En aftale, der onsdag blev indgået mellem forligspartierne bag infrastrukturplan 2035, sikrer, at der nu bliver gennemført nogle af de vejprojekter, der i forbindelse med forlængelse af Kalundborgmotorvejen har stået højt på ønskelisten i Holbæk Kommune.

I Jyderup og Knabstrup er der sikret forbedringer i forbindelse med Kalundborgmotorvejens forlængelse. Det betyder, at der etableres en parallelvej mellem Holbækvej og Amtsvejen i Jyderup og østvendte ramper ved Knabstrup. Det kommer således både til at betyde øget trafiksikkerhed, mindre trængsel/gennemkørende trafik og bedre trafikafvikling/direkte adgang til motorvejen.

Pengene kommer fra Trafikministeriets Land & By-pulje og udmøntes i regi af Infrastrukturplan 2035 til mindre vejprojekter.

Udmeldingen om, at der afsat penge til de ønskede forbedringer, bliver modtaget med stor glæde hos Lars Qvist (S), Holbæk Kommunes borgmester.

“Jeg synes, det er en fantastisk god nyhed. Først og fremmest, fordi det vil gøre noget godt for både Jyderup og Knabstrup. Uden de østvendte ramper ved Knabstrup kunne man have frygtet, at Knabstrup ville blive koblet af, men nu kan byen fortsætte den udvikling, den er inde i. Det er superærgerligt, at der ikke kommer vestvendte ramper, fordi det giver noget afledt trafik gennem Mørkøv. Men i forhold til slet ikke at få nogen løsning er det her absolut at foretrække. For Jyderup betyder parallelvejen meget for trafiksikkerheden. Hvis de penge ikke var kommet, ville kommunen have stået med nogle store udgifter til at sikre de bløde trafikanter. Der vil formentlig stadig være udgifter til omlægning af trafikken i Jyderup, men ikke i samme størrelsesorden,” fortæller Lars Qvist.

Læs mere om projekterne her: 

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/trafik-og-veje/2023/penge-til-forbedringer-langs-kalundborgmotorvejen/

Foto: ABW