Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 1-12. juni 2018.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Landevejen, Gislinge – Holbæk

Kl. 0746 var det sket et sammenstød mellem en personbil og en minibus, der transporterede nogle børn på vej til skole. Kort forinden havde en 37-årig mand fra Svinninge i en personbil holdt bag minibussen for rødt i lyskrydset Landevejen-Adelers Alle. Efter grønt kørte begge parter videre ad Landevejen i retning mod Holbæk, da den 52-årige mand fra Hvalsø, som var fører af minibussen, nedsatte hastighed og trak ud mod højre. Dette opdagede den 37-årige for sent, så han strejfede minibussen på dennes venstre bageste hjørne. I minibussen var 7 børn i alderen 7-12 år, og en af dem klagede over smerter i nakke og bryst formentlig fra sikkerhedsselen. Han blev tilset af personale fra den tilkaldte ambulance, men var uskadt. Begge førere slap også uskadte fra uheldet, hvor der kun skete mindre materiel skade.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 1916 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld, hvor en knallert var impliceret. Det viste sig, at en 58-årig mand fra Nykøbing Sj. under kørsel på en 30-knallert ad Kalundborgvej mod vest havde påkørt kantstenen, så han væltede. Han slap fra uheldet uden at komme til skade, men blev dog kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve, da politiet konstaterede ham påvirket af alkohol i forbindelse med en alkometertest. Den 58-årige vil derfor høre nærmere fra politiet i anledning af uheldet, hvor der ikke var andre trafikanter involveret. Han havde under kørslen fulgtes med en 57-årig kvinde fra Nykøbing Sj., som også kørte på en 30-knallert. Hende traf politiet også på uheldsstedet, og da hun også var påvirket af spiritus, blev hun også sigtet for spirituskørsel på knallerten. Begge kan forvente at høre nærmere fra politiet, når deres blodprøver er blevet analyseret for alkohol.

Uro – Holbæk

Kl. 2029 var politiet en tur på Borgmestergårdsvej ved Stadionhallen, hvor flere personer var oppe at slås. Ingen blev anholdt og ingen sigtet for noget. Der faldt ro over gemytterne igen.

Narkopåvirket bilist – Holbæk

Kl. 0035 anholdt politiet en 21-årig mand fra Store-Merløse, der blev standset i Smedelundsgade. Han var påvirket af narkotika og fik derfor udtaget en blodprøve.

Genopblussen på brandtomt – Birkevænget, Holbæk

Kl. 1722 rykkede brandvæsnet og politiet ud til brandtomten ved Holbæk sygehus, efter der igen var ca. 1 meter høje flammer på stedet. Brandvæsnet fik hurtigt slukket ilden, der havde fået fat i brændbart materiale i form af tøj. Efterfølgende indsatte brandvæsnet en brandvagt på stedet for at holde øje med området.

Politiet kan supplerende oplyse, at politiet har standset efterforskningen i brandsagen, hvor det ud fra vidneforklaringer er fastlagt, hvordan branden startede i/ved en tørretumbler i sygehusets vaskeri. Da der således ikke er formodning om et strafbart forhold, har politiet standset sine undersøgelser i sagen, der således alene vil være et forsikringsmæssigt anliggende omkring erstatning og/eller genetablering af de brændte bygninger og inventaret.

Mistænkelig kørsel – Ahlgade, Holbæk

Kl. 1345 kontaktede en 28-årig mand fra Holbæk politiet, fordi han havde taget bilnøglerne fra en kvindelig bilist, der havde kørt mod færdselsretningen og op på fortovet. Politiet fik kontakt med en 61-årig kvinde fra Regstrup, som havde fået et ildebefindende under kørslen, hvilket var årsag til den bemærkelsesværdige kørsel. Hun blev tilset af personale fra en tilkaldt ambulance, men ønskede ikke at blive kontrolleret på en skadestuen. Kvindens familie blev underrettet om hendes tilstand, da politiet ikke vurderede hende egnet til fortsat kørsel i bilen. Politiet vil nu baggrund i hendes personlige tilstand indberette hændelsen til kørekortmyndighederne, således at der kan ske en lægelig vurdering af, hvorvidt hun fortsat opfylder betingelserne for besiddelse af et kørekort.

