download (12)Holbæk Kommune er ved at afslutte et udbud om befordring af visiterede borgere.

Udbuddet er delt op i 16 del-aftaler og ovenpå udbudsprocessen står det nu klart, at kommunen har til hensigt at tildele 13 af delaftalerne til DitoBus Servicetrafik A/S og tre til VBT A/S, når stand-still-perioden udløber den 31. december 2015.

”Jeg ser frem til den nye aftale, hvor vi har haft fokus på at sikre stabil drift for brugerne og et samarbejde, der bygger på tillid og dialog”, siger borgmester Søren Kjærsgaard.
Et særligt sigte med partnerskabsaftalerne er, at de skal give mulighed for, at foretage de ændringer i kørselsbehovet, der uundgåeligt vil opstå over tid. Det skal ske igennem dialog og samarbejde med de vindende firmaer.

”Vi vil gerne løbende optimere driften, så vi hele tiden kan imødekomme brugernes behov. Det har vi lagt stor vægt på i den måde, vi har skruet aftalerne sammen på. Målet er selvfølgelige en smidig drift til glæde for både borgerne, leverandørerne og kommunen”, siger borgmester Søren Kjærsgaard.
Aftalen løber i fire år fra den 1. april 2016 med mulighed for forlængelse i op til to år.