Børn i Jyderup kan se frem til et splinternyt børnehus tæt ved skoven. Økonomiudvalget har netop behandlet sagen om en placering, og det bliver efter alt at dømme nord for Skovvejen på det naturskønne område Præstemarken. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Der har været planer om et nyt børnehus i Jyderup, siden man i 2017 konstaterede skimmelsvamp i Børnehuset Sølysts daværende bygninger. Børnene har midlertidigt haft til huse i ”Troldehøjen”, men nu har Økonomiudvalget godkendt, at et nyt børnehus kan placeres på Præstemarken – et grønt og naturskønt område tæt på skoven.

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til sagen den 22. januar. Herefter kan arbejdet med børnehuset fortsætte.

Foto: ABW

Skov, bevægelse og science
”Jeg er rigtig glad for, at vi nu får banet vejen for et nyt børnehus i Jyderup. For mig er det særligt vigtigt, at der lægges op til en placering tæt på naturen, så man kan udvikle tilbuddets særkende og særlige pædagogiske arbejdsform”, fortæller Susanne Utoft, der er formand for Udvalget for Børn og Skole.

I flere år har børnehuset nemlig arbejdet med den pædagogiske linje ”Skov, Bevægelse og Science”. Det betyder blandt andet, at børnene bruger meget tid i naturen. En gruppe af børnene har deres dagligdag i en særlig skovgruppe. Her fyldes dagene af en lang række aktiviteter i skoven, så børnene på den måde udvikler sig socialt, motorisk, naturfagligt og sprogligt.

Den pædagogiske linje og det store fokus på natur er populært blandt borgerne i Jyderup. Der er venteliste til børnehusets skovgruppe, og temagruppen, der har arbejdet med mulige placeringer af det kommende børnehus, har ønsket samme muligheder, som området ved Sølyst tidligere bød på.

Når det nye børnehus placeres i området ”Jyderup Nord”, bliver det tæt på et område, der er udlagt til en kommende bosætning. Dertil bliver det i gåafstand til andre institutioner. Jyderup Skole og Børnehuset Galaxen ligger nemlig begge nord for Skovvejen og kun 1 km. til Præstemarken.

Brugerinddragelse
Når den endelige politiske beslutning er truffet om placeringen, lægges der op til en høj grad af brugerinddragelse. Der nedsættes således et udvalg med repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelsen, forældre, medarbejdere og ledelse fra børnehuset samt administrationen. Udvalget skal kortlægge det nuværende og forventede børnetal for de næste 10 år. Sammen med brugernes behov for børnehuset skal tallene være med til at fastlægge børnehusets størrelse.

”Vi har rigtig gode erfaringer med en inddragende proces omkring de bygninger, vi opfører. Så jeg er sikker på, at man finder nogle gode løsninger i Jyderup og ligesom børn, forældre og medarbejdere ser jeg meget frem til, at de kan indtage det nye børnehus,” siger Susanne Utoft.

Brugerinddragelsen tager cirka 6 måneder og selve børnehuset forventes at være færdig i slutningen af 2022 eller starten af 2023.