Afdelingen for arbejds- og samfundsmedicin på Holbæk Sygehus får ny ledelse fra 1. august, når Ann Lyngberg tiltræder stillingen som ledende overlæge. Afdelingen varetager Region Sjællands opgaver inden for de arbejdsmedicinske og samfundsmedicinske specialer. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Ann Lyngberg. Foto: Region Sjælland

Ann Lyngberg kommer fra en stilling som overlæge i Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Hovedstaden. Her har hun været uddannelsesansvarlig overlæge og blandt andet fungeret som projektleder for nationale forbedringsprojekter under det nationale kvalitetsprogram. Samtidig har hun været klinisk lektor i kvalitetsudvikling og patientsikkerhed ved Københavns Universitet.

Ann Lyngberg er uddannet speciallæge i samfundsmedicin, og udover sin ph.d. har hun blandt andet videreuddannet sig inden for ledelse og sundhedsfagligt forbedringsarbejde. Hun afløser Peder Georg Skov, som efter en årrække i stillingen har valgt at trappe ned for at få mere tid til familie og fritidsinteresser.

– Arbejds- og samfundsmedicinsk Afdeling i Holbæk er kendt som en god afdeling, der har formået at opbygge en velfungerende socialmedicinsk funktion og har et godt og stærkt forskningsmiljø. Jeg glæder mig til at videreføre det gode arbejde med fokus på, at afdelingen er et attraktivt uddannelsessted og en god arbejdsplads. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for, at vi sammen udvikler afdelingen, så de to specialer får endnu mere glæde af hinanden til gavn for både patienter, borgere og medarbejdere, siger Ann Lyngberg og fortsætter:

– Jeg vil fokusere på samarbejde, åbenhed og dialog. Det betyder blandt andet, at jeg i endnu højere grad vil involvere patienter og borgere i det daglige arbejde og i afdelingens udvikling. Jeg vil også arbejde for, at afdelingen får et tættere samarbejde med de øvrige kliniske afdelinger i regionen ved udredning af patienter.

Ann Lyngberg har arbejdet med lægelig videreuddannelse siden 1999, heraf som formand for uddannelsesudvalget under Dansk Samfundsmedicinsk Selskab i 2007-11 og siden 2009 som uddannelsesinspektor i Sundhedsstyrelsens inspektorkorps.

Privat bor hun i Brønshøj med sin mand og sine tre børn. I sin fritid er hun blandt andet aktiv som formidler af dansk middelalderhistorie og trækker gerne i historisk klædedragt på Middelaldercentret ved Nykøbing Falster.

Afdelingen for arbejds- og samfundsmedicin på Holbæk Sygehus har cirka 50 medarbejdere fordelt på tre adresser i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Afdelingen varetager Region Sjællands tværgående opgaver inden for de arbejdsmedicinske og samfundsmedicinske specialer. Det betyder blandt andet, at afdelingen undersøger, om der er arbejdsmæssige årsager til borgerens sygdom, yder rådgivning om fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet under hensyntagen til helbredet og giver sundhedsfaglig rådgivning til rehabiliteringsteamene i kommunerne herunder også speciallægevurderinger. Dette gælder både for fysiske og psykiske tilstande.