To marker i Egebjerg lægger grund til formidlingsprojektet ‘Veje i Vildnis’, som med støtte fra Nordea-fonden netop har fået finansieringen på plads.

Foto: Nordeafonden

Oplevelsesstien kommer til at gå forbi dette stengærde, hvor det myldrer af liv, så snart man kommer tættere på.

To marker i Egebjerg lægger grund til formidlingsprojektet ‘Veje i Vildnis’, som med støtte fra Nordea-fonden netop har fået finansieringen på plads.

Tidligt næste sommer regner initiativtagerne fra Egebjerg og Omegns Bylaug med at kunne tage en nyanlagt oplevelsessti i brug.

Med infoskilte, små opgaver og grej til at udforske planter og dyr vil initiativtagerne stimulere børn og voksnes nysgerrighed på naturen.

Mie Bonde fra Egebjerg og Omegns Bylaug glæder sig over, at finansieringen nu er helt på plads efter, at Nordea-fonden har givet tilsagn om 72.859 kroner fra Lokalpuljen.

Vil gøre noget aktivt for naturen
“Nu kan vi komme i gang med at videreudvikle de mange idéer, vi har, sammen med samarbejdspartnere,” siger Mie Bonde.

Bylauget forestiller sig at lægge små opgaver ind via qr-koder på den cirka to kilometer lange og to meter brede sti. Det kan være opgaver til børn om at finde et musehul eller at fange flest haletudser på tid i søen. Eller hvem kan navngive fem planter på engen?

Bylauget har en klar dagsorden med projektet. Og det er at få børn og voksne til at gøre noget aktivt for naturens mangfoldighed.

“Vi vil give børn og voksne handlekompetance, så de selv for lyst til at gøre noget aktivt for vild natur, naturpleje og biodiversiteten,” siger Mie Bonde.
Veje i Vildnis-projektet samler og engagerer flere lokale aktører, herunder Egebjerg Le-laug, Egebjerg Skole, Egebjerg Bylaug, Odsherreds Bi-gruppe og Odsherreds Kommune Projektet er foruden Nordea-fonden også støttet af bl.a. Friluftsrådet.

Man får adgang til stien fra Egebjergvej 257, hvor man kan parkere bil eller cykel.

I alt har 217 projekter over hele landet modtaget 5,4 mio. kr. fra Nordea-fondens lokalpulje.

Om Lokalpuljen
Støtten fra Nordea-fondens Lokalpulje som er på 25 mio. kr. årligt og kan søges af alle foreninger til det, de brænder for inden for sundhed, motion, natur og kultur, og som skaber aktiviteter, der bidrager til det lokale fællesskab. Projekterne skal desuden involvere og være til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet.

På www.nordea-fonden.dk kan man i løbet af 72 timer få en hurtig vurdering af ens projekt.