Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for et nyt bofællesskab med 40 boliger i Knabstrup. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning fra alment boligselskab.

Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplanforslag nr. 13.02. Muligheden for etablering af et bofællesskab er tidligere drøftet i forbindelse med den særlige indsats ”Knabstrup sætter kurs”.

Indholdet i den nye planlægning
Planområdet omfatter matrikel 2b, Nøkkentved By. Mørkøv, og udgør et areal på ca. 1,8 ha. Planområdet er centralt beliggende i Knabstrup i den nordvestlige del af byen mellem Knabstrup station og Knabstrup Skole. Planforslagene muliggør opførelsen af et bofællesskab i form af tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus.

Den nye planlægning vil sikre at den nye bebyggelse indpasser sig lokalområdets landsbykarakter med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg. Bofællesskabet vil blive udformet som tæt-lav bebyggelse i mindre klynger omkring et fælles grønt rekreativt areal.

Derudover vil den nye planlægning indarbejde stiforbindelser, så der sikres en god sammenhæng mellem lokalplanområdet og de tilstødende arealer.
Det skal i lokalplanprocessen vurderes, hvordan tilkørsel og parkering placeres således at der tages bedst muligt hensyn til de nærmeste naboer.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb
Forslagene er i høring fra den 5. februar 2020 til den 20. februar 2020.
Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du i, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

For mere information klik her.

Foto: Holbæk Kommune