”Det kan man ikke – det er der ingen, som gør!”. Sådan lød det, da Holbæk Bibliotekerne sammen med Bibliotekernes Sprogspor undersøgte mulighederne for at skabe et produkt, som kunne nå både de ældste børnehavebørn og de yngste i grundskolen, så der kunne skabes en tryg overgang til skolen.

”Men netop derfor ville vi jo skabe noget nyt”, fortæller vicebiblioteksleder Rikke Rørbeck Drustrup. Heldigvis havde hun kontakt til Dansklærerforeningens Forlag, og sammen med Bibliotekernes Sprogspor gik de to parter i gang med at afdække, hvordan et helt nyt koncept kunne se ud.

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats for sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her samles ressourcer og materialer til brug for både forældre, pædagogisk personale og biblioteksansatte med det formål at styrke et praksisfællesskab omkring det enkelte barn.

”Det var helt oplagt for Sprogsporet at gå med i et samarbejde omkring skolestarten og understøtte overgangen ved at lægge materialer på sprogsporet.dk, hvor vi i forvejen kommunikerer til alle barnets voksne”, siger programkoordinator Rikke Østergaard Hansen.

Samarbejde med forfatter Maj-Britt Westi

Takket være midler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre blev det muligt at invitere forfatter Maj-Britt Westi med i udviklingsprocessen. Westi er uddannet lærer, skolebibliotekar og læsevejleder (PD).

Hun har arbejdet som underviser og konsulent siden 1987, hvor hun skabte ordet LÆSE-FIDUSEN til et ministerielt støttet udviklingsarbejde om læselyst i Holbæk.

Via sit lokale engagement i Holbæk havde Westi allerede et samarbejde med bibliotekerne. I projektet har det derfor været muligt at bygge oven på mange gode praksiserfaringer, også med en privat medspiller som Bog & idé Holbæk.

Konceptet Sammen om Skolestart kan netop bruges til at skabe og udbygge et lokalt samarbejde, hvor biblioteket som frivilligt, lystbetonet sted mellem skole, hjem og dagtilbud opfordrer til, at de voksne tager børnehavebarnet i hånden og går med det ind i skolen.

De kommende skolebørn følges på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe en tryg overgangsrejse med sprogleg og læselyst.

”Med dette nye koncept kan du give børn en tryg og god skolestart, fordi det enkelte barn kan se en sammenhæng mellem det, barnet allerede mestrer – og alt det nye i skolelivet”, forklarer Maj-Britt Westi.

Læs mere her

Foto: ABW