Foto: Museum Vestsjælland

Museum Vestsjællands bestyrelse har nu konstitueret sig med administrerende direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson som ny bestyrelsesformand.

Museets tidligere formand, Carsten U. Larsen, har tidligere valgt at trække sig fra posten for at hellige sig arbejdet som direktør for Folketinget. Carsten har været museet en god formand i gennem 4 år. Både direktør og bestyrelse har været meget glade for samarbejdet, men har forståelse for Carstens beslutning.

Bestyrelsen og museets direktør benyttede lejligheden til at drøfte den ønskede profil for en ny bestyrelsesformand. Her er der bred enighed om, at direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, vil være den rette mand på posten.

Eskil Vagn Olsen, direktør for Museum Vestsjælland glæder sig til samarbejdet og udtaler:

”Lars Petersson er både med sin person, sine erfaringer fra det private erhvervsliv samt hans brede berøringsflade i samfundet den rette til at sikre sparring med bestyrelsen og mig omkring udviklingen af museet. Samtidig finder vi det væsentligt, at Sparekassen Sjælland-Fyn har et udtrykt ønske om at bidrage til udviklingen af sit lokalområde, hvilket ligger fint i tråd med museets rolle lokalt og regionalt”.

Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson ser frem til at påbegynde arbejdet som bestyrelsesformand for Museum Vestsjælland.

”Jeg er glad for opfordringen, og går ydmygt til opgaven som ny bestyrelsesformand for Museum Vestsjælland. Som administrerende direktør for en virksomhed, der er grundlagt i 1825, arbejder jeg dagligt i stor respekt for en snart 200 år gammel tradition og historie i landets ældste sparekasse. Jeg skal nu til at sætte mig ind i museumsverdenen, hvor der også arbejdes i respekt for historiske værdier, og det ser jeg frem til med en kompetent bestyrelse i ryggen”, siger Lars Petersson.

Ud over formanden består museets bestyrelse af direktøren for Museum Østjylland, en repræsentant fra Roskilde Universitet og turismeerhvervet, to medarbejderrepræsentanter og én politiker fra hver af de 6 kommuner.

Museet er stiftet som en fusion af 5 museer i 2013 og er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Slagelse kommune. Ansvarsområde dækker således knap 40% af Sjælland, og museet har 11 udstillingssteder fordelt i de 6 kommuner.