I Ugerløse, et lokalområde, der har vist stærkt engagement og et ønske om at styrke sit potentiale, er et betydningsfuldt skridt blevet taget i retning af fornyelse og udvikling. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning i december 2022 om at igangsætte en områdefornyelse, står Ugerløse nu ved en vigtig milepæl: Godkendelsen af et omfattende fornyelsesprogram, der er designet til at transformere og vitalisere lokalområdet.

Dette initiativ har været en produktiv proces, der begyndte med en bred borgerinddragelse fra juni 2023. Lokalsamfundet har været engageret i idéudviklingen og har bidraget til udpegningen af indsatsområder baseret på lokalområdets prioriteter og ønsker. Det har kulmineret i et idékatalog og en helhedsplan, der blev præsenteret og godkendt på et borgermøde i december 2023.

Det godkendte områdefornyelsesprogram skitserer tre centrale indsatsområder for Ugerløse:

Natur, forbindelser og mødesteder: Aktivering af byens grønne områder og tomme arealer vil ske gennem udviklingen af aktive byrum, tilføjelse af beplantning og skabelsen af nye opholdsmuligheder. Forbindelserne til det omkringliggende landskab skal styrkes for at integrere naturen yderligere i dagligdagen i Ugerløse.

Byfællesskab: Fokus vil være på at fremme offentlige mødesteder, der er inkluderende for alle aldersgrupper, med særligt fokus på at skabe rum for børn og unge. Forbedring af kommunikative veje er også en prioritet, så alle borgere bliver informeret om og føler sig en del af byens liv.

Trafik og bymiljø: Ugerløse ønsker at præsentere sig selv som et attraktivt sted at bo og vil adressere trafikale udfordringer for at forbedre livskvaliteten i byen.

Læs mere på holbaek.dk

Foto: ABW