Holbæk Kommune køber nu en faldefærdig ejendom i Kvanløse. Det baner vejen for et grønt, vildt byrum.

Det har længe været et stort lokalt ønske at nedrive en faldefærdig ejendom lige over for kirken i Kvanløse. Grunden skal omdannes til et grønt mødested i landsbyen med plads til både natur og mennesker.

”Vi køber ejendommen på Ringstedvej 192. Målet er en skånsom nedrivning og dermed er vejen banet for, at et stort lokalt engagement kan udfolde sig, og vi sammen kan omdanne grunden til et attraktivt, grønt byrum”, siger Lars Qvist, der er formand Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Holbæk Kommune påbegynder nu processen omkring en bæredygtig nedrivning med fokus på genbrug og genanvendelse. Det kræver i første omgang grundige analyser og undersøgelser af bygningen, ansøgning om nedrivningstilladelse, samt tilbud fra entreprenører.

”Vi regner med, at vi kan gå i gang med at rive bygningen ned i efteråret eller vinteren. Når det arbejde er i gang, vil vi inddrage de lokale kræfter, som længe har ønsket en nedrivning af ejendommen. Målet er at skabe et byrum, der skal være vildt med vilje. Det bliver altså et byrum, hvor der er plads til både de eksisterende store træer, kvasbunker, vilde urter, insekter, fugle og opholdsfaciliter”, siger Lars Qvist.

Mange Kvanløse-borgere har ønsket en løsning for den faldefærdige ejendom. Det har været en lang men konstruktiv proces, som ikke mindst har været båret frem af den lokale forening Kvanløse & Omegns Beboerforening.

”Beboerforeningen har arbejdet for nedrivningen i mange år, og foreningen har været en meget stærk sparringspartner for kommunen. Byens frivillige har lagt et kæmpe arbejde i projektet. Derfor er det ekstra dejligt, at vi er kommet så langt, og jeg er helt sikker på, at vi sammen kan skabe noget, der gør en skøn landsby endnu skønnere”, siger Lars Qvist.

Holbæk Kommune betaler 850.000 kroner for ejendommen og får refunderet 80 procent fra den statslige ramme til landsbyfornyelse.

Pressefoto