Brandundersøgelse – Birkevænget, Holbæk

Kl. 2339 fik politiet via personalet i vaskeriet på Holbæk sygehus et alarmopkald om, at der var udbrudt brand på stedet. Personalet i evakueret havde evakueret sig selv og kunne oplyse politiet og brandvæsnet om, at branden var startet ved en af tørretumblerne i vaskeriet. Branden havde godt fat i vaskeribygningen og brød hurtigt gennem taget, ligesom branden bredte sig til en nærliggende kontor-/administrationsbygning. Det lokale brandvæsnet fik på grund af brandens omfang assistance fra andre brandvæsner/myndigheder til brandslukningen, så man kunne undgå, at selve branden bredte sig f.eks. til selve sygehuset med ca. 300 indlagte patienter. Branden udviklede en del røg, som drev væk fra sygehusområdet. Politiet afspærrede området, og skadestuen blev “lukket” kl. ca. 0130 for modtagelse af patienter, der via Region Sjælland blev visiteret til hhv. Køge og Slagelse skadestuer. Naturgasfors yningen til sygehuset blev også afbrudt. Kl. ca. 0300 havde brandmyndighederne bekæmpet branden så meget, at man overgik til efterslukning. Politiet ophævende derfor afspærringen af området. Under branden var politiet og brandvæsnet løbende i dialog med ledelsen på sygehuset for at vurdere, om en evakuering kunne blive nødvendig. Det viste sig heldigvis ikke nødvendigt, og ingen – hverken vaskeripersonale, brandpersonale, sygehuspersonale eller patienter – er meldt tilskadekommen som følge af den voldsomme brand med store materielle ødelæggelser til følge. Når brandvæsnet har afsluttet sin efterslukning, skal politiet undersøge området ved vaskeriet nærmere ud fra formodningen om, at branden er startet i en af vaskeriets fem tørretumblere, samt ikke mindst årsagen til brandens opståen.

Kørsel uden førerret – Roskildevej, Holbæk

Kl. 1649 standsede politiet en personbil, der blev ført af en 21-årig mand uden fast bopæl i København. Kort forinden havde politiet modtaget en anmeldelse om, at bilen var kørt med høj hastighed ad Holbækmotorvejen mod vest, hvorfor politiet forsøgte at finde bilen og tilfældig fik øje på den på Roskildevej i Holbæk. Føreren kunne ikke fremvise noget kørekort og erkendte straks, at han ikke havde nogen førerret. Han blev derfor sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Spirituskørsel – Ringstedvej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 2041 fik politiet en anmeldelse fra en bilist, der fulgte efter en anden bilist, fordi denne slingrede meget og kørte usikkert. Til sidst kørte bilisten ind på en p-plads ved et supermarked, hvor bilisten ikke kunne parkere korrekt i p-båsene, ligesom den mandlige førers gang væk fra bilen var usikker. Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en spirituspåvirket, 59-årige mand fra Litauen, der blev sigtet og anholdt for spirituskørsel i en personbil. Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol løslod politiet den 59-årige, som dog kan forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret, og sagen skal afgøres.

Efterlyst ung mand i toget – Holbæk

Kl. 0122 anmodede DSB om assistance til kontrol af en mandlig rejsende, som havde svært ved at finde ud af sine personlige oplysninger, da han blev kontrolleret i toget fra Lejre mod Holbæk. På Holbæk station fik politiet kontakt med en 16-årig ung mand, der som asylansøger var efterlyst som forsvundet af Nordsjællands Politi. Han blev herefter anbragt på en institution for unge, uledsagede asylansøgere i Holbæk-området jf. aftale med Nordsjællands Politi.

