Kommunalbestyrelsen har nu formelt besluttet en udvalgsstruktur og bemandet udvalgene, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Den 17. januar godkendte politikerne således en styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune. Dermed ligger udvalgsstrukturen og bemandingen af udvalgene fast.

”Jeg er rigtig glad for, at vi kan arbejde videre på det grundlag, vi ønsker politisk. Blandt andet har vi fået et socialudvalg, der skal tage sig af de svageste borgere. Samtidig har vi udvidet antallet af medlemmer i Økonomiudvalget for blandt andet at lægge grunden for brede politiske aftaler. Jeg ser meget frem til at komme i gang med det praktiske arbejde”, siger borgmester Christina K. Hansen.

Udover nedsættelsen af de stående udvalg, som er fastholdt i styrelsesvedtægten, godkendte kommunalbestyrelsen også to projektudvalg.

”Projektudvalgene skal beskæftige sig med udvikling af lokalområderne samt unge og uddannelse. Det er to emner, som vi politisk vurderer, der er brug for ekstra fokus på. Jeg håber meget, at vi vil få nogle input til nye måder at gøre tingene på”, siger Christina K. Hansen.

De forskellige udvalg mødes i den kommende tid, og det er først her, at de formelt konstituerer sig med formand og næstformand.

Som man kan se af teksten her, betød vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt desuden, at den politiske ledelse af Holbæk Kommune nu formelt hedder kommunalbestyrelsen i stedet for byrådet.

Økonomiudvalget
Tager sig af den overordnede styring og overvågning af kommunens økonomi.
Christina Krzyrosiak Hansen (A) – formand
Søren Kjærsgaard (V)
John Harpøth (O)
Signe Agerholm (L)
Emrah Tuncer (B)
Karen Thestrup Clausen (Ø)
Søren Stavnskær (I)
Bente Juul Røtting (F)
Michael Suhr (C)

Udvalget for Børn og Skole
Tager sig af den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet herunder også sundhedstilbud til børn og unge.
Sine Agerholm (L)
Camilla Hove (V)
Mona Rosenberg Larsen (A)
Asbjørn Gerting Olsson (O)
Jarl Falk Sabroe (B)

Udvalget for Ældre og Sundhed
Tager sig af den samlede indsats på ældre- og sundhedsområdet.
Jeppe Jakobsen (O)
Carsten Andersen (V)
Mogens Justesen (A)
Leif Juhl (Ø)
Emrah Tuncer (B)

Socialudvalget
Udvalget skal varetage den samlede indsats på det specialiserede socialområde. Herunder både opgaver fra voksen- og børnespecialområdet.
Bente Juul Røttig (F)
Rasmus Brandstrup Larssen (V)
Derya Tamer (A)
Christina Hvass Hansen (A)
Michael Suhr (C)

Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget skal varetage den samlede indsats i forhold til miljø, natur og klima samt kommunens lokalplanlægning.
John Harpøth (O)
Carsten Andersen (V)
Karen Thestrup Clausen (Ø)
Ole Brockdorff (A)
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I)

Udvalget for Kultur og Fritid
Tager sig af den samlede indsats på kultur- og fritidsområdet.
Ole Hansen (A)
Morten Bjørn Nielsen (V)
Susanne Utoft (L)
Steen Klink (O)
Solvej Pedersen (B)

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Tager sig af den samlede indsats for at få borgere i beskæftigelse. Herudover har udvalget ansvaret for uddannelse til alle unge under 30 år.
Lars Dinesen (A)
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Lars Qvist (L)
Leif Juhl (Ø)
Søren Stavnskær (I)

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Lars Qvist (formand) (L)
Peter Nilsson (V)
John Harpøth (O)
Christina Hvass Hansen (A)
Solvej Pedersen (B)

Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Steen Klink (O)
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Charlotte Nielsen (A)
Asbjørn Gerting Olsson (O)
Jarl Falk Sabroe (B)