Plantningen af 20.000 træer syd for Holbæk går nu i gang. Det blev markeret ved en indvielsesreception, hvor Holbæks Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen sammen med børn fra Undløse Skole tager første spadestik til den nye folkeskov.

Onsdag bliver det første af 20.000 nye træer plantet i den fem hektar store folkeskov i Undløse. På hvad der før var et markareal, har elever fra 0.-3. klasse fra Undløse Skole fået æren af at assistere Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) med at sætte træerne ned og skovle jord.

Ifølge Holbæk Kommune, som står bag skovrejsningen sammen med organisationen Growing Trees Network, den amerikanske teknologivirksomhed Salesforce og en række af dennes samarbejdspartnere, kan borgerne i Undløse og omegn snart få glæde af skovområdet med gang- og løbestier, borde og bænke.

”Natur og bæredygtighed står rigtig højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune. Så jeg er begejstret over, at vi nu gør lokalområdet i Undløse grønnere ved at åbne op for det nye rekreative område. Folkeskoven er et godt eksempel på, hvad man kan opnå, når gode kræfter går sammen med en ambitiøs plan og et brændende ønske om at tage ansvar for at gøre noget ved de klimaudfordringer, vi står over for,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

I forbindelse med indvielsesreceptionen har Salesforce sponseret nye bord og bænke til skoven, så man kan nyde medbragt mad og drikke i de naturskønne omgivelser. Midlerne til selve skovprojektet blev rejst sidste år gennem Salesforces netværk af partnere.

En del af et globalt projekt

Den nye folkeskov er et af i alt 19 skovprojekter, som udgør Salesforces foreløbige bidrag på 10 millioner træer til initiativet ’One Trillion Trees’ (1t.org). Her har Salesforce i samarbejde World Economic Forum og andre partnere forpligtet sig til at bidrage med én billion træer inden 2030, hvoraf Salesforce i alt skal levere 100 millioner i løbet af dette årti.

De mange skovprojekter i One Trillion Trees-initiativet er en del af Salesforces internationale klimaindsats, som virksomheden for nyligt gjorde til en integreret del af sin forretningsstrategi. Ved at plante og bevare træer vil Salesforce bidrage til at reducere de miljøskadelige emissioner og fremme naturlige klimaløsninger.

”I Salesforce har vi den holdning, at virksomheder bør bidrage til at skabe positive forandringer i samfundet. Derfor er vi også meget stolte over at være en del af det her projekt, og vi glæder os til i bogstavelig forstand at se det vokse over de kommende år. Jeg tør godt love, at det ikke er det sidste skovprojekt, vi vil være med til at sætte i søen sammen med vores dygtige partnere”, siger Iben Thorell, som er partnerdirektør hos Salesforce Danmark.

Det er Growing Trees Network, som står bag selve plantningen af træerne. Deres mission er at gøre det muligt for private, virksomheder, organisationer og fonde at donere træer til folkeskove i Danmark og udland.

”Vi oplever en stor stigning i antallet af donerede træer, og det er en rigtig positiv tendens. For ud over at CO2 lagres i træerne, så bidrager man også til beskyttelse af vores rene drikkevand, skabelsen af nye levesteder for dyr og planter, mere biodiversitet og nye rekreative områder,” siger Kim Nielsen, adm. direktør i Growing Trees Network.

Pressefoto