Det er et enigt ansættelsesudvalg, der blandt et stærkt felt på 18 ansøgere har valgt, at Trine Stokholm fra næste måned skal stå i spidsen for Socialtilsyn Øst og de godt 75 medarbejdere.

Trine Stokholm er 50 år og uddannet pædagog og har taget en Master i Management Development (MMD) fra CBS, en Master i Ledelse og Organisationsudvikling (MEd) fra SDU og DPU samt Diplom i Ledelse og organisation for ledere af pædagogiske og socialpædagogiske organisationer fra DPU. Hun kommer fra en stilling som virksomhedsleder for Autisme Center Vestsjælland – Slagelse Kommune. Før det har hun arbejdet som virksomhedsleder for Socialt Resursecenter i Slagelse, som virksomhedsleder for Center for børn og unge med handicap i Slagelse Kommune og som centerchef for Specialcenter Kalundborg.

”Trine er en stærk leder med en meget stor og lang ledelseserfaring. Hun har bred viden og den nødvendige indsigt i socialområdet og vil derved kunne bidrage aktivt til udviklingen af tilsynet og tilsynets opgaver. Så vi ser meget frem til, at Trine starter i socialtilsynet,” fortæller Lene Magnussen, der er direktør i Holbæk Kommune.

Glæder sig til opgaven
Hovedpersonen selv ser frem til at bruge sin erfaring fra det specialiserede område, som hun brænder for. Hun kommer dermed om på den anden side af bordet, og profilmæssigt ser Trine det som en styrke, at Socialtilsyn Øst og Holbæk Kommune tør gå andre veje.

”Det, der driver mig, er at udvikle og få løftet kvaliteten på det specialiserede område. I mange år har jeg været på den anden side af bordet, på det udførende område. Den erfaring og indsigt, som jeg herigennem har opsamlet, kan jeg nu ledelsesmæssigt i socialtilsynet bruge til at udvikle dialogen og samarbejdet med plejefamilier og botilbud, så kvaliteten bliver løftet til gavn for borgeren,” fortæller Trine Stokholm, der allerede nu er blevet budt velkommen af flere medarbejdere i socialtilsynet, som hun udover kollegerne i kommunen glæder sig til at hilse nærmere på.

Privat er Trine gift, bor i Vemmelev og har sammen med sin mand fem børn. Hun er passioneret omkring open water svømning og bruger det til at lade op og holde sig mentalt i form ved at svømme længere ture i Storebælt. I vinterhalvåret er hun en aktiv vinterbader.

Socialtilsyn Øst, med hovedkontor i Jyderup, er et af fem socialtilsyn i Danmark, hvis opgave ifølge lov om socialtilsyn er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk. Socialtilsyn Øst fører tilsyn med omkring 1.600 sociale døgntilbud i Region Sjælland, herunder 1.200 plejefamilier og 400 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.

Kilde.

Foto: ABW