For at styrke indsatsen for børn og unges trivsel indstiller Udvalget for Kultur og Fritid, at der bliver etableret nye lokaler og bedre faciliteter til ungdomsklubberne i Holbæk by og Svinninge.

I Holbæk by betyder det, at der kommer to nye ungdomsklubber ved Bjergmarkskolen og ved 10. klassecentret på Gl. Ringstedvej som afløsere for de eksisterende tre, og at faciliteterne i Svinninge bliver opgraderet. Baggrunden skal findes i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2024, hvor der er et særligt fokus på at højne trivslen for børn og unge ved at skabe inviterende og rummelige fællesskaber.

”Dette er et område, der har et særligt politisk fokus, og hvor det er nødvendigt, at vi sætter ind. Derfor er jeg glad for, at vi med indstillingen kan styrke arbejdet med vores unge. Med placeringerne af de to nye ungdomsklubber i Holbæk by forventer vi, at ungedeltagelsen fra de to store folkeskoler og 10. klassecentret vil stige. Det forventer vi både ud fra, at de nye lokaler bliver større, så flere unge kan deltage samtidig, at åbningstiderne bliver udvidet, og at klubberne flytter uden for de almene boligområder med boligsocial helhedsplan. I Svinninge fastholder vi den nuværende placering, men her er der behov for, at faciliteterne og indeklimaet bliver forbedret, hvilket vi sætter i gang, ” fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Han tilføjer, at det er prioriteret at placere ungdomsklubberne i Holbæk by tæt på, men uden for de almene boligområder med boligsocial helhedsplan, i modsætning til i dag. Det vil være en god løsning i forhold til at styrke integrationen, at tiltrække unge udenfor boligområdet og dermed skabe mere inkluderende og mangfoldige ungdomsklubber.

Synergieffekter med andre fritidstilbud
Fremtidens ungdomsklubber i Holbæk by vil have øje for at benytte relevante ’kompetenceklynger’ andre steder i Holbæk by. Det kan for eksempel dreje sig om UngHavn, Holbæk Sportsby, Holbæks Grønne Lunge og Kulturskolen. Dette vil kunne skabe en synergieffekt, hvor samarbejdet med andre fritidsmiljøer vækker de unges nysgerrighed for de muligheder, der er tilgængelige i nærmiljøet.

”Særligt for børn, der ikke er vant til at være en del af foreningslivet, kan ungdomsklubberne fungere som nøglen til at opdage og drage nytte af de mange fritidstilbud. Ved at etablere ungdomsklubberne uden for de boligsociale områder åbner vi døren for de unge, der måske ikke tidligere har haft erfaring med eller adgang til foreningslivet og de øvrige fritidsfaciliteter. Dette skaber ekstra værdi ved at introducere dem til et bredere netværk, styrke de sociale bånd og give dem adgang til ressourcer, som kan gavne både dem selv og deres familier,” fortæller Ole Hansen.

På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at klubfaciliteterne i Vipperød, Tølløse og Jyderup er tilstrækkelige og tidssvarende samt dækker det aktuelle behov og efterspørgsel. I Nr. Jernløse genåbner ungdomsklubben ved skolen i nyrenoveret modulbygning, forventelig ultimo april.

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til udvalgets indstilling på sit møde onsdag 24. januar.

I dag er ungdomsklubberne i Holbæk by placeret på henholdsvis: Dragebakken (Klub Øst, lejede lokaler), Ladegårdsparken (Klub Vest, lånte lokaler) og Vestergade 7 (Holbæk Kommunes ejendom, vil blive sat til salg).
Disse tre lokationer bliver fremadrettet til to på henholdsvis Gl. Ringstedvej 32 (Klub Vest) og Bjergmarkskolen (Klub Øst).

Foto: ABW