Færdselsuheld – Skovvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 1602 kørte en 22-årig mand fra Snertinge i en personbil ad Amtsvejen mod syd og ud i det lysregulerede kryds for at krydse Skovvejen. Under passagen blev han ramt af en personbil ført af en 22-årig kvinde fra Jyderup, der kørte ad Skovvejen mod vest. Ved uheldet blev en af lyssignalstanderne i krydset ødelagt. En 24-årig kvindelig passager i den 22-åriges bil, der væltede rundt på taget, blev indlagt til observation for hjernerystelse. Politiet har optaget rapport om uheldet, idet der var modstridende forklaringer om, hvorvidt lyssignalet inden uheldet var aktivt eller ej.

Spirituskørsel – bil beslaglagt – Skovlyvej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 2236 anholdt og sigtede politiet en 28-årig mand fra Litauen for spirituskørsel i en personbil. En anmelder havde fået standset ham, efter at han på Skovlyvej var kørt i den forkerte side af vejen. Den 28-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve, men politiet beslaglagde hans personbil, fordi hans promille i blodprøven forventes at ville overstige 2,00. Han vil høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Færdselsuheld – Landevejen, Sandby, Svinninge – Holbæk

Kl. 1656 skete et færdselsuheld, hvor en overhalende bil var stødt sammen med en venstresvingende bil. Det viste sig, at ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, der skete, da den forreste bilist i en længere bilkø ville foretage et venstresving. Den venstresvingende var en 33-årig mand fra Svinninge, der under svingningen efter kørsel i østlig retning blev ramt på venstre forskærm af en bagfra kommende personbil ført af en 27-årig mand fra Svinninge. Ifølge vidner i bilkøen foretog den 27-årige overhaling af bilisterne bag den 33-årige i forbindelse med hans venstresving. Den 27-årige mistede herredømmet over sin bil og påkørte efterfølgende et hegn og et stengærde, inden bilen standsede. Politiet har optaget rapport for at få afklaret de nærmere omstændigheder i uheldet.

Butikstyveri – Stenhusvej, Holbæk

Kl. 1247 havde personalet i Bauhaus tilbageholdt en mand, som kort forinden var gået gennem kasserne med varer gemt i en sportstaske. Da han ikke betalte for varerne, gik varealarmerne i gang, hvorefter han flygtede ud til en ventende, hvid varebil, men blev tilbageholdt af personalet, da han skulle til at stige ind i køretøjet. Politiet fik på stedet kontakt til en 48-årig mand fra Litauen, som blev anholdt og sigtet for butikstyveri af varer til en samlet værdi af 1200 kr. I hans sportstaske fandt politiet 19 wunderbaum og to par bukser, som han havde stjålet. Den hvide varebil med to personer i var forsvundet fra området. Litaueren blev løsladt efter endt sagsbehandling og fik sagen afgjort straks med en bøde.

Fremstilling i grundlovsforhør – Holbæk, sag fra Hørve, Odsherred.

En 30-årig mand fra Hørve blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for trusler mod politiet. Han blev fængslet til 260618.

Indbrud i perioden
Rebslagervej, Holbæk Thorsvej, Allerup, Holbæk Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk Smedelundsgade, Holbæk Peder Billesvej, Holbæk Bygvænget, Tuse, Holbæk Springstrup, Holbæk Dampmøllevej, Holbæk Blåbærvej, Hørby, Holbæk Tobjergvej, Uglerup, Holbæk Kløvermarksvej, Holbæk Labæk, Holbæk Lillevang, Holbæk Elmegården, Jyderup Jernbanevej, Jyderup Hallebyorevej, Jyderup Emmabodavej, Jyderup Mørkøv Kirkeby, Mørkøv Stenlillevej, Ugerløse Hejrevej, Ugerløse