Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2015-09-21 til 2015-09-29.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at fortælle offentligheden om. Ikke-anmeldte eller af politiet ignorerede hændelser omtales ikke i det følgende.

Brand – Holbæk
2015-09-29 – Kl. 2128 kørte politi og brandvæsen til XL-Byg, Spånnebæk, hvorfra blev anmeldt om brand. Det viste sig, at der var tale om røgudvikling fra en skraldepose. Der skete ingen skade på bygning eller andet.

Brand – Kvanløse, Holbæk
2015-09-29 – Kl. 1835 blev anmeldt om brand på Ringstedvej i et opholdssted. Det viste sig, at der var tale om en mindre brand, der hurtigt blev slukket af brandvæsenet. Et værelse raseret på stedet.

Foldboldkamp Holbæk – Brøndby – Holbæk
2015-09-24 – Pokalkampen mellem fodboldklubber i Holbæk og Brøndby gav kun politiet anledning til at skrive et par sager.
Kl. ca. 1915 fandt vagter ved stadion en 17-årig ung mand fra Ringsted i besiddelse af et romerlys og en røgbombe. Effekterne blev overgivet til politiet, der sigtede ham for overtrædelse af fyrværkeriloven. Hans forældre er efterfølgende blevet underrettet om sagen, som forventes afgjort med en bøde til den 17-årige.
Kl. 2309 bemærkede politiets dialogbetjente en mand, der råbte og skreg og i det hele taget virkede ophidset. Den højrøstede var en 19-årig mand fra København NV, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han kan forvente at modtage et bøde for sin opførsel efter kampen.

Ild i papcontainer – Hovedgaden, Ugerløse – Holbæk
2015-09-22 – Kl. 1406 rykkede politiet til nærmere undersøgelse af en mindre brand i en papcontainer i et skur på Elverdamsskolen. Branden i pappet var blevet opdaget af nogle håndværkere, som hurtigt fik branden slukket, så der næsten ikke skete nogen skade. Tæt ved pap-container blev der fundet en lighter, som formodes anvendt til at sætte ild til pappet. Under efterforskning af sagen fremkom der oplysninger om, at en 9-årig pige fra Tølløse kunne mistænkes for at have sat ild til pappet. Pigens værge er underrettet om mistanken, og politiet undersøger nu sagen nærmere.

Mistænkeligt forhold – Bygaden, Store-Merløse – Holbæk
2015-09-25 – Kl. 1012 anmeldte en opmærksom borger, at tre mænd med anden etnisk oprindelse end dansk kiggede ind ad nogle vinduer i en bygning og kørte kort efter fra stedet i en bil i høj fart. De kom dog tilbage og talte med en kvinde, hvorefter de kørte fra stedet igen. Politiet kørte til området og fik på Hvalsøvej, Hvalsø, kontakt med bilen, hvor der var tre mænd på 22, 25 og 29 år fra Hvalsø. Den 29-årige var eftersøgt af politiet til forkyndelse af indkaldelse til fogedretten. Den 25-årige var også eftersøgt af politiet, idet han skulle gen-indlogeres i flygtningecenter Sandholm. Den 22-årige fører af bilen havde blot medbragt de to andre, da han skulle kigge på nyt lejemål i Store-Merløse. Politiet sørgede afslutningsvist for, at den 29-årige blev gen-indlogeret i Sandholmlejren.

Målrettet cykel- og knallertkontrol – Jernbaneplads, Holbæk
2015-09-22 – I tidsrummet kl. ca. 1945-2035 foretog et par patruljer en målrettet kontrol af cyklisters og knallertkøreres adfærd i trafikken som led i den landsdækkende kampagne i denne uge. Ved indsatsen konstaterede politiet kun en enkelt overtrædelse af færdselsloven.
Politiet kan oplyse, at kontrollen fortsætter andre steder i politikredsen i denne uge som led i den landsdækkende kampagne i denne uge.

Narkobilist forsøgte at snyde politiet – Valdemar Sejrsvej, Holbæk
2015-09-24 – Kl. 1915 standsede politiet en personbil, hvor føreren var påvirket af narkotika under kørslen. Politiet anholdt derfor føreren og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Under sagsbehandlingen fandt politiet ud af, at føreren faktisk havde opgivet generalia på sin bror for selv at slippe for straf for bl.a. narkokørsel. Føreren var reelt en 20-årig mand fra Frederiksberg, som heller ikke havde erhvervet sig et kørekort. Sigtelserne mod den 20-årige kom derfor til at omfatte narko-kørsel, kørsel uden førerret samt overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at udgive sig for en anden person i den hensigt at slippe for straffen selv. Den 20-årige kan derfor forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når sagen skal afgøres.

Narkobilist/kørsel i frakendelsestiden – Agervang, Holbæk
2015-09-24 – Kl. 2110 anholdt og sigtede politiet en 35-årig mand fra Holbæk for kørsel i narkotika-påvirket tilstand i en personbil. Han havde heller ikke noget kørekort at fremvise til politiet, idet han i forvejen var frakendt dette. Den 35-årige forsøgte at løbe fra politiet, men blev dog indhentet, så en blodprøve kunne udtages til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil således høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Spirituskørsel – bil beslaglagt – Skovvejen, Jyderup – Holbæk
2015-09-28 – Kl. 1514 anholdt og sigtede politiet en 48-årig mand fra Tølløse for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Politiet beslaglagde mandens bil, idet analysen af hans blodprøve forventes at vise en alkoholpromille over 2,00. Derfor har politiet hjemmel til at beslaglægge bilen, uanset om den 48-årige tidligere er straffet for spirituskørsel eller ej.

Ulovlig knallert – Landevejen, Gislinge – Odsherred
2015-09-25 – Kl. 1200 bemærkede færdselspolitiet en knallert, der umiddelbart så ud til at køre hurtigere end tilladt. Ved en nærmere kontrol på et rullefelt kunne politiet måle knallertens hastighed til 55 km/t mod de højst tilladte 30 km/t for en lille knallert. Føreren – en 17-årig ung mand fra Svinninge – blev derfor sigtet for konstruktive ændringer af knallerten og kan ud over en bøde forvente at få en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert.

Utilfreds borger – Ringstedvej, Kvanløse, Holbæk
2015-09-22 – Kl. 1330 sigtede politiet en 17-årig ung mand fra Holbæk for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Da politiets patruljevogn passerede ham kort forinden, havde han vist sin utilfredshed ganske tydeligt, idet han med strittende langfinger på begge hænder pegede mod politiet, medens andre trafikanter også passerede forbi. Den sigtede kan derfor i nærmeste fremtid forvente at modtage en bøde for sin adfærd over for politiets.

Indbrud i perioden
Ewalds Have, Holbæk
Hovedgaden, Regstrup
Nybyvej , Tølløse