Aftalen skal ses i lyset af, at vi som samfund faktisk har et stort behov for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Virksomhederne skriger på deres faglige viden og arbejdskraft rundt om i landet.

”Målet er, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og fuldfører til gavn for både dem selv og virksomhederne i Holbæk Kommune, som hungrer efter kvalificeret arbejdskraft. En erhvervsuddannelse vil derfor være et godt valg for mange af vores unge, da de med den i rygsækken har gode fremtidsudsigter. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har forlænget partnerskabet, så vi fortsat samler alle de gode kræfter om opgaven,” fortæller Lars Dinesen, formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune.

De gode kræfter, der er samlet i partnerskabsaftalen, er:

Holbæk Erhvervsforum
EUC Nordvestsjælland
DI Dansk Byggeri
Fagbevægelsens Hovedorganisation
FGU Nordvestsjælland (nyt medlem)
Holbæk Kommune
Vejledning, kendskab og praktikpladser
Aktiviteterne i handlingsplanen er rettet mod partnerskabets to hovedformål: Rekruttering til og fastholdelse af unge i erhvervsuddannelser. Her skal blandt andet fokus på vejledning af de unge før uddannelsesvalg og under selve uddannelsesforløbet, øget kendskab til erhvervsuddannelser og karrieremuligheder samt flere praktikpladser være de redskaber, der sikrer, at 28 pct. af en årgang vælger erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2023, og tilsvarende 30 pct. i 2025.

”Det er et ambitiøst mål, som vi i partnerskabet har sat os. Men med den forrige aftale har vi vist, at når alle kræfter arbejder for samme mål, så kan vi nå langt. For at nå denne målsætning fokuserer vi på aktiviteter, der retter sig mod at styrke samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Derudover vil der være indsatser, der er rettet mod at styrke vejledningen af den enkelte elev. Og sidst, men ikke mindst, vil der være aktiviteter, der øger kendskab til og viden om erhvervsuddannelserne hos elever, forældre og lærere. For helt konkret mangler forældre måske mere viden om erhvervsuddannelser, når de rådgiver deres børn om valg af uddannelse, og derfor fokuserer de på de gymnasiale uddannelser i stedet for. Derfor er det ét af de områder, hvor vi vil sætte ind,” fortæller Lars Dinesen, der også vil bruge årsagerne til frafald fra uddannelserne og fra praktikker til at styrke indsatsen om den enkelte unge under uddannelsesforløbet.

Hos medlemmerne i partnerskabsaftalen ser man frem til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Ikke mindst hos DI Dansk Byggeri der ser frem til at få flere uddannede unge ud i den anden ende af erhvervsuddannelserne:

“Jeg glæder mig over aftalen og samarbejdet, hvor jeg netop ser det tværfaglige samarbejde som vejen frem til at komme i mål. Ambitionerne er høje, men samtidig en nødvendighed, hvis vi skal sikre fortsat at kunne følge de vækstforventninger og krav, der er til fremtidens samfund. Nu handler det om at få indgået aftaler med nye lærlinge og at få uddannet de unge mennesker,” fortæller Claus Sørensen.

Partnerskabsaftalen løber til december 2023.

Læs mere her

Foto: ABW