Anne Grethe Thede Jensen er DGI Midt- og Vestsjællands nye formand. Det stod klart på årsmødet 2023, som løb af stablen d. 26. april 2023 i Holbæk Sportsby. Med et bankende hjerte for foreningslivet, kæmper Anne Grethe for at løfte endnu flere ind i idrættens vigtige fællesskaber gennem brobygning, nye kreative løsninger og samarbejder på tværs.

DGI Midt- og Vestsjællands nye formand, Anne Grethe Thede Jensen, er foreningens kvinde. Hun er født ind i, vokset op med og har altid været forankret i en forening. I dag har hun base i Sorø, hvor hun har lagt mere end 20 års kræfter og energi i det lokale foreningsliv, bl.a. som formand for Lynge-Broby IF Gymnastik & Fitness og medlem af den flerstrengede forenings hovedbestyrelse. Udover sine bestyrelsesposter har hun været udøver og træner i forskellige foreninger og idrætsgrene, så længe hun kan huske.

Til daglig arbejder Anne Grethe med børns bevægelse og motorik gennem sit erhverv som selvstændig sundhedsplejerske og motorik-konsulent samt job i børnehaven Krongården. Her er hun særlig optaget af at bygge bro fra hjemmet til dagtilbud, skole og lokalsamfundet og herigennem skabe bedre rammer for en lige adgang til sundhed og trivsel. Med sin sundhedsfaglige baggrund og dermed fokus på den tidlige indsats er det nemt for hende at byde ind med fortællinger om, hvor vigtigt bevægelse er og hvilke behov og benspænd, der er for både kommuner, foreninger og det enkelte medlem.

Anne Grethe fortæller: ”Man lærer og udvikler sig gennem leg og bevægelse. Det ser jeg i mit daglige arbejde som sundhedsplejerske, men jeg ser det også som instruktør og foreningsformand. Jeg ser, at børns trivsel på alle parametre løfter sig, når vi følger dem ind i lokalsamfundets fællesskaber.”

Den sundhedsfaglige baggrund vil hun bruge aktivt i DGI Midt- og Vestsjællands bestyrelse, hvor hun bl.a. vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem kommuner, foreninger og DGI gennem nye løsninger, som kan være med til at løfte foreningslivet ind i fremtiden:

”I dag er vi nødt til at tænke foreningslivet anderledes for at imødekomme nye familiekonstruktioner og diversiteten i samfundet. Det skal være nemt, og det skal være sjovt at dyrke idræt. Derfor bør samarbejdet mellem DGI, kommuner og foreninger fx kalde på, at vi får idrætten ud til medlemmerne. Vi skal tænke i nye, kreative løsninger og huske på, at det bør være fuldstændigt ligegyldigt hvor og hvorfor man dyrker idræt eller bevæger sig – bare man gør det,” fortæller Anne Grethe og fortsætter:

”Vi skal have alle de gode fortællinger frem, spejle os i og inspirere hinanden på tværs af foreninger, kommuner og DGI. Som medlem, som instruktør og som forening kan det være svært at nå ud med alt det gode, der sættes i værk, og det er vores opgave i DGI Midt- og Vestsjælland at hjælpe med denne formidling.”

Anne Grethe har været en del af DGI Midt- og Vestsjællands bestyrelse siden 2019. Igennem sine poster i bestyrelsen har hun set det som sin fornemste opgave at tage ud og møde både børn, unge, voksne, seniorer og være nysgerrig på deres fortællinger, deres måder at drive foreninger på og deres måder at højne mulighederne for at få endnu flere med i de løftende fællesskaber.

Inden valget som formand, varetog Anne Grethe posten som næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland. Tidligere var hun også en del af bestyrelsen i DGI Midt- og Vestsjælland Gymnastik. Udover sin tidligere nævnte formandspost i Lynge-Broby Idrætsforening, varetager Anne Grethe i dag også formandskabet for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Sorø.

 

Anne Grethe Thede Jensen – pressefoto