Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler nu en række puljer, hvor lokalfora, foreninger og frivillige grupper kan søge tilskud til projekter, der har fokus på fællesskab, landsbyfornyelse og bredbånd, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har anbefalet Økonomiudvalget at give tilskud til lokaludviklende projekter. Hvis Økonomiudvalget og siden kommunalbestyrelsen godkender anbefalingen, vil puljerne kunne søges til efteråret. Støtten skal gå til projekter, der har til formål at skabe fællesskaber, forny landsbyer og give bedre bredbåndsdækning.

Foto: ABW

Fællesskab i fokus
Overskriften på den største af de nye puljer er ”rum til fællesskab”. Puljen har 4 millioner kroner, og tilskud skal gå til projekter, der skaber særlige kendetegn, sikker færden, mødesteder og samlingspunkter. Det kan eksempelvis være projekter om udendørs fitness, fælleshaver og hastighedsbegrænsning.

Det andet af de tre tilskud skal med 800.000 kroner gå til medfinansiering af landsbyfornyelse. Her kan der søges penge til nedrivning og istandsættelse af boliger, der er bygget før år 1960. Puljens penge kan blandt andet gå til udskiftning af stråtage eller nedrivning af ubeboelige bygninger.

Som noget nyt kan borgere i kommunen også søge kommunal medfinansiering i forbindelse med Energistyrelsens bredbåndspulje. Naboer med lav bredbåndshastighed anbefales derfor at gå sammen om at søge tilskud hos både kommunen og Energistyrelsen. Det giver nemlig en mulighed for at få dækket nogle af udgifterne til bedre bredbåndsdækning. I år er der 250.000 kroner til medfinansiering, mens der næste år er det dobbelte.

Hjælp til udvikling
De nye tilskud har alle til formål at sikre hjælp til udvikling af kommunens 18 unikke lokalområder. Det fortæller formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder:

”Alle vores lokalområder skal sikres hjælp til udvikling, så de kan forblive unikke og attraktive. I udvalget mener vi, at de foreslåede puljer kan understøtte rigtig mange projekter, der vil udvikle lokalområderne, og derfor glæder vi os alle meget til at komme i gang,” fortæller Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.

Det er lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper samt brugerråd og bestyrelser, der kan søge de nye muligheder for hjælp. Hvis puljerne bliver godkendt, skal ansøgninger sendes digitalt via kommunens hjemmeside, som også løbende holdes opdateret med information om puljerne. Landsbyfornyelsespuljen er åben året rundt, mens der er ansøgningsfrist den 3. oktober for medfinansiering til bredbåndspuljen, og den 21. oktober for rum til fællesskaber.

Anbefalingerne om de tre nye tilskud besluttes endeligt af Økonomiudvalget d. 5. september og af Kommunalbestyrelsen 12. september.