Det nye pårørendetilbud er for unge og voksne på 24 år og opefter, som er vokset op i rusmiddelramte familier. Tilbuddet skal tilbyde de unge pårørende gruppebehandling, råd og vejledning. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Tidligere var det den landsdækkende organisation TUBA, der tilbød de unge og voksne hjælp, men partnerskabsaftalen med Holbæk Kommune ophører ved udgangen af 2020. Rusmiddelcenteret i Holbæk Kommune har derfor foreslået etablering af et tilsvarende tilbud med enkelte ændringer, og forslaget er nu godkendt.

Ingen aldersbegrænsning
Det nye pårørendetilbud består fortsat af rådgivning og terapi, men aldersgrænsen justeres. Tidligere var tilbuddet for de 25-35-årige, men nu er tilbuddet for unge og voksne over 24 år, og der er dermed ingen maksimal alder. Ændringen glæder formanden for Socialudvalget.

”Jeg er glad for, at vi fortsat kan hjælpe unge og voksne fra rusmiddelramte familier. Samtidig gør ændringerne i den nye aftale, at vi kan hjælpe endnu flere. Det er forskelligt, hvornår voksne børn fra rusmiddelramte familier er parate til at bearbejde oplevelser fra barndommen. Derfor er det godt, at alle uanset alder kan få gavn af tilbuddet”, fortæller Bente Juul Röttig, formand for Socialudvalget.

Erfaringer fra Rusmiddelcenteret viser desuden, at den optimale gruppe til gruppeterapi består af cirka 10 deltagere. Det sikrer den bedste dynamik, og derfor justeres antallet af deltagere fra 5 til 12. I praksis er der ofte nogle enkelte stykker, der ikke har mulighed for at møde op, og derfor vil der i gennemsnit være de optimale 10 deltagere til møderne. Det vil dog afhænge af, hvor mange unge og voksne der på samme tid har brug for tilbuddet, og derfor kan grupperne variere.

Samme faglighed og kvalitet
Rusmiddelcenteret i Holbæk Kommune og TUBA har haft et positivt og effektivt samarbejde, som fortsætter i overgangsperiode mellem de to tilbud. Her vil en gruppe unge og voksne, der venter på at starte i et tilbud for pårørende, overgå til det nye tilbud. Og selvom tilbuddet er et andet, end det de stod på venteliste til, er der præcis den samme faglighed og kvalitet.

”Det nye tilbud har samme høje niveau af faglighed og kvalitet, som det forrige. Der er justeringer, der optimerer tilbuddet, og mange af de samme redskaber vil gå igen. Det gælder for eksempel gruppeterapien. Hos Rusmiddelcenteret får de nemlig mange tilbagemeldinger om, at det giver en tryghed og fællesskabsfølelse at sidde i en gruppe og snakke om det, der er svært”, fortæller Bente Juul Röttig, formand for Socialudvalget.

Det nye tilbud ligger hos Rusmiddelcenter Holbæks Ungebehandlingen på Kasernevej, som består af fem behandlere med en social eller sundhedsfaglig uddannelse indenfor rusmiddelbehandling. Det er dem, som hjælper unge og voksne, når de mærker konsekvenserne af et andet menneskes problematiske forbrug af rusmidler. Hjælpen er gratis, og alle ansatte har tavshedspligt. Telefonnummeret er 72 36 40 60, og der er åbent alle hverdage.

Foto: ABW