For at fremme biodiversiteten i Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen afsat kr. 200.000 til lokale naturprojekter i 2021.

Interessen for grønne projekter er stor i Holbæk Kommune. Kommunen har derfor afsat penge til at understøtte lokale, borgerdrevne naturprojekter.

”Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi har alle en forpligtelse til at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Derfor deltager vi i Miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune”, og det er tydeligt at mærke, at der er en stor interesse fra borgere og lokalområder for også at lave vilde projekter. Derfor er jeg glad for, at vi i

Kommunalbestyrelsen kan afsætte en pulje, hvor der lokalt kan ansøges om penge til at skabe grønne åndehuller og fremme biodiversiteten,” fortæller Lars Qvist, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Lige nu arbejder Holbæk Kommune selv med over ti større naturprojekter, hvor der blandt andet rejses nye bynære skove i lokalområderne, eksisterende skove omlægges til urørt skov, dyr sættes ud til afgræsning, praksis er ændret for slåning af grøftekanterne langs vejene, og der arbejdes for nye naturområder.

Vild natur kommer ikke af sig selv

Natur og biodiversitet har i løbet af de senere år været meget i fokus hos en stor del af befolkningen. Men det kræver en indsats at omlægge. Én ting er at lade tingene gro, som de nu har lyst til. En anden ting er, at vild natur rent faktisk ikke bare kommer af sig selv. Der skal gøres noget for, at det bliver vild natur.

”Hvis vi bare holder op med at dyrke et grønt område, så kommer der en hel masse ukrudtsarter, som vi ikke ønsker. Så det kræver en indsats og viden at skabe vild natur. Derfor er der også en mulighed for, at der til udvalgte projekter kan tilknyttes hjælp faglig ekspertise, eksempelvis en biolog eller landskabsarkitekt, hvis det vurderes, at et projekt har et vist omfang og potentiale til, at der opnås en særlig stor effekt for biodiversiteten,” fortæller Lars Qvist.

Lokalt fokus og inddragelse

For at borgere og lokalområder i Holbæk Kommune kan få del i puljemidlerne, skal der være fokus på, at projekterne er lokalt inddragende. Et lokalt inddragende projekt gennemføres eksempelvis på fællesarealer i et lokalområde, i et boligområde, på en skole, eller i forbindelse med en fritidsaktivitet.

Et projekt skal således udover at fremme biodiversiteten også komme lokalområdet til gode. Der bliver således også lagt vægt, at projektet kan være med til at skabe samvær, relationer og fællesskab.

Det er muligt at indsende ansøgning fra torsdag d. 20. maj, hvor der også kan læses mere om ansøgningskriterier m.m. på www.holbaek.dk/vildelokalområder.

Foto: ABW