Som led i den seneste aftale om genåbning af samfundet er det besluttet, at kravet om mundbind/visir nu fjernes i den kollektive transport, når passagerer og personale sidder ned. Hos Movia vil kravet om brug af mundbind eller visir derfor kun gælde stående kunder og stående personale, og når man går ind og ud af busser, lokaltoge og flextrafikbiler. Kunder undtaget fra mundbindskravet af f.eks. sundhedsmæssige årsager eller børn under 12 år er naturligvis fortsat helt undtaget.

Kapacitetsbegrænsningerne i busserne og lokaltogene fortsætter indtil 1 august. I busserne skiltes der med, hvor mange der må være med den konkrete bus. Skiltet sidder ved bussens midterdør. Rettesnoren er, at samtlige døre i bussen åbnes, og at man må bruge alle sæder og det, der svarer til halvdelen af ståpladserne. Når busserne ikke fyldes helt, skyldes det, at det stadig skal være muligt at holde afstand, når man står op. For de, der sidder, vender ansigterne i samme retning, og derfor kan kunderne benytte alle sæder- og altså nu uden at bære mundbind/visir. I enkelte busser kan man opleve sæderækker, der stadig vil være afspærret for brug. Det gælder hvis man sidder ansigt til ansigt, og hvis der ikke er tilstrækkelig afstand..

Movia holder også fast i den ekstra grundige daglige rengøring. Ved midterdøren i bussen kan man som kunde følge med i, hvornår bussen senest er rengjort. Herudover vil chaufføren sørge for god og løbende udluftning af busserne, så alle døre i videst mulige udstrækning holdes åbne, når busserne holder ved stoppestederne. Det betyder i gennemsnit, at alle døre åbnes ca. hvert 3. minut.

“Vi er utroligt glade for dette store skridt tilbage mod en normal hverdag for både vores kunder og personale i busser, lokaltoge og i flextrafikken. Kunderne har været enestående til at tage de nye corona-regler og krav til sig og viser stor omtanke overfor hinanden og overfor vores personale. Det vil vi gerne takke for. I Movia er vi også meget opmærksomme på at holde fast i den gode og trygge oplevelse for kunder og personale, som vi har set under hele corona-krisen. Vi er næsten i mål, men jo også kun næsten, så vi synes, det er en god ting at minde os selv og hinanden om de gode spilleregler, vi har lært under corona. Vi vil derfor stadig skilte med opfordring om at huske afstand, at vise hensyn, at spritte af osv., så vi sikrer en god og tryg tur for alle”, siger Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann.

Hvis der i enkelte kommuner er lokale nedlukninger på grund af stigende smitte med covid-19, kan fordøren i busser, der kører i disse kommuner være lukket. I de tilfælde skal man bruge midter- og bagdøren. Baseret på lokale nedlukninger afgør Movia dagligt, hvor busoperatørerne har lov at lukke for brug af fordøren. Dette meldes løbende ud på DOTs hjemmeside og sociale medier.

Samme lempelser i lokaltoge og flextrafik
På Movias 9 lokaltogsstrækninger på Sjælland gælder lempelserne af mundbindskravet også. Også her fastholdes kapacitetsbegrænsningerne. Det betyder, at kun siddepladserne ifølge myndighederne må benyttes i lokaltogene indtil 1. august.

Movias flextrafik er fortsat indrettet med særligt hensyn til sårbare kundegrupper for øje, og der kan derfor stadig ikke sidde kunder på forsædet ved siden af chaufføren. Det betyder, at i Movias flextrafik skal både chauffører og passagerer benytte mundbind/visir, når de stiger ind og ud af vognen, når chaufføren fastspænder kørestol mm., hjælper med selen samt når chaufføren hjælper passageren til og fra vognen. Når chauffører og passagerer sidder på deres pladser, er det frivilligt, om man vil benytte mundbind/visir. Passagerer kan være undtaget for kravet om brug af mundbind/visir, men det kan chaufføren ikke.

Foto: JDL