Fremover sker den samlede indsats mod hjemløshed i Holbæk Kommune via en Housing First-tilgang. Her ses det om en basal menneskeret at have en bolig, og boligen betragtes som en forudsætning for at forandre en borgers livssituation i tæt samarbejde med vedkommende.

Med tilgangen fokuserer man dog ikke udelukkende på boligen, men tilbyder samtidig individuel støtte, der har til formål at sikre, at et menneske formår at blive i boligen og gøre den til et permanent hjem.

Erfaring viser, at et liv uden hjemløshed kan føre til, at borgeren klarer sig selv økonomisk og uden større social støtte. Samtidig ses det, at tidligere hjemløse med egen boliger ofte får jobs eller går i gang med uddannelse.

Et tredelt partnerskab
Tilgangen er netop kommet på plads med Socialudvalgets møde 2. april. Her blev det endeligt godkendt, at Holbæk Kommune indgår i et partnerskab med virksomheden ”Trancit” og investoren ”Den Sociale Kapitalfond Effekt”.

Partnerskabet er struktureret som en social effektinvestering. Det er en partnerskabsform, hvor typisk en kommune, en leverandør og investor ønsker at investere i at løse en velfærdsudfordring på en mere optimal og effektiv måde.

Det sker ved at fokusere på de ønskede effekter frem for specifikke aktiviteter.

Der findes ikke et præcist tal på antallet af hjemløse i Holbæk Kommune, men 82 borgere tog ophold i kortere eller længere tid på et forsorgshjem sidste år.

Læs mere her

Foto: ABW