Pinki Karin Yvonne Jensen er en 57-årig førtidspensionist og Youtuber fra Knabstrup, som opstiller som løsgænger til folketinget.

Foto: Pinki

Pinkis vigtigste mærkesag er afskaffelse af den gensidig-forsørgerpligt, da det stadig gælder pensionister.

Andre mærkesager:
– gratis nødvendig tandlæge
– bedre normering i daginstitutioner og plejesektoren.
– bedre SU-system.
– afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

Pinki fører sin valgkamp på et lavt valgbudget, men mange har set hendes flyers og valgvideo som deles på Facebook og Youtube. Se mere her.

Foto: Pinki.