Holbæk KommuneHolbæk Byråd vedtog på byrådsmødet den 6. september en ny vision, hvor fælleskabet er det klare omdrejningspunkt.

Siden årsskiftet har byrådet arbejdet intensivt med at udvikle en ny vision. Den er nu færdig, og har fået titlen Holbæk i Fællesskab. Navnet deles med den tilgang, Holbæk Kommune har arbejdet ud fra siden 2014.

”Visionen sammenfatter og videreudvikler vores arbejde med at omstille os til en fremtid, hvor vi skal klare mere for færre midler. Samtidig slår visionen helt fast, at vi vil finde løsningerne ved at inddrage og udvikle fælleskabet. Jeg er rigtig glad for, at byrådet har samlet sig om en vision, hvor vi har sat ambitiøse mål på en række områder”, siger Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune.

I den nye vision tegner byrådet et billede af den fremtid, de ønsker for Holbæk Kommune via en række mål. Byrådet vil:
• Udvikle nye velfærdsløsninger sammen med borgere og virksomheder.
• Fremme et stærkt erhvervsliv til gavn for alle.
• Bruge kultur- og fritidslivets skabende kræfter i hele kommunen.
• Danne fællesskaber for alle.
• Sikre fortsat befolkningsvækst.
• Skabe attraktive rammer for læring og uddannelse.
• Omstille kommunen til en grøn og bæredygtig fremtid.

Gennemførelsen af målene hviler på en forudsætning om en sund økonomi, og stiller samtidig krav til kommunens evne til at samarbejde med andre.

”Vi tror på, at fælles løsninger er de bedste løsninger. Så når vi for eksempel ønsker en styrkelse af erhvervslivet, skal det ske ved at skabe nye og tværgående samarbejder. Og når vi vil danne fællesskaber og være en af de ti kommuner, hvor færrest føler sig ensomme, er det en opgave, vi kun kan løse sammen med frivillige, foreninger og borgere”, siger Søren Kjærsgaard.

Visionen og dens målsætninger vil fungere som et kompas for byrådet, når der fremover skal sættes mål for og prioritere udviklingen i kommunen. Sammen med borgere, virksomheder og medarbejdere i kommunen vil byrådet arbejde for at realisere visionen inden 2025.

Visionen kan læses her.