Holbæk Kommunes naturteam går i gang med at opsætte af kreaturhegn, låger og led omkring Dyrehaven i Tølløse Skov i uge 51. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

De opsætter desuden faste trapper med repos ved tre lågeindgange, så rytterne let kan komme op på hesten igen.

Foto: BH

Kreaturhegnet omkring skoven opsættes som sidste delstrækning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens tilladelse til skovgræsning. Projektområdet skal afgræsses af kreaturer fra foråret 2020 for at forbedre biodiversiteten.

Arbejderne i forbindelse med naturplejeprojektet bliver udført i løbet af vinteren 2019/2020 af firmaet PC Hegn og Grøn Vedligehold, og der vil derfor være maskiner i området.

Der vil dog fortsat være adgang til skoven og stierne. Hvis det bliver nødvendigt at lukke stier midlertidigt, vil der blive opsat skilte.