldelse om, at en personbil havde påkørt et træ og to parkerede biler. Efter påkørslen steg føreren ud af bilen og flygtede fra stedet til fods. Vidner kom med et godt signalement af føreren. På vej til stedet så politiet en ung mand, som de kendte fra lokalområdet tæt på uheldsstedet. Politiet lavede en undersøgelse af bilen, der havde forårsaget uheldet, for at finde frem til føreren. Her fandt politiet en taske, hvori der lå pung med et sygesikringskort tilhørende samme unge mand fra Jyderup. Han bare var 17 år, og havde derfor ikke kørekort. I tasken blev der desuden fundet 0,8 gram kokain. Den 17-årige vil blive sigtet for ikke at have opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med færdselsuheldet. Han kan desuden og vente at høre nærmere fra politiet omkring kokainen, og at han kørte uden kørekort.

Præventiv tilstedeværelse i Holbæk

Som opfølgning til hændelserne i weekenden, så var politiet i løbet af mandag eftermiddag og aften præventivt til stede, med flere patruljer end normalt i Holbæk. Mange beboere gav oplysninger til politiet om forsamlinger af personer flere forskellige steder i byen. Politiet har haft kontakt til mange personer, der er truffet i Vangkvarteret og Holbæk by generelt. I forhold til weekendens hændelser, så efterforskes sagerne forsat, og der er ingen anholdt ellers sigtet endnu. Patruljeringen mandagen var primært præventiv, og gav ikke anledning til yderligere indgriben fra politiets side. Politiet har et tæt samarbejde med boligselskabet og kommunen omkring situationen i Holbæk.

Tirsdag eftermiddag kl. 14-18 vil politiets tryghedsbus være til stede i Vangkvarteret ved fælleshuset, hvor borgerne kan få en dialogmed politiet, SSP og kommunens boligsocialteam. Formålet er at møde borgerne i øjenhøjde og få drøftet de ting, der for beboerne kan give anledning til bekymring. Tryghedsbussen vil også på fredag være til stede i samme tidsrum og på samme sted.

Færdselsuheld – Munkholmvej, Holbæk

Kl. 1656 blev politiet sendt til et færdselsuheld på et alarm 112 opkald. En 10-årig dreng på cykel var blevet påkørt af en personbil, men var ikke kommet alvorligt til skade. Han havde at uvisse årsager pludseligt drejet ind foran personbilen, der ikke havde kunne nå at undvige. Personbilen blev ført af en 60-årig kvinde fra Holbæk. Drengen slap fra uheldet med knubs og ingen andre kom til skade.

Uro og uorden – Østerstræde, Holbæk

Kl. 2040 modtog politiet flere anmeldelser om uro og uorden i Østerstræde, hvor der var flere personer til stede, ligesom der blev kastet med kanonslag. Politiet kørte til området med flere patruljer, som efterfølgende kunne konstatere, at der igen var ro i gaden. Ud fra vidneoplysninger var urostifterne muligt personer af anden etnisk oprindelse end dansk, som også havde kastet kanonslag. Kort efter fik politiet også oplysninger om, at der i midtbyen var to grupper af forskellig etnisk oprindelse, som havde jagtet hinanden med bl.a. slagvåben. Oplysningerne bevirkede, at politiet var massivt til stede i området ved Østerstræde og i Holbæk by generelt i de næste timer. Politiet fandt ikke nogen, der kunne mistænkes for noget ved de to hændelser eller i forbindelse med hærværk mod en bil i nærheden af Østerstræde. Sagerne undersøges yderligere i et forsøg på at finde frem til årsagen til uroe n i Holb æk fredag aften.

Færdselsuheld, Ringstedvej, Ugerløse, Holbæk

Kl. 1418 blev politiet via alarm 112 sendt til et færdselsuheld imellem en motorcyklist og en personbil. Motorcyklisten, en 22-årig mand fra Frederikssund kørte ad Ringstedvej mod nord, mens personbilen, der blev ført af en 65-årig mand skulle foretage venstresving mod vest af Sasserupvej. Motorcyklisten påkørte personbilen på venstre side og mistede herredømmet over motorcyklen, der kørte ca. 100 meter ud på en mark. Der blev tilkaldt en bilinspektør, for at lave en undersøgelse af uheldsstedet. Motorcyklisten pådrog sig flere brud på kroppen, og blev hentet i lægehelikopter. Ringstedvej blev brugt som landingsbane for helikopteren, og var derfor kortvarigt spærret af. Den 22-årige er forsat indlagt på sygehuset, men er uden for livsfare.Bilisten kom ikke til skade ved uheldet.

Overfald med økse – Havevang, Holbæk

Kl. 1747 blev politiet alarmeret via 112, om at en gruppe mørkklædte mænd overfaldt en gruppe yngre mænd ved et busstoppested med slag og stikvåben. De tre forurettede er alle 17-18 år og kommer fra Holbæk. En 18-årig mand kom værst til skade. Han blev kvæstet i hovedet og på hænderne, men skaderne var ikke alvorlige. De øvrige tilskadekomne fik mindre skrammer. Efter overfaldet flygtede mændene fra stedet i flere biler. Politiet var massivt til stede ved vangkvarteret, hvor gerningsstedet blev undersøgt og der blev afhørt vidner. Politiet efterforsker forsat sagen, og kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad baggrunden for overfaldet er.

Politiet vil gerne høre fra borgere, der har overværet overfaldet eller som har oplysninger i sagen. Kontakt politiet via telefon 114.

Hærværk på tatovørforretning – Studiestræde, Holbæk

Kl. 1849 blev politiet sendt til hærværk mod en tatovørbutik, hvor fire ukendte gerningsmænd knuste ruderne til facaden og flygtede fra stedet. Politiet har signalementet på tre af de fire personer:

A: : Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 18-25 år, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Iført: Sort tørklæde omkring næse og mund, sort trøje, sorte bukser og hvide kondisko, Bevæbning: aflang genstand.

B: Mand, 18-25 år, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Iført: Jakke med hætte. Jakken var i brunlige nuancer/camouflagefarver med sorte ærmer og sorte lommer. Mørke bukser og sorte kondisko med hvid sål, Bevæbning: Aflang genstand

C: Mand, Kropsbygning: Spinkel, Hudfarve: Hvid, Iført: Sort hættetrøje, mørke bukser og sorte kondisko, Bevæbning: aflang genstand.

Politiet søger vidner til episoden ved tatovørbutikken, og hører gerne fra borgere der har set episoden eller personer, der svarer til signalementet. Kontakt politiet via telefon 114.

Brugsstjålet personbil – Holbæk Have, Holbæk

Kl. 1900 standsede politiet en personbil ejet af et udlejningsfirma. Bilen var efterlyst idet den var meldt stjålet d. 29. september 2018, da den ikke blev leveret tilbage efter udlejning. I bilen blev truffet 6 personer, fire yngre mænd og to drenge på 13 og 14 år, alle fra Holbæk. Føreren af bilen forklarede, at han havde lånt den af en ven. Bilen blev sikret, så den kunne udleveres til ejeren. Politiet undersøger nu omstændighederne omkring, hvordan de antrufne personer var kommet i besiddelse af bilen.

Indbrud i perioden
Kirkevej, Gislinge Lillevang, Holbæk Tuse Byvej, Tuse, Holbæk Kløvermarksvej, Holbæk Holbækvej, Roskilde Bygaden, Kundby, Svinninge Egegårdsvej, Svinninge, Nørre Asmindrup Bygvænget, Svinninge Villavej, Tølløse