Kommunalbestyrelsen har vedtaget en procesplan for udvikling af skoler og dagtilbud. Planen, som var lagt frem af et enigt udvalg, skal give et solidt grundlag for beslutninger om de fremtidige rammer og indsatser, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

I procesplanen indgår en evaluering af strukturen med de fire skole- og dagtilbudsområder samt en belysning af de bygningsmæssige og økonomiske rammer for dagtilbud og skoler. Derudover bliver der sat fokus på, hvilke indsatser der fremover bedst kan styrke børnenes læring og trivsel.

Udvalget for Børn og Skole står i spidsen for processen, der indeholder både kortlægning og analyse og ikke mindst bred og inddragende dialog.

”Allerede i går tog vi hul på det konkrete samarbejde, der skal føre os frem til fælles mål og visioner for hele børneområdet. Udvalget havde det første dialogmøde med bestyrelsen i dagtilbudsområde Skovvejen, hvor der blev taget rigtig godt imod vores initiativ. Hele udvalget glæder sig til flere gode snakke og til at dykke mere ned i, hvad børn, forældre og medarbejdere oplever i hverdagen. Hvis vi samarbejder på tværs og går konstruktivt til opgaven, er jeg sikker på, at vi virkelig kan løfte kvaliteten på området i fællesskab”, siger udvalgsformand Sine Agerholm.

Frem til årsskiftet bliver flere forældre, elever og medarbejdere samt øvrige fagpersoner, samarbejdspartnere og lokalområder også inddraget i arbejdet med at udvikle området. Blandt andet bliver alle forældre- og skolebestyrelser inviteret til dialog med udvalget, og alle medarbejdere på området får mulighed for at bidrage med blandt andet deres syn på strukturspørgsmål via kommunens APV- (arbejdspladsvurdering) og trivselsmåling.

Et stærkere børneområde
På baggrund af denne proces tager kommunalbestyrelsen efterfølgende stilling til, om der skal ændres ved rammer eller indsatser på børneområdet. En beslutning, der ifølge borgmesteren bliver mere kvalificeret efter udvalgets proces:

”Vi er fast besluttede på at styrke kvaliteten af både dagtilbud og skoler. Det skal ske på baggrund af reelle fakta, og derfor glæder det mig, at Udvalget for Børn og Skole har lagt en ambitiøs plan for, hvordan vi når frem til et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Når alle væsentligste forhold på området er belyst, kan vi træffe de beslutninger, der gavner børnene mest ”, forklarer Christina Krzyrosiak Hansen.

Børnenes læring og trivsel er også helt afgørende for udvalgsformand Sine Agerholm:
”Selvom vi ønsker at løfte området, er vi også nødt til at forholde os til kommunens økonomiske situation. Vi kan ikke sætte alt i gang med det samme, og derfor er det afgørende, at vi bliver helt skarpe på at prioritere de tiltag, der har størst betydning for børnenes trivsel og udvikling”, forklarer hun.

Klar ved årsskiftet
Analysen af både struktur, bygninger, økonomi og indsatser er færdig ved årsskiftet. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan tage stilling til ændringer og nye tiltag i starten af 2019, og at alle eventuelle ændringer – også af skolestrukturen – kan træde i kraft senest i august 2020.

Som en del af processen udvikler Fagcenter for Læring og Trivsel et styringsredskab, som løbende kan give et indblik i udviklingen på området og derved bruges til at følge op på, om de fælles mål og resultater bliver opnået.