På ganske kort tid har corona vendt op og ned på både børn og voksnes dagligdag, som er blevet mere digital end nogensinde før. I en ny undersøgelse fra DR’s Medieforskning fremgår det blandt andet, at forbruget af traditionelt tv er steget med 37% hos de 4-8-årige under corona nedlukningen i foråret. Desværre betaler børns øjne en høj pris for den øgede skærmtid, da det både kan skade synet og koncentrationsevnen, hvilket i sidste ende kan gå ud over deres indlæring.

– Som forældre er det vigtigt, at man er opmærksom på, at børns øjne er særligt udsatte over for øget skærmtid. Deres syn er endnu ikke færdigudviklet og har brug for at blive trænet gennem leg og bevægelse. Derudover vil for meget skærmtid øge børns risiko for at blive ramt af nærsynethed senere i livet, fortæller Pernille Lindhart Steiness, der er klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen.

Irriterede og røde øjne, hovedpine eller træthed kan alle være tegn på, at dit barn bruger for meget tid foran skærmen, hvilket kan forstyrre deres nattesøvn og koncentration. Oplever dit barn nogle af disse symptomer, er det en god idé at få deres syn kontrolleret hos en optiker eller øjenlæge. Men ifølge Pernille Lindhardt Steiness er der en række ting, som du selv kan gøre for at forebygge, at dit barn for problemer med sit syn som følge af for meget skærmtid.

Hun anbefaler at følge disse råd:

1. Frisk luft

Når børn tilbringer meget tid foran computerskærmen eller tv’et, er det vigtigt, at de får aflastet deres øjne en gang i mellem. Derfor er det en god idé med udendørs leg eller bevægelse, så barnet kommer ud og får noget frisk luft og samtidig får trænet deres dybdesyn. Mangler børn fornemmelsen af dybde, vil de ofte have vanskeligere ved eksempelvis at lære at cykle og generelt have svært ved at bedømme afstande.

2. Undgå skærme op til sengetid

Søvn har stor betydning for børns sundhed og deres fysiske og mentale udvikling. Derfor bør børn undgå at
kigge på både telefon, tv og tablet inden sengetid, da det ofte kan udsætte sengetidspunktet og resultere i, at barnet ikke får sovet nok. Derudover kan det blålys fra skærmen være med til at forstyrre døgnrytmen, hvis telefonen eller tabletten ligger i soveværelset i løbet af natten.

3. Faste rutiner for skærmtid

For at beskytte dit barn mod digital overanstrengelse kan du med fordel opsætte nogle klare rammer for skærmtid. På den måde kan du bedre holde styr på, hvor mange timer de bruger foran skærmen, så det ikke erstatter andre fysiske aktiviteter og socialt samvær, som netop er afgørende for børns udvikling.

4. Gode rollemodeller

Skærmtid handler både om, hvordan forældre og børn bruger skærmen. For børn spejler sig ofte i deres forældre, og derfor er det vigtigt, at de gode vaner om skærmtid gælder alle i familien. Derudover vil det være med til at styrke forældre-barn relationen positivt, hvilket har betydning for, hvordan børn udvikler sig fødselsmæssigt og socialt.

5. Husk at blinke

Studier viser, at blinkefrekvensen nedsættes, når man sidder ved en skærm. Det betyder, at øjnene kan blive tørre, røde og føles irriteret. Derfor er det en god idé at tale med dit barn om, at de skal huske blinke, når de sidder foran skærmen i længere tid.

6. Giv øjnene en pause

Så længe at den almindelige undervisning er skiftet ud med hjemmeskole, hvor børnene bruger ekstra meget tid foran skærmen, er det vigtigt at være opmærksom på, at dit barn får hvilet sine øjne. En god huskeregel er, at børn bør hvile sine øjne i 15 minutter efter to timer foran skærmen.

Selvom store dele af detail- og serviceerhvervene er lukket ned, gælder det ikke for optikerbranchen, som i kraft af deres status som sundhedsudbyder fortsat er åbne. Louis Nielsen opfordrer derfor til, at man fortsat prioriterer øjensundheden og besøger optikeren. Med regelmæssige synstest kan du holde et skarpt øje med både dit eget og dit barns syn og sætte ind, hvis synet ændrer sig, og et behov for briller opstår.

Foto: ABW