Onsdag 4. maj fjerner Fødevarestyrelsen kravet til professionelle fjerkræavlere om, at deres fugle skal være enten lukket inde eller under tag eller fuglenet. Også de mange hobbyhønseavlere kan nu igen lukke deres høns ud i haven. De oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidigt er det fra onsdag også tilladt at tage til fjerkræudstillinger med høns og andet fjerkræ.

Dermed slutter godt seks lange måneder, hvor dansk fjerkræ fra økologiske besætninger og frilandsbesætninger har været spærret inde for at undgå, at dyrene bliver smittet med den smitsomme fugleinfluenza af typen H5N1.

Fødevarestyrelsen ophæver reglerne om indelukning, overdækning og forbud mod udstillinger, fordi Dansk Veterinær Konsortium har vurderet, at risikoen for fugleinfluenzasmitte fra bl.a. vilde fugle til fjerkræ i fangenskab nu igen er lav.

Der har således ikke været smitte i fjerkræbesætninger siden 29. marts, og forekomsten af døde vilde fugle med fugleinfluenza, er lav, både i Danmark og resten af i Europa.

Fødevarestyrelsen hævede tilbage i november sidste år trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til høj og indførte krav om, at fjerkræavlerne skulle holde deres dyr inde eller under tag. Trods krav om bl.a. indelukning bredte fugleinfluenzaen sig til i alt 11 besætninger, der alle blev aflivet.

Uanset, at høns og andet fjerkræ nu igen må komme ud, må fjerkræ fortsat ikke fodres i det fri, fordi vilde fugle tiltrækkes af foderpladserne, og stadig kan bære smitten med sig. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere fortsat, at alle, der har med fjerkræ at gøre, forsøger at undgå at bringe smitte med ind til deres dyr, bl.a. ved at skifte fodtøj, inden de går ind til dyrene.

Foto: ABW