Brænder du for det forebyggende arbejde og samarbejdet med frivillige på sundheds- og ældreområdet?

Vil du være med til at implementere sundhedsaftalen, den kommende sundhedsreform og arbejde med ’det nære sundhedsvæsen’?

Forebyggelse og Frivillighed er en del af enheden Sundhed og Forebyggelse, der organisatorisk er placeret under Aktiv hele livet, et af Holbæk Kommunes 6 kerneområder. Aktiv hele livet er det overordnede område for sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde. Kerneopgaven i Aktiv hele livet er at støtte borgerne til at leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Forebyggelse og frivillighedsenheden understøtter dette ved at levere sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser. Der er ca. 1300 ansatte i Aktiv hele livet og der et budget på ca. 1,2 mia. kr.

En organisationsændring i Aktiv hele livet pr. 1. oktober 2020 betød blandt andet etablering af enheden Sundhed og Forebyggelse, hvor ønsket er at samle aktiviteter relateret til sundhed og forebyggelse og videreudvikle det tværgående samarbejde. Forebyggelse og Frivillighed hører under Sundhed og Forebyggelse og blev pr. 1. oktober 2020 en samlet afdeling.

Om stillingen og dine ansvarsområder

Forebyggelse og Frivillighed består af 20 medarbejdere med forskellige fagligheder.

Deres forebyggende tilbud løses af medarbejderne i Forebyggelse og frivillighed. Tilbud der blandt andet kan medvirke til øget livskvalitet, bryde ensomhed, og styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfundet.

Medarbejderne arbejder i mindre teams, der varetager funktioner som pårørendevejledning, de forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens §79 a, forebyggelse af ensomhed, forebyggende indsatser for borgere med begyndende demens, Desuden er der tæt samarbejde med vores mange frivillige i de 13 Aktive Centre, understøttet af 2 aktivitetsvejledere.

Fra 1. januar 2021 er vores specialister også organiseret i enheden. Specialisterne er indenfor demens, kompression, palliation, kontinens og sår. Du vil som ny leder være med til at afklare hvordan vi skaber synergier og endnu mere forebyggelse i samarbejdet mellem specialisterne og de øvrige enheder i Sundhed og Forebyggelse og AHLI. Alt dette i tæt samarbejde med specialisterne.

Dine opgaver som leder for Forebyggelse og Frivillighed er blandt andet at:

Sikre ramme og retning for udviklingen af forebyggelse og frivillighed og derved være med til at omsætte sundhedsaftale og sundhedsreformen
Medvirke til at styrke og udvikle enheden ind i det nære sundhedsvæsen
Udmønte vedtagne strategier, visioner og politikker for området
Styrke og udvikle det forebyggende arbejde herunder finde nye løsninger
Udvikle specialisternes fagområder f.eks demens, palliation etc.
Skabe nye løsninger og samarbejde på tværs mellem Forebyggelse og Frivillighed, Sundhed og Forebyggelse og hele Aktiv hele livet
Understøtte og tiltrække flere frivillige og deltage i møder med ældre- og brugerråd
Samle og udvikle den nyetablerede afdeling herunder udvikle medarbejdernes kompetencer
Du vil indgå i en nyetableret ledergruppe for Sundhed og Forebyggelse og tage del i at udvikle ledergruppen. Du vil referere til Helle Klink, som er leder af Sundhed og Forebyggelse.

De tilbyder

En lederstilling, hvor du får stor indflydelse på hvordan der arbejdes med sundhed og forebyggelse og hvordan deres borgere inddrages som frivillige og aktive medspillere. Du inddrages i store opgaver omkring ’det nære sundhedsvæsen’, sundhedsaftale og sundhedsreform.

Du får mange samarbejdspartnere i både i Aktiv hele livet, i resten af kommunen og med mange borgere.

Du får mulighed for at udvikle en nyetableret afdeling og være med til at skabe trivsel og udvikling blandt medarbejderne.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 31. januar 2021)

Foto: ABW