Måske har du bemærket arbejdet med at forlænge ringvejen fra Skagerakvej i vest til Munkholmvej i det sydøstlige Holbæk. Først skrællede maskinerne muldlaget af, og nu etableres vejkassen inden asfalten udlægges.

Normalt vil et anlægsarbejde af denne type betyde en stor udledning af Co2, men i det her tilfælde vil kommunen faktisk spare hele otte procent af sin samlede udledning. Hemmeligheden ligger i det ”grus”, der bruges som vejens bærelag.

Der er nemlig tale om såkaldt slaggegrus – et restprodukt fra forbrænding af affald fra husholdninger og industri m.v. Det særlige ved slaggegrus er, at det optager store mængder Co2, mens det modner og venter på at blive indbygget i vejprojektet.

For at anlægge vejen, skal der bruges 27.000 tons slaggegrus, og ved levering har det allerede optaget 208 tons Co2 fra atmosfæren. Faktisk bliver slaggegruset ved med at optage Co2 gennem hele sin levetid – også når det er blevet til en vej. Derfor vil reduktionen blive endnu større med tiden.

Udover nedbringelsen af kommunens samlede Co2-udledning er der den anden store fordel ved slaggegruset, at det er et restprodukt. Dermed skal man ikke ud og grave nyt jomfrueligt sand eller grus i en grusgrav. Så brugen af slaggegruset betyder, at man ikke tærer på regionens pressede ressourcer af sand og grus og dermed heller ikke belaster naturen. Faktisk sparer kommunen i dette ene projekt 35.000 tons stabilgrus.

Holbæk Kommune er den første kommune, som benytter slaggegruset i så stor skala, og ringvejen har derfor også skabt stor opmærksomhed i den brede offentlighed og i faglige kredse.

Slaggegruset som anvendes i dette projekt har for nyligt opnået en certificering, så kommunen er garanteret materialets bæreevne, homogenitet m.v. Så kommunen løber ikke en risiko i forhold til vejens fremtidige holdbarhed.

Forlængelsen af ringvejen skal ifølge planen stå klar i begyndelsen af 2024.

Kilde

Foto: ABW