Østre Færge, som står for forbindelsen mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred, sætter nu ind for at begrænse luftforureningen og fjerne diesellugt under overfarten. Fremover vil de to færger til og fra Orø sejle på brændstof lavet på naturgas, og det betyder færre skadelige partikler fra færgernes udstødning.

Siden 1745 har Østre Færge sejlet mellem Orø og Hammer Bakke. Først i robåd, siden i motorbåd og fra 1962 med en kabeltrukket bilfærge. I dag betjener to færger de mange sommerhusejere, turister og godt 900 øboere på den 6 minutters lange overfart til og fra Orø.

For at sikre renere luft for passagerer og naboer stopper Østre Færge, som et af de første færgeselskaber i Danmark, med at bruge diesel i færgedriften. I stedet sker overfarten nu på GTL-brændstof, som er naturgas i flydende form. Det nye brændstof brænder renere og kan derfor sænke luftforureningen fra færgerne med op til 25-30 pct. sammenlignet med diesel. Men ikke nok med, at initiativet sænker luftforureningen betragteligt. Skiftet til GTL-brændstof gør også, at det er slut med diesellugt fra færgerne, siger direktør Michael Kousted.

“Blot ved at tanke et nyt brændstof på færgerne, fjerner vi nu en stor del af luftforureningen fra dieselmotorerne. Det betyder færre dieselpartikler i luften, og at passagerer og lystsejlere, der lægger til i havnene, slipper for diesellugt. Men det kommer også de 1.500 sommerhuse her i områder til gavn, at vi nu sejler renere. Så udskiftningen af diesel er vigtigt skridt på vejen mod en mere grøn fremtid for Østre Færge,” siger han.

Ifølge Michael Kousted har Østre Færge øje for, at en overgang til ren el-drift en dag bliver muligt. Men lige nu er mulighederne for at afvikle dieselmotorerne endnu ikke på plads.

“Nu og her er GTL-brændstof faktisk den mest optimale løsning, vi har, for at gøre noget på miljøsiden, som gavner vores passagerer og naboer. Vi er ganske bevidste om den luftforurening, der kommer fra vores dieselmotorer. Så når vi nemt kan udskifte diesel med et renere brændstof, gør vi det naturligvis,” siger han.

Med afviklingen af diesel bliver Østre Færge del af en voksende gruppe af virksomheder, som sætter ind over for luftforureningen fra dieselmotorer i lastbiler, maskiner, både, tog, mv. Også Nordjyske Jernbaner, Arla, DLG, en lang række lystbådehavne, Smuk Fest og turbåde i København anvender i dag GTL-brændstof i stedet for diesel.

“I en tid med et naturligt, stort fokus på klima og miljø, mærker vi en øget interesse for det renere GTL-brændstof. Det gælder i bygge- og anlægsbranchen og indenfor alle dele af transportsektoren – nu også færgefart. Generelt mærker vi, at stadig flere virksomheder og kommuner ser GTL-brændstof som en her-og-nu mulighed for at nedbringe luftforureningen fra deres dieselmotorer,” siger Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.

Selv i nyere dieselmotorer sænker GTL-brændstof partikeludledningen sammenlignet med diesel. Alt efter motor og alder sænker brændstoffet udledningen af skadelige partikler, sod og NOx med op til 38 pct. Læs mere her.

Foto: DCC Energi