Mange bruger Knudskoven i den vestlige del af Holbæk, og nu vil Holbæk Kommune skabe endnu flere muligheder. For at alle fortsat kan nyde godt at skoven, arbejdes der også med fælles spilleregler og forskellige zoner og spor, der tager højde for dyre- og naturliv. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

I dag anvendes Knudskoven bland andet til gåture, cykling, ridning, løb og hundeluftning. Blandt andre orienteringsløbere og mountainbikere har dog et ønske om bedre at kunne bruge skoven.

emrah
Emrah Tuncer

”Allerede i dag er der mange, der bruger skoven, men det sker, at de forskellige aktiviteter kolliderer med hinanden. Vi arbejder altså på at skabe nye muligheder, men også på at skille aktiviteterne ad, så de ikke generer hinanden og skaber farlige situationer på stierne”, forklarer formand for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” Emrah Tuncer.

Nogle af de muligheder, der er i spil, er et fast spor til mountainbikere og nogle faste poster til orienteringsløb. Elementer, der på sigt kan tænkes sammen med mulighederne omkring den nye sportsby. Derudover kigger man på fælles spilleregler for færdsel i skoven og på muligheden for infotavler, der orienterer om eventuelle løb eller andre aktiviteter i skoven.

Beskyttelse og benyttelse
Selvom man ønsker at skabe bedre muligheder for at benytte skoven, er Holbæk Kommune meget optaget af, hvor meget aktivitet skoven og dyrene kan tåle. Derfor har fagfolk allerede undersøgt og vurderet området.

”En mulig løsning kunne være at lave stillezoner uden færdsel, der hvor dyrene trives bedst. Fx hvor der er meget underskov, så de kan gemme sig og få fred og ro”, forklarer John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

”Intet er dog besluttet endnu. Først vil vi høre, hvilke ønsker naboer og andre brugere har til skoven. Derigennem håber vi at kunne finde en løsning, der tilgodeser dem, men i høj grad også skoven og skovens dyr”, fortæller han.

Borgermøde
Den 12. maj holder Holbæk Kommune borgermøde om netop Knudskoven. Her er alle interesserede velkomne til at høre mere om mulighederne for den fremtidige brug af skoven. Mødet starter kl. 17.00 på parkeringspladsen ved Naturskolen.